Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Udržitelný rozvoj? Zapojme školy!

Místní agenda 21 či udržitelný rozvoj jsou pojmy, které se často používají, ale někdy příliš abstraktně. Zařízení, která se v Královéhradeckém kraji zapojila do pilotního mezinárodního projektu Škola pro udržitelný život, těmto pojmům konkrétní obsah dávají.

Kategorie: Životní prostředí

V Plzni-Slovanech vsadili na formu obytných zón

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se svými 35 tisíci obyvateli patří k větším městským obvodům statutárního města Plzeň. Díky vlastnímu rozpočtu využívá část svých prostředků na drobnou investiční výstavbu místního charakteru, zatímco větší stavby lokálního charakteru a stavby celoměstského významu jsou hrazeny z celoměstského rozpočtu.

Kategorie: Životní prostředí

Střed města si oddechl od těžkých vozidel

Jihočeská metropole v letošním ročníku soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích získala prvenství za program postupného zklidňování dopravy v centru. Tímto řešením však město pouze částečně eliminuje dluh, který vůči němu má stát svými odklady na vybudování obchvatu pro tranzitní dopravu.

Kategorie: Životní prostředí

Pardubice: Těžko co vytknout

Rekonstrukce původně čtyřpruhové směrově nerozdělené městské třídy procházející náměstím je unikátním příkladem zklidňování dopravy na dopravně významné místní komunikaci (intenzita provozu zhruba 20 tisíc vozidel za den). Dřívější nedělený čtyřpruh o šířce 15 m byl rekonstruován na uspořádání...

Kategorie: Životní prostředí