Konference Elektrické autobusy pro město VIII jako doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2019

Konference Elektrické autobusy pro město, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Akce proběhne 27. 11. 2019 na Výstavišti PVA v pražských Letňanech.

Předmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma průběžně udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

Letošní běh konference navazuje na svůj loňský sedmý běh na veletrhu Czechbus 2018. Tentokrát se představí v nových, o poznání důstojnějších prostorech výstaviště Praha-Letňany. Navazuje i na letošní běh další konference Smart city v praxi, pořádané firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která zasazuje moderní městskou mobilitu do širšího kontextu inteligentního města. Účastníkům této konference byla rozdávána brožura Příběhy chytrých pomocníků – příležitostná publikace portálu Smartcityvpraxi.cz, která čtivou formou ukazuje rozmanité možnosti využití moderních technologií pro obyvatele chytrých měst a obcí. V oblasti elektrických autobusů představuje brožura problematiku zadávání komplexního projektu elektrobusů, řešení jejich nabíjecí infrastruktury a využití opotřebených trakčních baterií jako stacionárního zásobníku energie doplňujícího obnovitelné zdroje v obytném komplexu.

Konferenci bude stejně jako v předchozích bězích moderovat Ing. Jakub Slavík, MBA, odborný konzultant v dopravě a smart city pro české a slovenské klienty, autor knihy Smart city v praxi a majitel pořádající organizace.

Konference se koná pod záštitou SDP ČR a Dopravného podniku mesta Košice ve spolupráci s veletrhem Czechbus 2019, hlavním partnerem konference je Chariot Motors, partnery konference jsou VOLVO, ABB, UniCredit Leasing CZ, nano power, GWL Power, EKOVA ELECTRIC, Politechnika Gdańska a Dopravní podnik Gdyně (PKT).*

Více informací, program a registrace zde: http://www.smartcityvpraxi.cz/konference25.php

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *