Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Nezapomeňte se přihlásit do soutěže Cesty městy

Města, obce a mikroregiony mohou do konce května poslat do soutěže Cesty městy dopravní řešení, která se uskutečnila v posledních pěti letech, tzn. byla kolaudována v roce 2003 a později. Důležitou podmínkou je přitom prokazatelné zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu, zejména pak chodců a...

Kategorie: Životní prostředí

Vyhlášení šestého ročníku soutěže Cesty městy

Soutěž zklidňování dopravy ve městech a obcích, pořádaná každoročně Nadací Partnerství, si během pěti let své existence vydobyla mezi aktivitami, které se snaží přispět k řešení problémů spojených s dopravou, významné místo. Od roku 2002 bylo do soutěže přihlášeno 72 projektů, které získaly...

Kategorie: Životní prostředí

Co je plošné zklidňování dopravy?

V zemích s vyspělým systémem zvyšování bezpečnosti silničního provozu již zklidňování dopravy postoupilo od fáze bodových opatření k plošným opatřením uskutečňovaným v obytných čtvrtích. Lze ho definovat jako všeobecné omezování rychlosti v celých oblastech obce či města.

Kategorie: Životní prostředí

Co s nimi, když doslouží?

I když současná legislativa neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů, značná část obcí již pochopila, že se tomuto problému nelze vyhnout. Navíc se do obcí, které jsou v rekreačních oblastech, přesouvá i nemálo starších, sice ještě funkčních elektrospotřebičů, které však na chatách a chalupách časem doslouží a představují...

Kategorie: Životní prostředí

Projekt Čisté město – moderní způsob financování

Obcím a jimi zřizovaným organizacím, například technickým službám, se v současné době nabízí několik cest, které jim umožňují získat novou komunální techniku a zároveň nadměrně nezatěžovat rozpočtové zdroje. Zejména si mohou obstarat služby takových dodavatelů strojů a zařízení, kteří pro ně...

Kategorie: Životní prostředí

Zápach jako technický a sociální problém

Se zvyšující se životní úrovní stoupají i požadavky na prostředí a lokalitu, ve které žijeme. Vedle dostupnosti lokality a její polohy jsou podstatné i možné rušivé jevy jako hluk nebo zápach. Zápach je pak fenomén, který je na rozdíl od hluku poměrně lehce odstranitelný, a tak je mu věnováno stále...

Kategorie: Životní prostředí