Severočeská vodárenská společnost před několika lety zrekonstruovala i kalové hospodářství čistírny odpadních vod v Litoměřicích (na snímku) Foto: archiv

Města a obce na severu Čech získají plnou kontrolu nad vodárenstvím v regionu

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti, a. s., (SVS) otevřeli svým dnešním hlasováním na valné hromadě cestu k dalšímu rozvoji vodárenství v regionu. Zástupci měst a obcí odhlasovali odkup 50,1 procenta akcií společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., (SčVK) od francouzské společnosti Veolia. SVS tak získá plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Čechách již v roce 2018. Pro tuto variantu hlasovalo celkem 164 měst a obcí z 224 přítomných. Jen deset akcionářů (4,17 %) bylo proti. 47 měst a obcí (38,49 %) podle tiskového mluvčího SVS Jiřího Hladíka znejistělo a zdrželo se hlasování.

„Akcionáři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoli negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy,“ zhodnotil výsledek klíčového hlasování valné hromady společnosti generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.
Akcionáři společnosti schválili projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ a odkoupení 50,1% podílu ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., (SčVK) , která zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury a v níž má nyní 49,1% podíl právě SVS. Představenstvo SVS bylo akcionáři pověřeno, aby posoudilo i variantu výstavby nové provozní společnosti na „zelené louce“, ta se ale ukázala jako nejméně výhodná.
„Nákladově vyšla varianta budování nové provozní společnosti jako nejdražší, odborné expertizy navíc jasně ukázaly, že by byla spojena i s řadou značných rizik, kdy by byla ohrožena kontinuita fungování vodárenské infrastruktury v severočeském regionu,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.
Řadu výhod naopak přináší schválený nový model fungování. Tou zásadní podle vedení SVS je, že vlastník infrastruktury je zároveň vlastníkem provozovatele, tj. vybírá i rozděluje peníze z vodného a stočného.
Města a obce navíc samy rozhodují o tom, kolik prostředků půjde do obnovy a kolik na servisní služby, SVS také dostane pod přímou kontrolu specializované know-how a outsourcované služby, které až doposud nemohla přímo ovlivňovat. Velice důležitá je samozřejmě i kontinuita smluv s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců. V neposlední řadě pak akcionáři získají prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie,“ dodal Tomáš Indra.
Valná hromada také odsouhlasila řádnou i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016, rozdělení zisku a byla seznámena se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávou dozorčí rady za rok 2016.

Společnost vykázala zisk ve výši 995 mil. Kč. Akcionáři schválili jeho rozdělení následujícím způsobem: 50 milionů korun je příděl do rezervního fondu, 511 milionů korun do Fondu 2021, kde jsou ukládány finanční zdroje vázané výhradně na potřeby související se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Zbytek zisku ve výši 434 milionů korun je na základě hlasování účastníků valné hromady vložen do fondu reinvestic.

Dále byla přijata úprava stanov, která počítá se vznikem povinného orgánu, výboru pro audit.

Co se týká personálního obsazení statutárních orgánů, akcionáři posvětili pokračování mandátu dosavadní místopředsedkyně představenstva Hany Moudré a člena představenstva Davida Votavy. Díky tomu bude moci stávající vedení společnosti dokončit projekt, který samo nastartovalo. Do dozorčí rady byli opětovně navrženi v souladu se stanovami dva zaměstnanci SVS, mandát obhájil Arnošt Šorm, druhé místo zůstává neobsazeno.

„Jsem rád, že představenstvo i dozorčí rada pokračují ve stejném složení. Na dnes odsouhlaseném projektu odvedli kus práce a jsem rád, že se budou podílet i na jeho dotažení a realizaci,“ konstatoval generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Klíčového hlasování valné hromady se zúčastnilo 224 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 90,93 % základního kapitálu společnosti.*

/tz/

K foto:

Severočeská vodárenská společnost před několika lety zrekonstruovala i kalové hospodářství čistírny odpadních vod v Litoměřicích (na snímku)

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *