01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MIKROREGION PODLUŽÍ SPOLÉHÁ NA SPOLUPRÁCI

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem...

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem mikroregion Podluží s cílem vytvořit strategii rozvoje tohoto mikroregionu.

Jedním z výchozích dokumentů pro zpracování strategie rozvoje mikroregionu Podluží budou výsledky rozsáhlé úvodní ankety pořádané ve všech sedmi obcích. Cílem je zmapovat názory občanů na současnou situaci, upozornit na problémy, které lidi nejvíce trápí a jakým směrem by se měl rozvoj obcí podle jejich obyvatel ubírat. Autoři projektu mysleli samozřejmě na to, že dobře zpracovaná strategie rozvoje mikroregionu Podluží může pomoci při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

PŘÍPRAVA ANKETY

Na přípravě ankety se podíleli představitelé všech sedmi obcí, firma Jančálek z Břeclavi (projektová kancelář) a Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE) v Brně. Sponzorem byl Open Society Fund Praha.

Protože se jedná o obce od jednoho do tří tisíc osmi set obyvatel, bylo dohodnuto, že dotazník dostanou všichni občané starší sedmnácti let, aby se nikdo v obci necítil opomenut.

Abychom dotazník otestovali a "vychytali" případné chyby, proběhla anketa nejdříve v jedné obci, v Hruškách. Mezi vánočními svátky již byla beseda nad výsledky ankety a některé požadavky občanů byly zapracovány do rozpočtu obce na rok 2000. V současné době probíhá anketa ve zbývajících šesti obcích.

VÝSLEDKY V OBCI HRUŠKY

Výsledky ankety dokazují velký zájem občanů o sledovanou problematiku a signalizují ochotu spolupracovat při tvorbě a naplňování strategie rozvoje mikroregionu Podluží. Asi jedna třetina dotazovaných ví o vzniku mikroregionu, ale již téměř dvě třetiny občanů věří, že spolupráce v rámci mikroregionu Podluží může zlepšit podmínky pro život místních obyvatel a zvýšit jeho atraktivitu. Optimističtější jsou častěji mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Za silné stránky obce Hrušky i mikroregionu Podluží považují obyvatelé obce především:

[*] geografickou polohu, blízkost okresního města a dobrou dopravní dostupnost,

[*] snahu o rozvoj, vtažení občanů do práce na strategii,

[*] možnosti v oblasti cestovního ruchu, agroturistiky, vinařství, folklóru a také drobného podnikání.

Slabými stránkami obce i mikroregionu jsou podle obyvatel Hrušek:

[*] nezájem občanů a špatné mezilidské vztahy, rivalita politických stran a snad i obcí,

[*] nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí,

[*] nedostatek bytů.

Mezi hlavní příležitosti obce i mikroregionu respondenti zařadili:

[*] podporu a rozvoj podnikání, podporu vytváření pracovních příležitostí,

[*] snahu udržet mladé lidi v obci a mikroregionu, dát jim možnost osobního rozvoje a uplatnění a vytvořit podmínky pro získání bydlení, výchovu dětí a mládeže k příslušnosti k obci,

[*] podporu spolupráce v rámci obce i mikroregionu,

[*] společné pořádání akcí, propojení kulturních i společenských aktivit s cílem upozornit na mikroregion a zlepšení mezilidských vztahů.

Hrozby pro budoucí rozvoj obce a mikroregionu vidí občané:

[*] v nezájmu místních obyvatel, nevraživosti a malé snaze se domluvit,

[*] v nedostatku pracovních příležitostí a financí na rozvojové aktivity,

[*] v odlivu mladých lidí, stárnutí obce.

Anketa dále naznačuje, co může obec Hrušky i celý mikroregion Podluží nabídnout. Jsou to především zemědělské produkty a zpracovatelský průmysl, ale i drobná výroba a tradiční řemesla, folklór, pozemky k bydlení i podnikání a z cestovního ruchu, především agroturistika a vinařská turistika.

DALŠÍ POZNATKY

Na otázku, do čeho by bylo dobré investovat v obci Hrušky z veřejných prostředků, uvedli občané čistírnu odpadních vod, výstavbu obecních bytů, opravu silnic, kulturní dům a kanalizaci.

Většina těchto investičních akcí již byla zahrnuta do rozpočtu pro rok 2000.

Investice v celém regionu Podluží vidí lidé v obecnější rovině komplexněji. Jsou to zejména oprava komunikací, životní prostředí, podpora cestovního ruchu.

Hrušečtí občané poukazují v anketě na to, že v obci i mikroregionu není dostatek kulturního a společenského vyžití, přivítali by zejména různé akce ke sblížení obyvatel obcí mikroregionu, sportovní klání mezi obcemi a soutěže pro děti.

Jako společenské události, které jsou důležité pro vytváření mezilidských vztahů a občanské sounáležitosti označují občané především hody, sportovní události, plesy, akce zájmových organizací, ale často i běžný denní kontakt se spoluobčany. Především lidové slavnosti a sportovní události přesahují podle obyvatel obce svým významem hranice regionu.

Dalším důležitým poznatkem, který anketa přinesla, je zjištění, že obyvatelé mají velmi silný vztah k obci a mikroregionu.

Většina považuje za důležité budování pocitu hrdosti a sounáležitosti s místem, především u dětí a mládeže. Více než polovina obyvatel Hrušek je na svoji obec i na mikroregion Podluží hrdá a nedá na něj dopustit. S tím souvisí také to, že tři čtvrtiny dotazovaných nikdy neuvažovaly o tom, že by se z obce nebo mikroregionu někdy odstěhovaly. Pokud ano, občané uváděli různé, převážně rodinné, zdravotní nebo ekonomické důvody.

Výsledky ankety poukazují také na to, že pouhá necelá desetina obyvatel považuje tvorbu strategického plánu za zbytečnou a většina (více než devět desetin) obyvatel se o postup a výsledky prací na plánech rozvoje zajímá nebo se chce dokonce aktivně podílet na jejich tvorbě.

Anketa splnila očekávání. Ukázala na jedné straně střízlivost občanů v hodnocení obce, na straně druhé jejich odhodlání řešit problémy a podporovat její rozvoj.

Příklad mikroregionu Podluží ukazuje možnosti zapojení občanů do veřejného života a získání jejich podpory pro obecní záměry.

KATEŘINA KOPŘIVOVÁ,

IIMCE Brno

MARTIN ONDROUCH,

fa Jančálek Břeclav

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down