KLÍČ K ÚSPĚCHU

Dobrá práce s veřejností, v podstatě marketing města, je klíčem k úspěchu. Radnice nemohou dělat politiku v zasedací síni za zavřenými dveřmi. Svým zvolením získali politici na určitou dobu mandát. Tato důvěra občanů musí být neustále posilována jejich obsáhlou a nepřetržitou informovaností. Cíle a...

Dobrá práce s veřejností, v podstatě marketing města, je klíčem k úspěchu. Radnice nemohou dělat politiku v zasedací síni za zavřenými dveřmi.

Svým zvolením získali politici na určitou dobu mandát. Tato důvěra občanů musí být neustále posilována jejich obsáhlou a nepřetržitou informovaností. Cíle a plánované změny je nutno vysvětlit. K tomu patří vylíčení výhod a nevýhod, jinak vyvolají změny odmítavost a nedůvěru.

V demokratickém zřízení vykonávají média důležitou kontrolní činnost. Otevřený způsob informování znamená nic nezakrývat a umět přiznat chyby. Zástupci médií by měli vědět, na koho se na úřadě obracet, znát mluvčího a získat bez potíží veškeré nutné informace.

Důležité je rovněž informovat včas, tj. v počáteční fázi projektu, ne až je o všem rozhodnuto. Velký význam má také kvalitní interní komunikace. Zaměstnanci správy jsou motivovanější, jsou-li informováni.

Ve švýcarském Wetzikonu, městu s 18 tisíci obyvateli, koordinuje práci s veřejností komise PR (Public Relations), jejímiž členy je starosta, jeden radní, tajemník, jeho zástupce a jeden profesionální poradce. Tato komise zasedá jednou do měsíce a rozhoduje o všech projektech komunikace.

Obec by měla vystupovat jednotně se stejným symbolem (Corporate Identity). Je proto dobré, aby byl symbol jasně viditelný nejen na úředním dopisním papíře, ale i na všech informačních sděleních, inzerátech, veřejných oznámeních, vozidlech atd.

Ve Wetzikonu se po každém zasedání rady (jednou za 14 dní) zveřejňuje tzv. zpráva z jednání. Je formulována jako tiskové komuniké a obsahuje důležitá úřední usnesení a rozhodnutí. Text musí být pro čtenáře srozumitelný, ale také napsaný profesionálním stylem.

Důležitou součástí práce s veřejností je Internet-Homepage. Je nutno dbát na to, aby byly informace živé a neustále aktualizované. I zde hraje úprava významnou roli. Je třeba se vyhýbat dlouhým statickým textům a aktuální informace osvěžit plánky a fotografiemi. Velmi důležité je aktualizovat Homepage denně, jinak není používána. Velký význam pro dialog s občany má pro budoucnost internet, spojený s e-mailem. Jednoduchým způsobem si tak lze nejen vyžádat informace, ale i objednat formuláře a průkazy totožnosti.

Každý druhý měsíc zveřejňuje wetzikonská exekutiva jednu zvláštní stranu v okresních novinách. Tohoto informačního prostředku využívá pro informování o nových projektech, které jsou v samých počátcích, aby se o nich mohlo mezi občany diskutovat. Rozhovory se zaměstnanci správy o jejich úkolech, obohacené fotografiemi, přispívají k prohloubení vztahů mezi občany a veřejnou správou.

Tiskové konference jsou organizovány k větším, významnějším projektům. I zde se vyžaduje vysoká profesionalita. Zástupci médií obdrží na těchto konferencích kompletní podklady, tj. referáty s fotografiemi a článek pro tisk.

Každoroční novoroční přijetí se již stalo tradicí. Druhého ledna zve obecní rada občany ke společnému přípitku na nový rok. Oslava trvá dvě hodiny a všichni účastníci dostanou sklenku na bílé víno s erbovním znakem Wetzikonu (včetně obsahu) a obložené chlebíčky. Hudební doprovod zajišťuje místní hudební spolek a starosta má krátký proslov. Této oslavy se zúčastňuje okolo 400 až 500 občanů.

Jako novinku zavedli wetzikonští jednou do roka přípitek s podnikateli. Důležitým úkolem pracovního programu obecní rady je podpora hospodářství a vytváření pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu je nutné, pěstovat kontakty s místními podnikateli, aby se zjistilo, jaké mají potřeby. Zástupci všech větších podniků jsou proto jednou za rok pozváni na přípitek s podnikateli.

Práce s veřejností by se měla zabývat všemi sférami veřejného zájmu. Proto je ve Wetzikonu např. každé veřejné staveniště označeno plakátem, na kterém je napsáno „Stavíme pro Vás“. Plakát obsahuje informace o projektu a předpokládanou dobu stavby. Tento způsob je sympatický a pomáhá uklidnit averzi vůči dopravním omezením.

Další projekt se jmenuje „Wetzikon, dílna budoucnosti“. Sto dvacet lidí z obce bylo pozváno, aby se jednu sobotu zamysleli nad budoucností Wetzikonu. Výsledky tohoto work-shopu budou zpracovány do programu příštího funkčního období obecní rady.

Práce s veřejností je časově a finančně náročná a stojí hodně energie. Vynaložené náklady se ale vyplatí. Politika se konec konců dělá pro lidi, kteří v obci bydlí. A ti mají právo na to, aby byli informováni a mohli vývoj ovlivnit.

PETER IMHOF,

tajemník Městského úřadu Wetzikonu

FOTO ARCHÍV