Lidé z Pastelek nakonec řešení našli

Po dokončení Domu s pečovatelskou službou v Hodoníně vyvstal před městským úřadem úkol skloubit představy několika generací o tom, jak by mělo vypadat okolí jejich bydliště. Radnice nechtěla rozhodnout sama, proto ke spolupráci vyzvala veřejnost.

Tam, kde mělo v Hodoníně v 80. letech vyrůst panelové sídliště, dnes stojí naštěstí jen jeden panelák. V 90. letech zde začala výstavba moderních domů s bohatým tvarovým a barevným řešením. Vznikl obytný komplex s 212 byty a výstižným názvem Pastelky. V současné době tam žijí převážně mladé rodiny s dětmi předškolního a školního věku.

V těsném sousedství Pastelek byl v roce 2001 dostavěn dům s pečovatelskou službou, kde bydlí více než osmdesát seniorů. Po jeho dokončení přišla na řadu úprava okolí, které připomínalo spíše staveniště.

JAK MĚSTO OSLOVILO OBČANY?

Pro občany, kteří v lokalitě žijí, městský úřad postupně zorganizoval šest besed. Pozvánky byly distribuovány do poštovních schránek a široká veřejnost se o probíhající akci průběžně dozvídala z měsíčníku Hodonínské listy. „Do rozhodování jsme chtěli zapojit všechny věkové skupiny, což se nám povedlo. Plánovacích schůzek se průměrně účastnilo kolem třiceti až čtyřiceti osob, dospělých i dětí. Své připomínky mohli vznášet ústně přímo na schůzkách nebo vyplněním anketního lístku, později telefonicky či písemně. Děti své nápady malovaly na slepé mapky,“ přiblížil průběh plánovacích schůzek Leo Kotek z odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Hodoníně. Radnici na setkáních zastupoval místostarosta a politik pro projekt Zdravé město Mgr. Ladislav Ambrozek a pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství i odboru rozvoje města.

NA OSTŘÍ NOŽE

Hned na prvních dvou plánovacích schůzkách se mezi zúčastněnými občany objevily vyhrocené mezigenerační střety. Senioři se obávali, že pokud v areálu vznikne dětské hřiště, budou přímo pod okny křičet děti. Mladým rodinám zase připadali senioři málo tolerantní. Nakonec obě znesvářené strany dospěly ke smírnému kompromisu.

A řešení? Ve vnitrobloku byl vybudován terénní val, který odděluje prostranství mezi dětským hřištěm a domem s pečovatelskou službou, a omezuje tak pohyb dětí u domu pro seniory. Val byl osázen dřevinami, má zčásti působit i jako protihluková bariéra. Četné protesty veřejnosti změnily i původní záměr města dostavět na dosud volné ploše další obytný dům. „Lidé se obávali, že další stavba vnitroblok „uzavře“ a tím se zvýší hlučnost. Plocha nakonec zůstala volná,“ uvedl Leo Kotek.

„Občané i lidé z úřadu, všichni se učíme komunikovat, navzájem se poslouchat, respektovat své názory. Ke konfliktům docházelo spíše na prvních dvou plánovacích schůzkách. Další setkání, kde jsme předkládali konkrétní řešení vzešlá z připomínek občanů, už probíhala v poměrně příjemné atmosféře. Když jsme veřejnosti představili konečnou verzi studie, nikdo neprotestoval,“ konstatoval Mgr. Ladislav Ambrozek.

Lidé z Pastelek a jejich okolí se podíleli i na samotné realizaci projektu, například na výsadbě keřů v parku. Radnicí sjednaná firma dohlédla na kvalitu vybraných dřevin a pomohla výsadbu dotáhnout do konce poté, co po dvou dnech zájem dobrovolníků lehce opadl.

KDO POMÁHAL?

Stavba areálu u Pastelek si z městského rozpočtu vyžádala 2,6 miliónu korun a 200 tisíc poskytla Nadace VIA.

Při přípravě schůzek s veřejností radnici vydatně pomáhaly dobrovolnice z mateřského centra Klub Maminek, o. s. Průběžně burcovaly obyvatele Pastelek k účasti na setkáních. Pro děti, jejichž rodiče na schůzku přišli, zajišťovaly program ve vedlejší místnosti ve chvílích, kdy bylo třeba děti z jednání „vyloučit“. Klub maminek patří k dlouhodobým partnerům města v rámci projektu Zdravé město.

Slabinu při ohlédnutí za projektem spatřují jeho realizátoři v délce realizace – 21 měsíců.

„Projekt měl postupovat rychleji. Mezi přípravnými schůzkami byly dlouhé časové prodlevy. Počáteční nadšení veřejnosti proto upadalo,“ doplnil Mgr. Ladislav Ambrozek. Největší brzdou podle něj bylo zpožděné dodání projektu od architektky a v návaznosti na to dlouhé čekání na vydání stavebního povolení.

Zeleň, průlezky pro děti, terénní protihlukový val, takový je konkrétní výsledek domluvy tří stran – mladých rodin, seniorů a radnice. Po dokončení areálu se sice ozvaly i nespokojené hlasy, patřily však výhradně těm obyvatelům, kteří nabídku městského úřadu spolupracovat na přípravě projektu přešli s nezájmem a plánovacích schůzek se nezúčastňovali.

V loňském ročníku soutěže O lidech s lidmi – cena za místní demokracii obsadil hodonínský projekt Park u Pastelek – nový byt a co okolí? v silné konkurenci 28 projektů třetí místo.

Soutěž O lidech s lidmi

Smyslem soutěže je představit a ocenit nejlepší projekty zapojení veřejnosti do rozhodování. Projekt, který pětičlenná komise porotců vyhodnotí jako nejlepší, získává Cenu za podporu místní demokracie, věcnou cenu i pozornost médií. Soutěžního klání se pravidelně účastní desítky projektů z českých a moravských měst (v roce 2001 – 65, v roce 2002 – 58 a v roce 2003 – 30 projektů).

Vyhlášení výsledků probíhá každoročně v závěru roku jako součást Národního fóra o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy. Loni v prostorách Senátu proběhl již třetí ročník. Na prvních třech místech skončily projekty: Soužití s řekou – projednávání protipovodňových opatření (obec Višňová), Nová tvář prostoru tržnice (město Olomouc) a Park u Pastelek – nový byt a co okolí? (město Hodonín). Čestné uznání získala města: Hrádek nad Nisou, Vsetín a Praha 10.

Další ročník soutěže bude vyhlášen letos na podzim. Uvažuje se o otevření soutěže i pro zahraniční účastníky. Podrobné informace pro zájemce o účast budou včas zveřejněny v odborných periodikách veřejné správy a na internetových stránkách www.cpkp.cz/soutez.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *