Která obec v Plzeňském kraji třídí nejlépe?

Nejlépe třídí v Plzeňském kraji obyvatelé Modravy, Úněšova a Železné Rudy. Vyplývá to z výsledků 13. ročníku krajské soutěže pro samosprávy „My už třídit umíme!“, kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst proběhlo tentokrát v historických prostorách galerie a hradu v Klenové na Klatovsku.

„Tento objekt v majetku Plzeňského kraje jsme zvolili pro slavnostní ceremoniál záměrně. Chtěli jsme tak připomenout, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem,“ říká Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí.  V klášterech Plzeňského kraje proběhlo finálové vyhlášení i v předchozích letech –  loni to bylo v Plasích, předloni v Kladrubech a o dva roky dříve v Chotěšově.  Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

 

Stejně jako v loňském roce byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2017 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 491 obcí a měst kraje. Novinkou je rozdělení obcí z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do 1000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1001 obyvatel. Ke změně kategorií přistoupili pořadatelé soutěže proto, že lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu malých obcí.

„Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období – v tomto případě za celý rok 2017,“ upřesnila pravidla soutěže Radka Stehlíková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií – tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí v souboru obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 10 nejlepších obcí v každé ze tří uvedených kategorií, tedy celkem 30 obcí se dostalo do finále soutěže a bylo pozváno na její slavnostní vyhlášení.

 

Všechny oceněné obce převzaly z rukou radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a. s., diplomy za svá umístění, upomínkové předměty (ručně vyráběné keramické plakety) a první tři vítězné obce v každé ze tří kategorií dostaly finanční odměnu.

 

 Výsledky soutěže MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2017    

 

OBCE DO 300 OBYVATEL

 

  • místo obec Modrava                                 30 000,- Kč
  • místo obec Čilá                                             20 000,- Kč
  • místo obec Srní                                            10 000,- Kč

       

4. Obec Hradiště
5. Obec Olbramov
6. Obec Němčovice
7. Obec Sebečice
8. Obec Hamry
9. Městys Zvíkovec
10. Obec Vlčtejn

 

 

OBCE OD 301 DO 1000 OBYVATEL

 

  • místo obec Úněšov                                    30 000,- Kč
  • místo obec Dolní Lukavice                       20 000,- Kč
  • místo obec Dešenice                                 10 000,- Kč

 

4. Obec Ždírec
5. Obec Dnešice
6. Obec Úlice
7. Obec Zahořany
8. Obec Bděněves
9. Obec Halže
10. Obec Čižice

 

 

OBCE NAD 1001 OBYVATEL

 

  • místo obec Železná Ruda                         30 000,- Kč
  • místo obec Kdyně                                       20 000,- Kč
  • místo obec Štěnovice                                10 000,- Kč

 

 

4. Obec Merklín
5. Město Holýšov
6. Obec Hromnice
7. Město Blovice
8. Město Starý Plzenec
9. Město Stod
10. Město Stříbro

 

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před dvanácti lety, kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2017 to bylo již 47,4 kilogramu.  Kraj se tak stále pohybuje nad celorepublikovým průměrem, který loni činil 46,9 kg na obyvatele.

 

Plzeňský kraj byl v roce 2017 nejlepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 6. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 14,6 kg plastů, 18,4 kg papíru, 14,2 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě to je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *