Město Postoloprty bude žádat od státu omluvu a pět milionů korun za zásah do své pověsti

Případ neprávem obžalovaných deseti členů Zastupitelstva města Postoloprty na Lounsku (Mgr. Zdeněk Pištora, Mgr. Václav Ibl, Mgr. Karel Folber, Ing. Pavel Růžička, Mgr. Karel Srbecký, Petr Elsnic, Lenka Kováčová, Ing. Jan Pelc, Ing. Rostislav Mihalčík, Hana Elsnicová) vstupuje do druhé fáze.

Zastupitelé města byli 3. dubna 2019 po více než dvou letech své obhajoby v plném rozsahu zproštěni obžaloby, kterou na ně podala státní zástupkyně. Na základě jejích závěrů byl vydán napřed dokonce trestní příkaz, kterým byli zastupitelé bez jednání soudu uznáni vinnými z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti.

Proti trestnímu příkazu se členové zastupitelstva zákonnou cestou bránili, a tak se věc dostala na veřejné projednávání chomutovského soudu.

Po rozsáhlém dokazování (ve kterém hrál tristní roli profesně zcela odbytý znalecký posudek soudního znalce), kdy se státní zástupkyně snažila za každou cenu usvědčit právě z nedbalosti a ze způsobené škody, byl verdikt soudu jednoznačný – zastupitelé se zprošťují viny v celém rozsahu, protože jejich jednání nebylo nikdy trestným činem. A nejen to. Soud vyslovil v odůvodnění rozsudku i následující pozitivní hodnocení práce zastupitelů (citace):

Z výše uvedeného je pak zcela zřejmé, že nejen nelze dovodit, že by přístup obžalovaných k požadavku náležité opatrnosti svědčil o zřejmé bezohlednosti k zájmu na ochraně majetku obce, obžalovaní podle všeho navíc ve všech ohledech dodrželi potřebnou míru opatrnosti a rozhodli zcela v souladu s nejlepšími hospodářskými a dalšími zájmy města. Stejné skutečnosti pak odůvodňují závěr, že nedošlo k porušení důležité povinnosti při správě majetku města.“

Tedy i soud nakonec došel k závěru, že zastupitelé jednali oproti tvrzení obžaloby naopak v nejlepším zájmu města. Obžalovaní zastupitelé a jejich rodiny museli přesto čelit více než dva roky osobní dehonestaci ve vykonstruované obžalobě, která je poškozovala v práci, ve veřejném životě, omezovala je v soukromí a citelně zasahovala do jejich psychiky, a tím kvality života.

Proto hodlají spolu s městem povolat stát k odpovědnosti, a to tak, aby dopad na stát byl více než citelný.

Město Postoloprty jako jednotka územní samosprávy bude žádat (jako první město v republice) morální i finanční satisfakci za zásah do své pověsti, tedy bude chtít veřejnou omluvu od Nejvyššího státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR a dále pět milionů korun. Každý z neprávem obžalovaných členů zastupitelstva pak bude žádat rovněž veřejnou omluvu od Nejvyššího státního zastupitelství ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR a každý dva miliony korun za zásah do práv na ochranu osobnosti.

Město i devět zastupitelů bude zastupovat advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která se na právo samospráv dlouhodobě specializuje a která byla rovněž autorkou komplexního a podrobného právního stanoviska, jímž již v dubnu 2017 došla na základě rozsáhlé právní analýzy k jednoznačnému závěru, že jednání zastupitelů nemůže být nikdy trestným činem a že celá obžaloba je zcela absurdní. Výrok soudu o zproštění obžaloby jí dal po dvou letech zcela za pravdu.

Jana Zwyrtek Hamplová k této kauze uvedla: „Právní stanovisko města, které jsem zpracovala, měla k dispozici jak právní zástupkyně, tak soud. Bohužel k němu nepřihlíželi a stavěli na právně absurdních hypotézách, domněnkách a nesprávném právním hodnocení. Státní zástupkyně byla opakovaně přistižena při naprosté neznalosti zákona o obcích a z řady jejích dotazů směrem k obžalovaným bylo patrné, že vůbec nepochopila podstatu zákona o obcích a ústavních základů samosprávy. Role znalce pak byla už jen tristní tečkou – když opominu, že podstata věci byla z právního hlediska stejně někde úplně jinde než v posudku, tak odbytou práci, jakou první znalec předvedl, aby člověk pohledal. Když si uvědomíme, že velmi dobře věděl, že na jeho závěrech závisí osudy desítky lidí, měl by znalectví pověsit na hřebík.

Město a zastupitelé se napřed pokusí prostřednictvím právní zástupkyně o mimosoudní řešení, tedy o to, aby se stát omluvil a uhradil požadované částky za zásah do pověsti a do práv na ochranu osobnosti dobrovolně. Pokud se tak nestane, obrátí se dotyční se svými nároky na soud.

Podle Jany Zwyrtek Hamplové případ města Postoloprty je a bude z mnoha důvodu precedentní. Jednak město neudělalo v celém procesu skutečně ani jednu chybu, vše navíc probíhalo transparentně, vše bylo podloženo listinami, fotografiemi, usneseními. V celém postupu prodeje dané nemovitosti by mohlo být pro ostatní města naopak vzorem. „Přesto stačilo jedno trestní oznámení uraženého občana, aby se rozběhla neuvěřitelná mašinerie státní restrikce vůči deseti slušným lidem, kterým tak stát více než dva roky zcela ničil kvalitu života. Stát tedy zcela selhal v odborné erudici státní zástupkyně, v odborné kvalitě znalce a koneckonců i soud se věcí zpočátku až tak do hloubky nezabýval. V kauze také figuruje poslanec, o jehož vydání musel jednat výbor sněmovny, zkrátka Postoloprty vstoupí tím vším do právních dějin samosprávy. Věříme, že právě i výší odškodnění, které by mělo být pro stát poučení, že takto příště ne,“ uzavřela Jana Zwyrtek Hamplová.

Kauza zastupitelů města Postoloprty byla posledním impulzem k založení Unie sebevědomé samosprávy (USS), která si klade mj. za cíl bránit nedůvodné kriminalizaci členů zastupitelstev obcí a měst. Předsedkyní USS je právě advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.*

/zr/

K foto:

Radnice v Postoloprtech na Lounsku

Foto: archiv města

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *