Knihovnu roku 2019 mají ve Větrném Jeníkově na Vysočině. Mezi městskými knihovnami triumfovala Městská knihovna Písek

V Zrcadlové kapli pražského Klementina byla včera posedmnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2019. Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Lubomír Zaorálek. Při této příležitosti byl Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) udělen i titul Městská knihovna roku.

Ocenění uděluje Ministerstvo kultury jako formu ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích, a také mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. K tomu slouží dvě kategorie: kategorie Základní knihovna a kategorie Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

V kategorii Základní knihovna obdržela hlavní cenu Místní knihovna ve Větrném Jeníkově (okres Jihlava) za příkladné plnění knihovnických standardů, promyšlenou práci s dětským čtenářem, úzkou spolupráci se školou, obcí, pěstování vztahu k historii místa a citlivou rekonstrukci prostor knihovny.

Diplomy obdržely Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec) za vytvoření centra komunitních aktivit v citlivě rekonstruovaných prostorách knihovny, příkladnou práci s dětskými čtenáři a pořádání netradičních akcí pro dospělé a Obecní knihovna Lomnice (okres Sokolov) za kreativní práci s dětmi a mládeží a progresívní přístup ke standardním knihovnickým službám, společně tvořícími moderní knihovnu.

V kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb byla hlavní cenou oceněna Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání, diplomem pak doc. PhDr. Jaromír Kubíček za publikaci Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU

Při této příležitosti Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil výsledky již desátého ročníku soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR.

Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než pěti tisíci obyvateli. Do soutěže se přihlásilo 22 městských knihoven.

Městskou knihovnou roku byla letos prohlášena Městská knihovna Písek. Ta je jednou z nejstarších českých veřejných městských knihoven. Letos na jaře se přestěhovala z nevyhovujících stísněných prostor do nově adaptované budovy bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí, a mohla tak podstatně rozšířit služby svým uživatelům. Součástí projektu nové knihovny bylo i vytvoření Centra vzdělávání se zaměřením  na podporu neformálního vzdělávání, zejména v oblasti polytechniky, řemeslných dovednosti včetně vaření, digitálního a jazykového vzdělávání.

Neobvyklá je orientace polytechnického vzdělávání na obor biologie a fyzika. Řemeslné dovednosti jsou v souladu se specifickými místními podmínkami (existence podniku JITEX Písek) zaměřeny na rukodělné aktivity a práci s textilem. Realizovaná rekonstrukce budovy bývalé školy podle návrhu architekta Jana Svobody je výjimečným a úspěšným architektonickým počinem, který dalece překračuje hranice jihočeského regionu.

Celkové náklady rekonstrukce a vybavení činily 155 mil. Kč bez DPH. Interiérové vybavení bylo hrazeno z dotace IROP.*

/zr, tz/

K foto:

Zástupci Větrného Jeníkovba a jeho knihovny bezprostředně po převzetí titulu Knihovna roku 2019 z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka

Foto: Ministerstvo kultury

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *