01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konference IMPA2004 ukázala trendy

Již třetí ročník konference IMPA2004 (Information Management of Public Administration - Informační management ve veřejné správě) se počátkem února uskutečnil v kongresovém centru Darovanský dvůr poblíž Plzně. Během konference byl slavnostně uveden do provozu česko-německý přeshraniční hospodářský portál Regioport.

Pořadatelem byly Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Jihočeským a Karlovarským krajem. Tato pravidelná setkání představitelů krajů, měst a obcí s odborníky na informační a komunikační technologie si už vydobyla punc akce, z níž vycházejí významné impulsy pro další vývoj informatiky v oblasti veřejné správy nejen všech tří pořádajících krajů.

O CO USILUJÍ KRAJE

Naší redakci to potvrdil i Mgr. Bohumír Mach, projektant informačního systému z oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Jihočeského kraje, když konstatoval: "V informatizaci veřejné správy náš kraj vidí významný potenciál k jejímu přiblížení občanům - a nejen jim. Jde také o významný prvek při zkvalitnění a zrychlení přenosu informací a dat mezi orgány státní správy a samosprávy na všech stupních. Mimořádný zájem má kraj na rozvoji elektronické komunikace mezi jednotlivými samosprávnými celky na svém území a na zvýšení přehlednosti zveřejňovaných informací pro všechny uživatele. Stále však zůstává otevřena otázka, zda při informatizaci veřejné správy půjdeme cestou buď centrálních direktivních rozhodnutí na úrovni vlády či ministerstev, nebo integrace jednotlivých řešení na základě centrálně respektovaných standardů, na jejichž tvorbě se budou podílet kraje i další územní samosprávy. A právě tento druhý trend se i díky Asociaci krajů a v jejím rámci daří stále více prosazovat."

Podobně hovořil Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje, jenž je názoru, že kraje by v oblasti informatiky měly být silným oponentem centrálních orgánů. "Ne oponentem za každou cenu," podotkl Václav Koudele, "ale čelit tomu, aby například obecní úřad nemusel prakticky totožné informace vkládat do šesti různých, navzájem nekompatibilních programů šesti různých resortů. Ministerstvo informatiky má sice snahu aktivity různých dalších resortů koordinovat, ale zatím - snad i proto, že existuje teprve něco málo přes rok - se mu to příliš nedaří."

PRO AGENDY JE TU KEVIS

Za příklad snahy o sjednocení informačních technologií a vznik univerzální databázové a aplikační platformy pro řešení jednoduchých úloh typu evidenčních agend Václav Koudele označil projekt KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém), na němž společně pracují Ministerstvo vnitra a Asociace krajů. Tvůrci projektu si předsevzali především systematizovat a integrovat aplikační vybavení hlavně v oblasti výkonu agend přenesené státní správy tak, aby projekt řešil problematiku vytvoření, administrace, užívání a sdílení těchto agend na obecní, krajské i celorepublikové úrovni. Většina agend typu evidence různých poplatků či třeba přestupků se vytváří na úrovni obecních i krajských úřadů. Díky projektu lze velmi snadno vytvořit k těmto agendám aplikace a "rozkopírovat" je z jednoho úřadu na všechny ostatní. KEVIS navíc umí i databáze jednotlivých krajských evidencí soustředit do jedné centrální.

Kromě již obecně známého elektronického portálu územních samospráv ePUSA, který rovněž vznikl v dílně Ministerstva vnitra, krajů a ostatních samospráv a již loni se stal garantovaným zdrojem informací o subjektech samosprávy s možnou vazbou i na krizové řízení, čímž zamezil jejich duplicitnímu zjišťování, kraje byly také u zrodu Typové úvodní studie geografického informačního systému (GIS) krajů. Jak uvedl Václav Koudele, kraje se v ní sjednotily na tom, jak geografické informační systémy využívat, jaký by měl být minimální nepodkročitelný standard služeb GIS, stejně jako na pravidlech vzájemné výměny dat. Studii již převzalo Ministerstvo informatiky, přičemž kraje očekávají, že úřad Vladimíra Mlynáře ji použije jako východisko pro národní strategii implementace GIS.

V té souvislosti se Václav Koudele zmínil také o internetovém mapovém serveru Plzeňského kraje, do něhož mají přístup přes internet všechny obce z tohoto regionu. "Všem obcím, které mají alespoň nějaká základní data, jako například letecké snímky svého území, digitální katastrální mapu apod., jsme nabídli, že jim tyto podklady zdarma zpracujeme a na krajském mapovém serveru vystavíme. Ať už ve formě public dat - tedy bez omezení přístupu, nebo pouze k dispozici na základě přístupového kódu konkrétní obci, která nám data předala," řekl Václav Koudele. Připustil však, že ačkoliv tato v republice dosud ojedinělá nabídka trvá již tři čtvrtě roku, projevila o ni zájem zatím jen jedna obec.

Také Mgr. Bohumír Mach mohl uvést konkrétní příklad projektu, jímž Jihočeský kraj chce v souladu s celkovou koncepcí informatizace svého krajského úřadu racionalizovat jak řízení vnitřní komunikace a vlastního chodu úřadu, tak vnější komunikaci všemi směry. V minulých dnech byl na jihu Čech zprovozněn neveřejný portál pro zastupitele kraje, na nějž bude postupně "přestěhována" i agenda pro zřizované organizace a všechny obce v kraji. "Každý z uživatelů, který má přiděleno uživatelské jméno a heslo pro přístup na zabezpečený portál, může mít selektivně nastavený přístup k těm informacím, které ze své pozice potřebuje. Jiné nastavení tedy bude mít krajský zastupitel, jiné například starosta obce a jiné zase třeba ředitel zřizované organizace," vysvětlil.

REGIOPORT UŽ ZAČAL SLOUŽIT

Během konference byl rovněž otevřen česko-německý přeshraniční hospodářský portál Regioport (www.regioport.cz). Je výsledkem spolupráce krajů z východního Bavorska s Plzeňským krajem a sloužit má především malým a středním podnikům po obou stranách společné hranice. Kromě poměrně obsáhlé informační části portálu z oblasti veřejné správy, práva, financí, investic apod. se tam ve spolupráci se Západočeskou univerzitou připravuje i rozsáhlá vzdělávací platforma formou e-learningu, standardů, textů apod. Obchodní část portálu zase podnikům umožní nabídku zboží na internetu, stejně jako využít elektronické formy obchodování. Kontaktní část pak slouží pro vytváření kooperací mezi podnikateli jak v západních Čechách, tak mezi ČR a SRN.

Portál je brán jako součást internetových platforem spravovaných Plzeňským krajem a předpokládá se, že svou působnost rozšíří i na Jihočeský a Karlovarský kraj.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down