01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Město, kde stojí za to žít, se představí světu

Plzeňského finále 13. ročníku prestižní mezinárodní soutěže The International Awards for Liveable Communities (LivCom), které se uskuteční 8.-12. října, se zúčastní více než 300 delegátů z celého světa. V České republice se taková akce uskuteční poprvé. "Soutěž se každoročně pořádá v jiném světovém městě. Plzeň se tak letos stane hostitelským městem vedle Washingtonu DC, Stuttgartu, Londýna atd.," říká JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně primátora statutárního města Plzeň.

Čím si takovou příležitost Plzeň zasloužila?

Naše město se zúčastnilo soutěže již čtyřikrát a vždy poměrně významně uspělo. Poprvé se přihlásilo v roce 2003 a bylo vybráno do finále v nizozemském Apeldoornu. Již při svém debutu se umístilo na třetím místě ve velikostní kategorii C (města se 75 001 až 200 000 obyvatel) a získalo stříbrnou cenu za naplňování kritérií soutěže. Velmi významné bylo ocenění za nejlepší přístup ke kritériu zvelebování krajiny, kde porota ocenila zejména systém ekologické stability a spolupráci městské správy a občanů při plánování a realizaci nových parků.

V roce 2004 získala Plzeň na finále soutěže v kanadském Niagara Falls zlatou cenu za přístup ke svému rozvoji a stříbrnou cenu za konkrétní projekt obnovy krajiny a uskutečnění územního systému ekologické stability. V soutěži měst zazářila na druhém místě ve své velikostní kategorii C.

Na finále ve španělské La Coruně v roce 2005 potvrdila své kvality třetím místem v soutěži měst a stříbrnou cenou za přístup k udržitelnému rozvoji. Dalším úspěchem bylo získání ceny za nejlepší přístup ke kritériu péče o dědictví v silné konkurenci 36 měst z celého světa. Porota ocenila zejména komplexní přístup k ochraně přírodního dědictví, obnově architektonických památek a zachovávání kulturních i průmyslových tradic. Do finále se dostala také s prezentací projektu Golf Park Plzeň, který porota ocenila stříbrnou cenou za citlivé využití krajiny zdevastované těžbou pro nový účel.

Po těchto významných oceněních zaměřil organizační výbor soutěže LivCom na naše město svou pozornost a po mnoha pečlivých úvahách projevil zájem o Plzeň jako hostitelské město finále soutěže.

Co vše obnáší příprava na takovou akci a poplynou z ní nějaké výhody pro pořadatelské město?

Finále soutěže, kdy delegace představují mezinárodní porotě svá města a ekologické projekty, trvá pět dní a vrcholí slavnostním předáváním cen během závěrečného večera. Přípravy však začaly více než před rokem výběrem vhodných konferenčních prostor. Na ty jsou kladeny speciální požadavky. Soutěžní klání totiž probíhá ve čtyřech sálech najednou a dění se v aktuálním čase přenáší na internet. Kromě osobní návštěvy je tak možné sledovat finále odkudkoliv na světě. V loňském roce postoupilo město Plzeň opět do finále se svým soutěžním projektem, a tak jsme měli příležitost sledovat při práci organizační tým čínského Dongguanu. Získali jsme tam mnoho podnětů k přemýšlení o tom, jak bychom chtěli pojmout finále Liv-Com Awards v Plzni.

Výhodou pro nás jako pořadatelské město je zejména mezinárodní publicita. Dostáváme příležitost světu představit Plzeň jako město, které nabízí unikátní historické památky, bohaté kulturní vyžití a široké možnosti vzdělávání. Zároveň je příjemným a pohostinným místem pro setkávání a výměny zkušeností na konferencích a kongresech i pro život nás všech.

Kolik projektů je přihlášeno do soutěže? Uspěla v ní také česká města?

Během finále se představí 36 měst v kategoriích A až E a 25 projektů z oblasti ekologie a trvale udržitelného rozvoje. Letošní zastoupení českých měst v soutěži je velmi silné, do finále se jich probojovalo osm. Máme z tohoto úspěchu radost. Na začátku roku jsme rozeslali řadu dopisů představitelům měst a krajů v České republice i v zahraničí, abychom podpořili jejich informovanost o soutěži. Soutěž prezentujeme také široké veřejnosti prostřednictvím doprovodných akcí i představením samotného finále.

