Autor
Kategorie:
Polemika

Mají být herny v obcích pod ještě přísnější regulací?

Téma regulace či dokonce úplného zákazu výherních automatů je v mnoha obcích aktuální. Stále trvá spor mezi odpůrci a příznivci herního průmyslu - zda provozovny s herními přístroji zakázat zcela, či herny pouze regulovat, anebo vznik heren neomezovat vůbec, protože jde o legální podnikání. Ústavní...

Téma regulace či dokonce úplného zákazu výherních automatů je v mnoha obcích aktuální. Stále trvá spor mezi odpůrci a příznivci herního průmyslu – zda provozovny s herními přístroji zakázat zcela, či herny pouze regulovat, anebo vznik heren neomezovat vůbec, protože jde o legální podnikání. Ústavní soud potvrdil, že zastupitelstva mohou o přítomnosti videoterminálů na území svých obcí rozhodovat sama. To je určitě posun vpřed, neboť dříve řada obcí bojovala se soustavným porušováním zákona o loteriích.

Zastupitelé tedy stojí před důležitým rozhodnutím: Je důležitější mít ulice v obci bez heren, a přijít tak o zajímavé finanční příjmy do obecního rozpočtu? Nebo herny i nadále hlavně kvůli finančnímu příspěvku povolovat? Zastupitelé si často nejsou jisti, co by úplný zákaz přinesl.

V mnoha obcích se zastupitelstva rozhodla nulovou toleranci vyhlásit. Například v Klatovech, Dvoře Králové, Praze 2 (tam bylo od vyhlášení nulové tolerance zrušeno více než 100 heren a do konce letošních prázdnin nebude na území této městské části herna žádná) nebo třeba ve Františkových Lázních, kde zůstalo pouze jedno kasino. Jinde se zastupitelé rozhodli přenést zodpovědnost za takové rozhodnutí na občany a k této problematice vyhlásili referenda. Ta však v mnoha případech nejsou bohužel platná, protože se k urnám nedostavilo potřebných alespoň 35 % oprávněných voličů.

Prozatím není na území České republiky město bez žádné herny, takže důsledky úplného zákazu nelze dosud posoudit. Lze však očekávat, že téma přítomnosti heren bude žít i dál, zejména během kampaně před říjnovými volbami do zastupitelstev obcí a měst – avšak jistě i po ní. Dilema mohou pomoci vyřešit poslanci. Ti mohou nastavit přerozdělování prostředků z herních automatů ne na základě umístění přístrojů, nýbrž podle jiných kritérií, například podle velikosti obce.

PRO

Ing. MICHAEL CANOV

starosta města Chrastava (okr. Liberec)

Město Chrastava se otevřeně zapojilo do boje za právo obcí na regulaci hazardu v roce 2009, kdy se v něm počet heren raketově zvýšil na dvacet. To už problémy v této souvislosti překonaly jakoukoli únosnou mez. Ve městě stoupla kriminalita přímo i nepřímo související s hazardem a mno- zí příjemci sociálních dávek je vzápětí prohrávali v hernách.

Rozhodli jsme se, že za pomoci obecně závazné vyhlášky začneme hazard regulovat snížením počtu povolených míst na provozování videoterminálů na pětinu. Neusilovali jsme o prohibici, ale pouze o důslednou regulaci. Nechtěli jsme nic jiného než to, aby naše vyhláška byla dodržována. Jenže tehdejší Ministerstvo financí (MF) místo toho, aby hájilo zákon, se zcela nepokrytě postavilo za zájmy herního průmyslu. V rozporu se zákonem umožňovalo na videoterminálech až pětsetkrát vyšší výhry, souhlasilo s instalací videoterminálů v až desetkrát kratších vzdálenostech od škol, než stanovoval zákon (100 metrů), vydávalo povolení na desetkrát až padesátkrát delší dobu, než určoval zákon (jeden rok). Především však tehdejší MF protizákonně vůbec neuznávalo vyhlášky obcí.

A tak jsme svůj spor s resortem financí dotáhli až k nálezu Ústavního soudu (ÚS). Jenže tehdejší vedení MF nerespektovalo ani nález ÚS, který vkládal pravomoc rozhodovat o videoterminálech do rukou obcí. Proto bylo třeba ještě několika dalších nálezů Ústavního soudu, aby ministerstvo začalo obce respektovat.

Díky tomu už neplatí, že provozovatelé heren si mohou jako dříve (s nezákonou podporou MF v zádech) v obcích dělat, co by chtěli. A protože nové vedení ministerstva hájí zákon a hájí obce, je rozbujelý hazardní průmysl pod velkým tlakem. Jeho poslední šancí je legální úplatek zvaný odvod z daní za každý provozovaný videoterminál na katastru té které obce.

Pro obce skutečně není jednoduché přijít v rozpočtu o nemalé příjmy za tyto přístroje. Nastolení požadované rovnováhy však mají v rukou poslanci. Kdyby totiž schválili novelu zákona, který by přerozděloval daňové výnosy z videoterminálů nikoliv podle umístění přístrojů, ale obdobně jako u rozpočtového určení daní na základě velikosti obce, pak by teprve v naší zemi přestal fungovat hazardní ráj.

PROTI

Mgr. ANDREJ ČÍRTEK

mluvčí Unie herního průmyslu ČR

Proč nezakazovat hazard? Jak můžu jako »ďáblův advokát« přesvědčivě bránit něčemu tak jednoznačně prospěšnému, když se to navíc ode mě jako od »obhájce hazardu« očekává? Aby bylo jasno, i když jsem mluvčím asociace výrobců automatů a provozovatelů heren a kasin, hazard neobhajuji a obhajovat nikdy nebudu. Považuji ale za nezbytné vysvětlit, že neplatí falešné zjednodušení Matěje Hollana »hazard = automat v herně«.

Asi se shodneme, že hazard ještě není samotná sázková hra, ale nezdravý způsob jejího hraní. Pokud někdo hraje bez ohledu na své možnosti a na rodinu, pak je hazardním hráčem. Hazardním způsobem lze hrát více sázkových her, kromě automatu i sportovní sázky (ty obec zakázat nemůže), internetové sázky (také se vymykají obecní regulaci) či rychlou číselnou loterii Sazky s tahem každých pět minut, která se nabízí na terminálu v každé trafice (i v případě této hry nemůže obec říci ani popel).

Sázková hra na automatu má velký potenciál ke zneužití jako hazardu, protože je rychlá a lze sázet vysoké částky. Proto je třeba omezit její nabídku a regulovat reklamu, aby neoslovila nikoho, kdo tento typ hry aktivně nevyhledává. Na druhou stranu prohibice není funkční řešení. Když něco vrchnostensky zakážete, neznamená to, že druhý den přestane daný jev existovat, ba právě naopak.

V České republice je už dostatek důkazů, že prohibice legálních heren vede ke vzniku černých heren jako soukromých klubů nebo instalaci kvízových automatů. Žádný případ černé herny se zatím nedostal před soud a občanské sdružení Život je hrou a další vesele prosperují. Co se týče kvízových automatů, v případě, že je herní plán postaven skutečně na znalostních otázkách, pak podle mého názoru ani o porušování loterního či jiného zákona nejde.

Sázkové hry byly v Evropě zakázány pod přísnými tresty až do osvícenství, kdy stát zjistil, že lepší je tento jev regulovat a danit. Nevím, proč u jediného druhu sázkové hry, shodou okolností právě té, kterou můžou města regulovat a danit nejlépe, by se měl uplatňovat nefunkční recept ze středověku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *