Moderní obec

Přínosný regionservis V Praze proběhl další seminář informačního a vzdělávacího programu Regionservis. Cílem akce bylo přinést městům, krajům a obcím informace o konkrétních rozvojových možnostech roku 2002 a let následujících. Diskutovalo se o klíčových překážkách nebo kladných stránkách v dnešním...

Přínosný regionservis

V Praze proběhl další seminář informačního a vzdělávacího programu Regionservis. Cílem akce bylo přinést městům, krajům a obcím informace o konkrétních rozvojových možnostech roku 2002 a let následujících. Diskutovalo se o klíčových překážkách nebo kladných stránkách v dnešním systému rozvoje samospráv. Díky zajímavému programu se tu vystřídala bezmála stovka účastníků.

O podporu obcí v regionech se zajímali i představitelé některých krajů. Mimořádnou aktivitu a zájem projevili vedoucí představitelé Jihomoravského, Karlovarského, Olomouckého, Pardubického a Plzeňského kraje. Reprezentace krajů usilujících již dnes o lepší osud svých obcí byla opětována vstřícným přístupem odborníků a zástupců měst a obcí.

Starostové z mikroregionů kritizovali nedokonalost právní úpravy dobrovolných svazků obcí a vyjádřili názor, že definice mikroregionů a euroregionů v našem právním řádu by přinesla zlepšení situace v oblasti řízení financí a spolupráce. Setkání vyzdvihlo také potřebu zlepšit informační sítě a nástroje, které podporují rozvoj informovanosti měst a obcí.

– lt –

Krizový management

Čtvrtý ročník mezinárodní konference o současnosti a budoucnosti krizového managementu se koncem listopadu konal v Praze. Organizačním garantem byla společnost T-SOFT, s. r. o. Prezentovaly se zde významní představitelé státní správy, armády i odborné veřejnosti.

Události 11. září přinesly krizovému managementu nové výzvy, a to se promítlo i do řady jednotlivých příspěvků, které zahrnuly prakticky celou šíři krizového managementu. Erik Luiijf z nizozemské instituce TNO (projekty pro vládu i NATO) hovořil o problematice informačních sítí.

Ing. Radomír Kop z Ministerstva financí připomněl zdroje finančního zabezpečení krizových situací a poukázal na fakt, že je nutné, aby požadavky na finanční příspěvek k řešení krizových situací odpovídaly dikci zákonů. Z okresních úřadů totiž dosud přicházela řada požadavků na financování „krizových situací“, které podle zákona krizovými situacemi nebyly.

– vd –

Knihovna roku

Vítězem letošního ročníku soutěže „Knihovna roku“ se stala knihovna v Horní Lidči (okr. Vsetín). Po krajských kolech, která jsou součástí soutěže „Vesnice roku“, bylo profesní hodnotící komisí Svazu knihovníků a informačních pracovníků vybráno celkem 9 knihoven. Pro Horní Lideč, jejíž knihovnu vede Věra Povalačová, rozhodla mj. úroveň fondu, vzdělávací činnosti, vybavení výpočetní technikou, práce s dětmi a rovněž pořádání jazykových kurzů.

Dobře zde působila i spolupráce v rámci okresního knihovnického systému, který je ve vsetínském okrese velmi kvalitní, a maximální podpora ze strany obce se starostou Josefem Tkadlecem. Letošní ročník soutěže byl velmi vyrovnaný – u všech devíti finalistů konstatovala komise maximální podporu samospráv.

– vd –

Do kalendáře

6. – 9. 2. CONTEC (Liberec – Výstaviště) – liberecký stavební veletrh, mj. i ekologické systémy a zařízení pro likvidaci odpadních vod a tuhých odpadů

7. – 9. 2. STAVOTECH Hodonín (Dům kultury Horní Valy) – stavební a technický veletrh

20. – 23. 2. STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE (Ostrava – Výstaviště Černá louka) – odborný stavební veletrh

28. 2. – 2. 3. RENOVA (Olomouc – Výstaviště Flora) – veletrh řemesel pro renovaci památek