Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Železniční nákladní doprava versus kamiony

Železniční nákladní doprava je v porovnání s ostatními druhy přepravy jednou z nejekologičtějších. Přitom je u ale nás stále nejdostupnější, nejrychlejší a nejpohodlnější kamionová doprava, která škodí životnímu prostředí zejména hlukem, prašností, častými haváriemi a výfukovými plyny. O tom, proč tomu tak je, jsme hovořili s ministrem životního prostředí RNDr....

Kategorie: Životní prostředí

Represe je léčbou následků, nikoli příčiny

Soutěž Cesty městy pokračuje letos již sedmým ročníkem, do kterého města a obce přihlásily 21 projektů zaměřených na zklidňování dopravy. Podporuje ji mj. i společnost 3M Česko, spol. s r. o., jejíž zástupce ředitele pro strategický obchod Milan Devera je členem hodnotící komise.

Kategorie: Životní prostředí

Rušivé světlo alias "světelné znečištění" /1

V poslední době se stále častěji hovoří o "světelném znečištění". Prakticky jsou však slyšet pouze aktivisté, jejichž požadavky někdy nočnímu prostředí dokonce škodí. Přesto je jim nasloucháno. Odborníci jsou nezajímaví: Nepřinášejí senzační katastrofické scénáře jako ti první. Pokusím se uvést...

Kategorie: Životní prostředí

Jak na nebezpečné sinice

Pokud se chystáme na koupání v přírodě, jistě nás bude zajímat aktuální stav kvality vody s ohledem na nejčastější problém přírodních koupališť - vodních nádrží, zejména koncentrace sinic. Doslova zabijákem vodní rekreace a všech radovánek kolem přírodních koupališť je výskyt fytoplanktonu, tj. řas...

Kategorie: Životní prostředí

Komunitní kompostování ve Švihově

Od letošního června uskutečňuje město Švihov na Klatovsku praktickou část pilotního projektu komunitního kompostování bioodpadů v sídlištní zástavbě. Týká se 9 domů s 60 byty, v nichž žije 155 obyvatel. Počet domácností zapojených do sběru biologicky rozložitelného odpadu bude město průběžně...

Kategorie: Životní prostředí

Bojují za vlastní strategii

Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR představil v polovině července Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Asociací krajů ČR (AK ČR) na půdě Senátu Parlamentu ČR. Vyjádřil tím nespokojenost starostů s navrhovanou novelou zákona o nakládání s odpady, kterou připravuje...

Kategorie: Životní prostředí