KUBATURA NOVÝCH STAVEB PRO BYDLENÍ

Kromě velikosti stavebních pozemků a výměry zastavěné plochy obytnými stavbami patří k důležitým charakteristikám staveb i jejich obestavěný prostor neboli kubatura. I zde byl různý vývoj u rodinných domů na jedné straně a bytových domů na druhé straně. Je příznačné, že ačkoli se u rodinných domů...

Kromě velikosti stavebních pozemků a výměry zastavěné plochy obytnými stavbami patří k důležitým charakteristikám staveb i jejich obestavěný prostor neboli kubatura. I zde byl různý vývoj u rodinných domů na jedné straně a bytových domů na druhé straně.

Je příznačné, že ačkoli se u rodinných domů zastavěná plocha mírně zvyšovala, obestavěný prostor rodinnými domy se v průměru měnil jen nepatrně. Proti roku 1995 se u rodinných domů dokončených v roce 1998 kubatura rodinných domů zvýšila v průměru jen o 6,8 m3, čili o 0,7 %. Došlo však k dispozičním změnám z hlediska užitkové i obytné plochy a ke změnám v počtu pokojů nových rodinných domů, jak je zřejmé dále.

U bytových domů se obestavěný prostor mezi rokem 1995 a 1998 snížil o 785,3 m3 na jeden dům, což znamenalo snížení obestavěného prostoru o 8,4 %. Na patrně zkreslující ukazatele za rok 1998 jsme poukázali shora. Malý počet dokončených bytových domů může vést k značným odchylkám od klasických norem starší bytové výstavby. Svědčí o tom i změny mezi jednotlivými kalendářními roky dokončené výstavby těchto domů. Změny u tohoto typu staveb pro bydlení souvisí nesporně i s projekčními plány těchto domů. „Zpevnění“ těchto ukazatelů u bytových domů je však zřejmě jen otázkou času, nedojde-li k zásadním koncepčním změnám v této formě bytové výstavby již v blízké budoucnosti.