01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MARKETING VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Na knižním trhu se objevila kvalitní a potřebná kniha "Marketing měst a obcí". Autorky (Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková) již v jejím úvodu polemizují s názorem, zda nejsou povaha a úkoly místní správy v rozporu s marketingovou koncepcí a docházejí k správnému závěru, že ačkoliv tuto sféru...

Na knižním trhu se objevila kvalitní a potřebná kniha "Marketing měst a obcí". Autorky (Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková) již v jejím úvodu polemizují s názorem, zda nejsou povaha a úkoly místní správy v rozporu s marketingovou koncepcí a docházejí k správnému závěru, že ačkoliv tuto sféru nelze zcela podrobit tržním principům, i jejich částečná aplikace může přinášet místní správě nepochybné výhody. Důkazem této výhodnosti je dlouhodobé systematické uplatňování marketingového managementu v místní správě ve vyspělých demokraciích a především výsledky, kterých veřejná správa v těchto zemích aplikací marketingových principů dosahuje.

Samotná kniha je rozdělena do 18 kapitol. Kapitola 1. až 5. tvoří první soubor, v němž jsou shrnuty možnosti využití marketingu ve veřejné správě. Do následujícího souboru patří 6. až 14. kapitola, kam kromě klasických 4 prvků zahrnují autorky ještě tyto: lidé, materiální prostředí, procesy partnerství; kapitoly 15. a 16. jsou věnovány strategii měst a obcí; 17. kapitola se zabývá podnikatelskou kulturou obce, kvalitou poskytovaných služeb a možnostmi měst a obcí tuto kulturu ovlivňovat a v závěrečné 18. kapitole se vysvětluje, jak získat marketingovými prostředky podporu strategii, která byla zpracována podle uvedených zásad.

Za hlavní přednost této publikace považuji skutečnost, že aplikuje obecně platné zásady marketingu na jednu specifickou oblast, tj. veřejnou správu a nachází v ní místa, kde důsledné zavádění marketingových principů by zvýšilo kvalitativně jejich úroveň.

Kladem je i logické uspořádání každé kapitoly, v jejímž úvodu je stručně uvedeno, co bude jejím obsahem a vysvětleny jsou i klíčové pojmy, které bude čtenář potřebovat k porozumění dalšího textu. A pokud jsou v závěru kapitoly uváděny nějaké příklady, jsou to téměř vždy ukázky konkrétních akcí z našich měst.

Pozitivní hodnocení si zaslouží i Grada Publishing, spol. s r. o., Praha za dobrý vydavatelský počin a za velmi pěknou formální úpravu této publikace.

EDUARD STEHLÍK,

katedra marketingu

VŠE Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down