Plzeň vloni získala cenu za projekt zlepšení kvality vody Boleveckých rybníků. Jak pokračuje jeho realizace?

Tento projekt je opravdu dlouhodobý a zcela naplňuje principy trvale udržitelného rozvoje naší nejvýznamnější rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Letos již projekt trvá čtvrtým rokem. Předepsaných cílů projektu, jako dosažení dvojnásobné hodnoty průhlednosti vody v letních měsících a omezení koncentrace řas a sinic na polovinu, bylo již opakovaně dosaženo. Intenzita zásahů do rybníka se zmenšuje, je však třeba stále křehkou stabilitu tohoto nového ekosystému sledovat a udržovat.

Kdo se vlastně může přihlásit do soutěže, jaké jsou její základní principy?

The International Awards for Liveable Communities je jedinou soutěží místních komunit na světě, která se zaměřuje na environmentální řízení a na tvorbu měst, kde stojí za to žít. Cílem je podpořit nejlepší praxi, vynalézavost a způsob vedení, jež vyústí v ekologicky udržitelnou obec, která zlepšuje kvalitu života.

Do soutěže LivCom se mohou koncem jara každého roku přihlásit nejen města, ale i jednotlivci. Soutěž měst Whole City Awards je rozdělena do pěti kategorií podle počtu obyvatel. Porota též oceňuje finalisty za nejlepší přístup k jednotlivým sledovaným kritériím udržitelného rozvoje (zvelebování krajiny, péče o dědictví, ekologicky citlivá opatření, zapojování veřejnosti, zdravý životní styl a plánování budoucnosti), a to bez ohledu na velikostní kategorie. Velmi silně obsazenou je rovněž kategorie ekologických a trvale udržitelných projektů Environmentally Sustainable Project Awards a soutěžní kategorie, kde je možné získat grant na dosud nerealizovaný projekt Bursary Award. Letos bude potřetí rovněž udělena cena pro významnou osobnost z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje Livcom Personal Awards.

Zaznamenala jste nějaké rozdíly v přístupu českých a zahraničních měst k trvale udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí?

Česká města prošla velkým vývojem a jejich silné zastoupení v letošním finále soutěže LivCom to jen dokazuje (viz rámeček - pozn. redakce). V porovnání s celosvětovou konkurencí se rozhodně neztratíme. Lidé se stále více zajímají o možnosti ovlivnit kvalitu života ve své obci, zapojují se do společenského dění, udržují místní tradice, zhodnocují přírodní i kulturní dědictví, zajímají se o ekologicky šetrné technologie.

Přejeme všem letošním českým finalistům mnoho úspěchů v soutěži a rovněž zveme ostatní zástupce měst a místních komunit k návštěvě letošního plzeňského finále Liv-Com Awards 2009 v roli pozorovatelů. Ať i ve vašem městě stojí za to žít!

Proč je podle vás Plzeň městem, kde stojí za to žít?

Protože je krásné, zelené, živé a veselé.

LÝDIA STOUPOVÁ

Finále soutěže The LivCom Awards

- Do finále 13. ročníku mezinárodní soutěže The LivCom Awards postoupilo v letošním roce nejvíce českých měst. Z 36 finalistů je jich 8 z České republiky. Jejich počet se proti předchozímu ročníku, kdy v čínském Dongguanu soutěžila Plzeň, Kladno a Chrudim, více než zdvojnásobil. Všechna města mají méně než 200 tisíc obyvatel, a proto soutěží ve velikostních kategoriích A, B a C.

- V kategorii nejmenších měst do 20 tisíc obyvatel postoupila do finále města Bolatice, Jaroměř a Říčany. Česká republika je tak v této kategorii zastoupena nejhojněji. ve finále jsou ještě dvě města kanadská, jedno z Velké Británie a jedno z Rakouska.

- V kategorii do 75 tisíc obyvatel opět vedou česká města prezentovaná Chrudimí, Jihlavou, Mladou Boleslaví a Táborem. Další dvě města jsou z USA a po jednom je zastoupena Austrálie, Maďarsko, Velká Británie a Polsko.

- V kategorii do 200 tisíc obyvatel má Česká republika jediného zástupce, který soutěží nikoliv jako město, ale správní obvod Kladno (Kladno a 47 přilehlých obcí, celkem zhruba 120 tisíc obyvatel).

- Další informace o soutěži a finále najdete na www.livcom2009.cz.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down