Ministerstvo životního prostředí se zatím nepřiklání k povinnému zavedení záloh na PET lahve

Systém zálohování PET lahví, letos představený iniciativou Zálohujme.cz, vyhodnotila čerstvě zveřejněná studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) jako nevhodný k zavedení v ČR. Klade nároky na spotřebitele, obchodníky a obce a je rizikem pro zavedený funkční systém třídění. Ten ČR dlouhá léta budovala a byla do něj investována spousta peněz. Současně patří k nejlépe fungujícím systémům na třídění obalů a je nejlépe fungujícím systémem na třídění plastů v EU. Ministerstvo životního prostředí na základě závěrů studie se proto zatím nepřiklání k povinnému zavedení záloh na PET lahve. Podle skupiny Karlovarské minerální vody (KMV) však studie obsahuje řadu nepřesností a vyloženě nesprávných informací.

„V navrženém systému jsou závažná pochybení, nedostatky ve stanovování předpokladů i kvantifikaci reálných dopadů, ignorování možných negativních dopadů na dotčené subjekty a mnoho dalších. Systém automaticky uvádí splnění cíle sběru PET lahví ve výši 90 procent. Ovšem ze 33 zemí světa se takové míry sběru dosahuje jen v šesti. Navíc v Německu po zavedení zálohování PET lahví došlo k poklesu celkového třídění plastů o 11 procent. Návrh systém třídění odpadů značně komplikuje, což by bez pochyby vedlo ke snížení ochoty lidí třídit,“ uvedl ředitel výzkumu CETA Aleš Rod na tiskové konferenci uspořádané v úterý tohoto týdne Ministerstvem životního prostředí.

Studie CETA upozorňuje, že navržený systém iniciativy Zálohujme.cz (https://www.zalohujme.cz/) a jeho náklady počítají s povinností zpětného odběru PET lahví pouze v prodejnách nad 300 metrů čtverečních. Tím by se výrazně zredukoval počet sběrných míst pro PET lahve, protože dnes máme jednu z nejhustších sítí sběru tříděného odpadu v Evropě. Třídíme do více než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů. Systémem záloh tak, jak je navržen, by se ani nepředcházelo vzniku odpadu. Zálohované PET lahve se znovu nepoužijí, nebudou opakovaně plněny, ale semlety na vločky. Z nich se pak budou vyrábět různé výrobky z plastů.

Vyčleněním PET lahví do zvláštního toku odpadů by také byla významně dotčena ekonomika dotřiďovacích linek a hlavně obcí, což by se mohlo promítnout i do zvýšení poplatku občanům za odpady nebo do snížení počtu třídicích nádob v obcích. To by mohlo výrazně ovlivnit množství vytříděných obalů. Proti zavedení zálohování se proto velmi ohrazuje i Svaz měst a obcí ČR. Pro funkční a stále se zvyšující třídění v ČR je důležitý jednoduchý systém třídění odpadů dostupný každému a neměnící razantně zvyky spotřebitelů. Zavedení záloh jde proti tomuto přístupu (některé PET lahve by se sešlapávaly a nosily do kontejnerů, jiné nesešlapávaly a nosily do velkých obchodů, vyžadovalo by to i další místo pro třídění odpadů v domácnostech).

V ČR ročně vznikne 1,2 milionu tun obalových odpadů. 250 tisíc tun z nich jsou plastové obalové odpady a z toho část – asi 51 tisíc tun – jsou PET obaly. Zálohování pouze na PET nápojové obaly by bylo zaměření se na malé množství odpadů. Systém by neplnil ani deklarovanou prevenci odpadu v přírodě, odhozeným odpadem na ulicích a v přírodě zdaleka nejsou jen PET lahve. MŽP ale velmi trápí stav litteringu v ČR, pro zlepšení jeho stavu potřebujeme současná data, proto zvažujeme zadání studie, která by množství ale i druhy odpadů v přírodě podrobně a odborně vyhodnotila,“ doplnil pro zástupce médií ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. „Navržené zálohování v sobě nese významná rizika, která jednoznačně hovoří pro to v tuto chvíli tento systém nezavádět, “ dodal náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů MŽP Vladislav Smrž.

JAK POSÍLIT TŘÍDĚNÍ OBALŮ VČETNĚ PET LAHVÍ

ČR již dnes plní nové evropské cíle, které stanovují povinné množství vytříděných PET lahví k roku 2025. Do sněmovny letos zamíří také nová odpadová legislativa, která povede ke zvýšení podílů třídění u všech komodit včetně PET lahví a plechovek. ČR musí nepochybně také ještě více zahustit síť pro tříděný sběr odpadu. Na MŽP je pak zavést principy rozšířené odpovědnosti výrobce dle nové evropské směrnice k omezení jednorázových plastů, případně prověřit možnost dotřiďování komunálního odpadu, což se jeví jako významně levnější varianta než zavádění systému zálohování PET lahví.

„Průběžně budeme vyhodnocovat, zda-li stávající systém bude třeba ještě posílit dalšími mechanismy pro splnění třídicího cíle na obaly – 90% sběru PET lahví v roce 2029. I proto MŽP nadále povede debatu se všemi zainteresovanými subjekty z nápojového i odpadového průmyslu o případné budoucí možnosti zvedení záloh,“ uzavřel Vladislav Smrž.

SKUPINA KMV: STUDIE CETA OBSAHUJE ŘADU NEPŘESNOSTÍ

Ještě v den konání tiskové konference uspořádané Ministerstvem životního prostředí se k informacím, které na ní zazněly, vyjádřila skupina Karlovarské minerální vody (KMV). „Stostránkovou studii jsme obdrželi teprve dnes dopoledne a podrobněji se tedy vyjádříme až po detailním prostudování,“ konstatovala skupina KMV a dále uvedla:  „Už teď ale vidíme, že studie obsahuje řadu nepřesností a vyloženě nesprávných informací. Například studie tvrdí, že devadesátiprocentní úspěšnosti sběru PET lahví dosahuje „pouze“ šest zemí, kde jsou zavedeny zálohy. Neuvádí už ale, že pět z deseti evropských zemí se zavedenými zálohami této úrovně sběru dosahuje a na druhou stranu ze zemí, které zálohový systém nemají, devadesátiprocentní úspěšnosti nedosahuje žádná. Mrzí nás ale hlavně nedostatek konstruktivní debaty. Na zástupcích MŽP bylo dnes vidět málo skrývané uspokojení, že konečně dostali do ruky něco, co jim umožní setrvat na jejich negativních stanoviscích vůči zálohám.“

*

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Komentáře ke článku 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *