Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Strategické plánování? Společně s občany

P rojekt Národní síť Zdravých měst (NSZM) aktivně podporuje realizaci komunitního strategického plánování za účasti veřejnosti. Občané se podílejí například na tvorbě jednoho ze základních strategických dokumentů Zdravých měst - Plánu zdraví a kvality života (dále jen plán). Jeho komunitní část...

Kategorie: Životní prostředí

Když se o les nikdo nestará

Ochranu lesa zajišťuje nejen Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ale i odbory životního prostředí krajů a obcí s rozšířenou působností. V roce 2003 lesní porosty na celém území oslabilo extrémní sucho a nadprůměrné teploty, což snížilo odolnost smrkových...

Kategorie: Životní prostředí

Změnu pro město může zařídit Petr Parléř

Více než 150 měst loni promarnilo šanci zdarma získat profesionálně vypracovanou architektonickou studii na úpravu svých veřejných prostranství. Tuto příležitost městům nabízí veřejná architektonická soutěž o Cenu Petra Parléře British American Tobacco, jejíž 2. ročník byl vyhodnocen koncem ledna.

Kategorie: Životní prostředí

Na Zlínsku vstříc obcím

Původci odpadu včetně obcí, kteří produkují více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu ročně, musejí v letošním roce vypracovat plány odpadového hospodářství. O tom, jak "svým obcím" vychází vstříc Zlínský...

Kategorie: Životní prostředí

IFAT 2005: V dubnu už počtrnácté

Vstup ČR do EU je spojen mj. i se závazky, které pro náš stát vyplývají z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí. Z evropských peněz naše města a obce spolufinancují výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizačních řádů i vodovodů tak, aby dosáhly na standardy EU. Inspirací pro odborníky z...

Kategorie: Životní prostředí