01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Letos se bude opět převádět majetek

Jak jsme již v našem časopise několikrát psali, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových právně zastupuje stát v řízeních týkajících se státního majetku. Méně se však ví, že jeho další rozsáhlou činností je vlastní péče o majetek státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) eviduje zhruba čtvrt miliónu nemovitostí, které většinou "zdědil" po okresních úřadech. Společně s Lesy ČR a Pozemkovým fondem ČR hospodaří tak s největším podílem nemovitostí ve vlastnictví státu. Od počátku letošního roku rozšířil svoji agendu o správu majetku, zajištěného v trestním řízení. Objem tohoto majetku rychle roste tak, jak se v této oblasti zefektivňuje práce orgánů činných v trestním řízení.

Obce chtějí budovy

Města a obce očekávají především pomoc státu při výkonu veřejné správy, tedy i převod budov po bývalých okresních úřadech. Zájem o ně, ať již ze strany obcí, nebo dalších organizačních složek státu (v současné době zejména úřadů práce a finančních úřadů v souvislosti se změnou úkolů celní správy a s nově zaváděnou kontrolou veřejných financí), ale výrazně přesahuje možnosti, které jsou k dispozici. Rozhodnutí o jakémkoli převodu těchto objektů si navíc vyhradila vláda ČR, ÚZSVM připravuje podklady pro její rozhodnutí. Do budoucna lze očekávat převedení ještě několika desítek administrativních budov.

Statisíců občanů se bezprostředně dotýkají převody státních pozemků, na nichž stojí domy bytových družstev. Jen těchto převodů na družstva je v celé ČR evidováno přes deset tisíc. V tomto počtu však nejsou zahrnuty převody příslušných podílů pozemků na fyzické osoby, kterým již družstva předala byt do osobního vlastnictví a jichž je několikanásobně více.

Další kategorií státního majetku jsou pozemky pod místními komunikacemi. ÚZSVM by je chtěl postupně předat městům a obcím, což by využívání a správu komunikací nepochybně zjednodušilo. Protože jde o velké množství majetku, kdy předání závisí také na rozhodnutí obcí, přesáhne tato agenda horizont letošního roku.

Majetek k prodeji na webu

Většina majetku, který ÚZSVM eviduje, se postupně převádí na nestátní subjekty. "Jde v podstatě o pokračování odstátnění majetku, které začalo restitučními zákony, zákony o privatizaci, o majetku obcí a dalšími," říká Ing. Karel Loucký, ředitel odboru Majetku v účetnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud ÚZSVM majetek nevyužívá ke své činnosti a rovněž jiné organizační složky státu o něj neprojeví zájem, bude nabídnut nestátnímu subjektu k prodeji, výjimečně také k bezúplatnému převodu, který se týká zejména obcí a krajů.

"Majetek určený k prodeji ve výběrovém řízení budeme nabízet různými prostředky komunikace. Vedle povinného zveřejnění nabídky podle právních předpisů jsme připravili internetovou prezentaci na našich stránkách www.uzsvm.cz. Tato část webových stránek je v provozu již od letošního března," vysvětloval Ing. Karel Loucký.

Rovněž cizí majetek

Vedle státního majetku spravuje ÚZSVM i tzv. zajištěný majetek. "Od 1. ledna tohoto roku mohou soudy a státní zástupci pověřit náš úřad, aby spravoval majetek a věci zajištěné při výkonu rozhodnutí v trestním řízení. Zákon ukládá vést tento majetek v účetní evidenci, což je povinnost s mnoha praktickými dopady. Související rozsah a složitost činností nyní mapujeme. Soud například zajistí veškerý majetek obviněného bez dalšího rozlišení a nezbytnost zjistit rozsah majetku, následně jej spravovat a chránit před ztrátami přináší celou řadu konkrétních problémů," uvedl Ing. Karel Loucký.

Jak však dodává, může jít nejen o luxusní movité věci, ale také o propadlé majetkové podíly v obchodních společnostech. Protože to je majetek soukromých vlastníků, nesmí s ním ÚZSVM až do pravomocného rozsudku nijak nakládat. V roce 2003 hodnota zajištěného majetku přesáhla čtvrt miliardy korun. O tuto oblast činnosti se nyní ÚZSVM dělí s exekutorskými úřady podle rozhodnutí soudce nebo státního zástupce. Nová rozhodnutí, tj. od začátku letošního roku, již svěřila do správy ÚZSVM majetek za desítky miliónů korun.

Nepochybné je však jedno: Lze očekávat účinnější uplatnění nároku osob poškozených trestnou činností i nároků státu, což je cílem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. V současné době spolu jednají zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, soudů, státních zastupitelství, Policie ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby si vyjasnily metodickou a praktickou stránku přebírání a správy tohoto majetku.

Centrální registr

Dlouhodobým úkolem je vybudování centrálního registru majetku, s nímž ÚZSVM hospodaří. Registr musí navazovat na další evidence, například na katastr nemovitostí. "Naším cílem je mít státní majetek řádně zmapovaný - tedy mít přesný přehled o jeho rozsahu a skladbě. Chceme tak dosáhnout stavu, kdy bude znám každý uživatel státního majetku. Tím bychom mohli zamezit i jeho případnému neoprávněnému užívání," konstatoval Ing. Karel Loucký.

Po vstupu ČR do EU převezme ÚZSVM i majetek na hraničních přechodech, který ke své činnosti již nebudou potřebovat celní orgány. Podle Ing. Louckého v některých případech bude nutné vypořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům, případně řešit zanedbanou údržbu objektů. V některých zůstanou i nadále jiné organizační složky státu, zejména cizinecká a pohraniční policie. Spolupráce s celníky i s policií je sice většinou dobrá, postupně se ale ukazuje, co všechno se ještě bude muset k vlastnímu předání majetku ÚZSVM vyjasnit a připravit.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down