01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Místo vězení práce pro obec

Trest obecně prospěšných prací vykonávají odsouzení v obcích, státních nebo jiných veřejných neziskových organizacích.

Zprostředkující roli při širším uplatňování těchto trestů má Probační a mediační služba ČR. Jedno ze středisek této služby působí v Karlových Varech. Podle Bc. Olgy Michalové loni v rámci bývalého okresu evidovali 285 případů obecně prospěšných prací (OPP).

"Nejvíce klientů je umístěno na území Karlových Varů. Magistrát města může však zajistit práci jen pro 25 osob. K výkonu OPP jsou ale odsouzeny 103 osoby a dalších 50 čeká přeměna trestu. Situaci se daří zvládnout jen proto, že z těchto viníků se k práci dostavuje pouze 20 lidí. Trest si mohou odpracovat i v Romském občanském sdružení, Farní charitě, Českém červeném kříži a v Městském zařízení sociálních služeb," doplňuje Bc. Olga Michalová. Podle pracovníků střediska by se umístění odsouzených dalo řešit lépe. Stačilo by vyčlenit jednoho pracovníka magistrátu na čtyři hodiny denně, který by zabezpečoval výkon alternativních trestů ve městě.

Podmínky v Praze 6

Na Úřadu Městské části Praha 6 se stará o náležitosti související s výkonem obecně prospěšných prací Milan Kříž. Zatímco v roce 1998 zde evidovali šest případů, loni již padesát sedm. Věkový průměr odsouzených se pohybuje kolem 24 let, přičemž třetina z nich má pouze ukončené základní vzdělání. Většina je nezaměstnaných nebo bez stálého pracovního poměru. Tresty v rozpětí od 50 do 400 hodin, na jejichž odpracování je stanovena roční lhůta, jim byly uloženy především za majetkové trestné činy.

"Viníci by měli vykonávat práci, odpovídající jejich kvalifikaci, aby byla možná jejich resocializace. Proto po obdržení usnesení soudu o určení trestu jednám s každým odsouzeným jednotlivě. Vyplníme formulář, kde se uvedou jeho základní osobní údaje, zdravotní stav a pracovní dovednosti. Dohodneme se také na pracovním zařazení. Do osobního zápisníku každému zaznamenám, kde bude plnit trest včetně časového harmonogramu. Práci kontroluje její poskytovatel, který v zápisníku potvrdí skutečně odvedený výkon. Já osobně dohlížím na docházku odsouzených na určené pracoviště," řekl nám Milan Kříž.

V Praze 6 mají zájem o obecně prospěšné práce zejména základní školy, které se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Provinilci tam uklidili školní dvůr, hřiště, pokosili zahradu, natřeli plot apod. V jedné škole například lakýrník natřel všechny dveře v polovině budovy. Jiná škola se dohodla s odsouzenou ženou (samoživitelkou), která podniká v oboru mandlování prádla, že během 150 hodin trestu - bez nároku na úhradu vlastních nákladů - vypere a vymandluje pro školní jídelnu celkem 250 kg ubrusů.

Novelizace § 45 trestního zákona umožňuje odsouzeným vykonávat obecně prospěšné práce v různých neziskových organizacích. V denním stacionáři Fokus, který poskytuje služby z oblasti psychiatrie, mladí provinilci vymalovali část objektu a uklidili zahradu. Podle názoru Milana Kříže by mohli po zrušení civilní služby nahradit v nemocničních prádelnách či kuchyních civilkáře. Viníci by pracovali pod dohledem a bez přímého kontaktu s nemocnými. Možnosti se nabízejí i v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců a jiných sociálních zařízeních. Nakonec ještě dodává: "V současné době je Probační a mediační služba soustředěna na jediném místě v Praze, kde je určen pracovník, s nímž jsem v kontaktu. Když byla při Obvodním soudu na Praze 6, měli jsme k ní blíž a důležitější záležitosti se vyřizovaly rychleji."

Zkušenosti z Krnova

Od loňského podzimu působí v Krnově detašované pracoviště střediska Probační a mediační služby v Bruntále. Krnovský městský úřad s tímto střediskem intenzívně spolupracuje zejména v případech, jedná-li se o odsouzené, kteří hrubě porušují podmínky výkonu obecně prospěšných prací a dokonce páchají další trestnou činnost. Zajištění výkonu alternativních trestů je na krnovské radnici svěřeno Věře Mertové.

Loni bylo v Krnově odpracováno na 2000 hodin obecně prospěšných prací převážně při údržbě zeleně a úklidu města. V současné době je nařízen výkon trestu OPP 15 osobám. Po roční zkušenosti lze podle Věry Mertové provinilce rozdělit stejným dílem do tří skupin: "Jsou buď zaměstnáni, nebo mají jiné povinnosti a trest plní bez zvýšené kontroly rychle a zodpovědně. Další jej vykonávají spíš liknavě, ale při přiměřené kontrole OPP splní. Do poslední skupiny patří ti, kteří trest neplní nebo s pochybným výsledkem." Podle Věry Mertové by bylo optimální, kdyby se v zájmu intenzívnější spolupráce podílela Probační a mediační služba na dohledu a kontrole výkonu potrestaných přímo v terénu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down