Moderní obec

Veřejnou diskusi na téma etiky podnikání v ČR nastartovalo Sdružení pro informační společnost (SIS). Prvním počinem byl diskusní večer v kláštěře sv. Jakuba v Praze, jehož se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších českých firem, podnikatelských svazů a institucí, ministerstev, politických stran a...

Veřejnou diskusi na téma etiky podnikání v ČR nastartovalo Sdružení pro informační společnost (SIS). Prvním počinem byl diskusní večer v kláštěře sv. Jakuba v Praze, jehož se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších českých firem, podnikatelských svazů a institucí, ministerstev, politických stran a dalších organizací. Velmi živě se hovořilo o transparentnosti podnikatelského prostředí a problematice spojené s veřejnými zakázkami a korupce. Primátor hl. města Prahy ing. arch. Jan Kasl (na obrázku) mj. uvedl, že by chtěl v tomto směru zjednodušit průvodní zadávací dokumentaci ke každé veřejné zakázce či regulovat možnost odvolání se každého z účastníků.

– ec –

Foto archÍv