Místa pro přecházení rušné třídy se osvědčují

Každé město má své krizové dopravní místo. V Pardubicích se k nim po léta řadilo Masarykovo náměstí s komunikací II/324. Výrazná změna k lepšímu nastala až poté, co se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za vedení Ing. Miroslava Němce podařilo zrealizovat projekt, jehož hlavním tvůrcem byl...

Každé město má své krizové dopravní místo. V Pardubicích se k nim po léta řadilo Masarykovo náměstí s komunikací II/324.

Výrazná změna k lepšímu nastala až poté, co se Správě a údržbě silnic Pardubického kraje za vedení Ing. Miroslava Němce podařilo zrealizovat projekt, jehož hlavním tvůrcem byl Ing. Petr Novotný. Díky tomuto projektu se Pardubice podělily s Českými Budějovicemi o letošní vítězství v kategorii měst, městských obvodů a částí v soutěži Zklidňování dopravy ve městech a obcích.

K dodržování zásad bezpečnosti, plynulosti a vzájemné ohleduplnosti všech účastníků provozu na komunikaci protínající Masarykovo náměstí pobízí několik skutečností. Například řidiče přiměje ke snížení rychlosti směrově dělený čtyřpruh se středovým dělicím pásem, který je ukončen v dostatečné vzdálenosti před hranicí křižovatek. Zároveň se zvýšila bezpečnost chodců. Například u hokejové Duhové arény byl stávající přechod rozdělen dělicím ostrůvkem, aby splnil omezení maximální délky přechodu podle ČSN 73 6110. Rovněž další realizované návrhy vedly k tomu, že chodci na nově vytvořených místech pro přecházení (mají na nich usnadněné přecházení, ale nikoliv přednost před projíždějícím vozidlem) nezastavují dopravu v mezikřižovatkových úsecích, a nesnižují tak kapacitu jízdních pruhů. Výhodou je také skutečnost, že řidiči vědí, kde mohou chodce očekávat.

Samotný projekt ovšem musel vycházet z faktu, že komplexní řešení dopravy v prostoru centra Pardubic není ještě zcela vyjasněné. Realizované řešení je proto dostatečně variabilní, aby umožnilo napojení na jakýkoliv tvar křižovat na obou zhlavích dané lokality. I tato skutečnost se stala zárukou toho, že vynaložené finanční prostředky – celkem 9,498 miliónu korun – byly účelně využity. Z nich část pro úpravy krytu vozovky a opravy odvodnění uvolnila Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zatímco úpravy chodníků financovalo město Pardubice prostřednictvím investičního odboru magistrátu.

Pro samotné pardubické obyvatele by bylo jistě přínosné, kdyby nezůstalo pouze u realizace jednoho, byť oceněného projektu. Bude však záležet na vedení nejen tzv. velké radnice, ale i příslušných městských obvodů, zda se podaří dát „zelenou“ řešením, která se přes svoji zdánlivou neobvyklost stanou zárukou zkvalitnění života občanů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *