Kategorie:
Kauza

Mohou energetické eAukce pro domácnosti nést i rizika?

Skrývají elektronické eAukce energií pro domácnosti, jak je stále častěji na svém území podporují města a obce, rizika, jež se dosud nestačila projevit ve své plné nahotě? Nebo jsou pochybnosti nad sdruženými smlouvami uzavíranými vítězi eAukcí s domácnostmi ve skutečnosti živeny velkými hráči na trhu s energiemi, jimž náhle vyrostli nepříjemní konkurenti?

Na 125 měst a obcí obeslal v polovině října Energetický regulační úřad (ERÚ) dotazníky, v nichž zjišťuje zkušenosti radnic s eAukcemi energií pro domácnosti. Úřad distribuuje další dotazníky i nadále – vesměs do měst a obcí, jež zveřejnily záměr spolupořádat nebo zprostředkovat pro domácnosti na svém území tuto formu elektronických nákupů zejména elektrické energie a zemního plynu.

Mluvčí ERÚ Jiří Chvojka pro Moderní obec potvrdil, že úřad si již nechal zpracovat analýzu průběhu a výsledků energetických eAukcí, aby mohl případně včas činit preventivní kroky k ochraně spotřebitele předtím, než nabude účinnosti většina smluv, které domácnosti podepíší s dodavatelem vzešlým coby vítězem aukce. Značná část smluv by totiž měla začít platit od 1. 1. 2014. »Na základě monitoringu trhu jsme zjistili, že smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu uzavírané na základě výsledků eAukcí se mohou stát problémem pro možná až desítky tisíc lidí,« vysvětlil Jiří Chvojka.


SANKČNÍ POPLATKY, NEMOŽNOST VÝPOVĚDI, FIXACE CENY NA RŮZNÁ OBDOBÍ, HORŠÍ SERVIS…

Riziky podle jeho slov mohou např. být sankční poplatky od organizátora aukce, smlouva na dobu určitou bez možnosti individuálních změn nebo výpovědi (různé období od jednoho roku až do pěti let), fixace ceny na různá období či skryté poplatky. Protože se leckterému novému dodavateli energií od 1. 1. 2014 násobně zvýší počet klientů, nelze vyloučit ani to, že nebude schopen vůči nim dostát svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům, což se může promítnout do případného přerušení nebo ukončení dodávky pro velké množství odběratelů v jednom místě.

»ERÚ má k dispozici dva základní nástroje,« uvedl mluvčí. »Především je to osvěta. Ale budeme-li mít podezření nebo obdržíme stížnosti na ustanovení již uzavřených sdružených smluv, můžeme provést jejich kontrolu, jsou-li v souladu se zákonem,« dodal Jiří Chvojka.

Jeho varování potvrdil Ing. Vladimír Štěpán, partner a jednatel společnosti ENA s. r. o., specializované konzultační firmy zaměřené na poradenství v energetice, již si ERÚ vybral ke zpracování uvedené analýzy.

»Je jasné, že někteří dodavatelé chodí do eAukcí s nereálně nízkou cenu za energie, ale jejich obchodní podmínky obsahují množství poplatků a sankcí, na jejichž základě by se jim zřejmě měla vylepšit ziskovost. Zejména první organizované eAukce se podle našich podkladů nezdají být transparentní,« řekl Vladimír Štěpán. »Energetické eAukce pro domácnosti se zatím mohou týkat „jen“ desítek tisíc, ale možná už i stovky tisíc domácností. Riziku se pochopitelně vystavujete vždy, když podepisujete produkt, který sice může být díky aukci levnější, avšak neznáte-li přitom obchodní podmínky vítěze či jeho finanční stabilitu.«

SLEPICE, NEBO VEJCE?

Nabízí se ještě jedna otázka: Jsou ceny energií dosažené pro domácnosti na eAukcích opravdu výhodné v kontextu trendů vývoje cen silové elektřiny na energetických burzách ve světě? Přínosy sdružených nákupů energií prostřednictvím eAukcí totiž poněkud stírá fakt, že napřesrok trh může stlačit ceny jak elektřiny, tak zemního plynu (toho však hlavně od roku 2015).

Lze se proto pouze dohadovat, nakolik se na avizovaném poklesu cen energií v Česku během roku 2014 bude podílet současný boom energetických eAukcí pro domácnosti (ale i pro města, obce a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí apod.), který klíčovým hráčům na trhu přinesl zdatnou a velmi aktivní konkurenci.

Ve společnosti eCENTRE, a. s., která patří k průkopníkům eAukcí pro kraje, města, obce – a od března 2013 i pro domácnosti, o tom mají jasno. Jak uvedla marketingová manažerka Alice Mazurková, snížení cen energií, jež někteří velcí hráči na trhu už oznámili, »vnímáme jako přínos pro lidi, na němž se s hrdostí podílíme. Hlavně je to výsledek lidí samotných. Nebýt toho, že se do eAukcí sdružili a využili své koupěschopnosti ke snížení cen, zřejmě by ani tito velcí hráči nebyli dost motivováni k tak výrazným poklesům cen, které nyní slibují«.

Nebo je to jinak? Co když očekávaný pokles cen je dán vývojem cen silové elektřiny na světových burzách, na němž se pořadatelé eAukcí jen »přiživují«?

»Aukce na dodávky energií jsou především výdělečnou činností pro jejich pořadatele,« konstatoval Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E.ON Česká republika s. r. o. »Atraktivitu slev v aukcích umožňuje aktuální pokles cen silové elektřiny na příští rok. Jenže na ten se mohou těšit všichni zákazníci, aniž by se aukcí účastnili.«

Zdá se tedy, že ani nadále nebude zodpovězena příslovečná otázka: »Co bylo dřív? Slepice, nebo vejce?«. Resp.: »Je trend k poklesu cen energií dán (též) aktivitami pořadatelů eAukcí? Nebo se současný boom eAukcí pasivně opírá o očekávaný pokles cen energií, aniž by jej sám ovlivnil?

Buď jak buď, Vladimír Štěpán podtrhl, že podpis smlouvy na základě vstupu do eAukce na dobu určitou (dva až tři roky), nemusí být pro domácnost výhodou. »Zatím je to jen otázka názoru, zda ceny energií opravdu klesnou – a pokud ano, pak o kolik,« uvedl. »Druhou věcí je, nabízí-li dodavatel v aukci slevu 20-30 % a neuvádí-li přitom, že jde o slevu proti minulému roku. A že by tedy ceny energií pro domácnost stejně klesly, a to i bez aukcí. Svým způsobem jde o marketingový trik na domácnosti a s ERÚ ještě musíme prodiskutovat, zda by měl řešit i tyto záležitosti,« upozornil jednatel společnosti ENA.

CO ŘÍKAJÍ ČEZ, E.ON A RWE

Když jsme se v říjnu za Moderní obec dotázali společností ČEZ, E.ON a RWE na to, disponují-li evidencí, nebo alespoň odhady o tom, kolik jim od 1. 1. 2014 v důsledku eAukcí ubude klientů z řad domácností, ani od jedné z nich jsme žádnou konkrétní odpověď neobdrželi. O to sdílnější byly, když se vyjadřovaly k cenám energií, které nejnověji domácnostem nabízejí.

Ing. Jan Pavlů, mluvčí společnosti ČEZ, a. s., zdůraznil, že Skupina ČEZ už 17. 9. oznámila snížení cen silové elektřiny pro domácnosti o 20 % u produktové řady ČEZ FIX ihned a o 15 % u produktové řady ČEZ Comfort od 1. 1. 2014. »O 20 % nižší cena silové elektřiny je u ČEZ FIX garantována až do konce roku 2015,« podtrhl mluvčí a dodal: »Skončí-li tedy eAukce energií s výsledkem snížení ceny silové elektřiny o přibližně 16 % oproti stávajícím cenám, je zřejmé, že tato vysoutěžená cena nebude pro koncového odběratele výhodnější. Nehledě na fakt, že s ČEZ FIX šetří zákazníci okamžitě, zatímco u aukcí je čeká přechod k jinému dodavateli, což trvá až půl roku. Nové ceny tak začnou pro účastníky eAukcí platit teprve v době, kdy i ostatní dodavatelé už dávno změní ceníky,« dodal Jan Pavlů.

»Dnes je evidentní, že ceny od RWE a řady dalších dodavatelů od 1. 1. 2014 budou nižší,« sdělil Mgr. Martin Chalupský, mluvčí skupiny RWE. »Takže kdo před pár týdny získal v aukci slevu na elektřině, může nakonec zjistit, že jeho cena z aukce je dokonce vyšší než standardní tržní cena.«

Podle Vladimíra Váchy z E.ON mohou eAukce do určité míry trh ovlivnit. Ovšem jinak, než si možná jejich pořadatelé myslí. »Tlakem na cenu totiž mohou vést k rozvoji velmi levných dodavatelů a pravděpodobně přimějí zákazníky začít se více zajímat o to, kdo jim vlastně dodává energii a co v ceně za dodávku nabízí,« uvedl mluvčí E.ON. »To je z našeho pohledu pozitivní. Jde o úplně stejný vývoj na trhu jako s jinými službami. Někteří zákazníci si zvolí nejlevnějšího dodavatele s dodávkou bez dalších služeb a s překvapením skrytém v obchodních podmínkách. Avšak výrazně převažuje podíl zákazníků, požadujících bezpečnou dodávku elektřiny či plynu a k tomu kvalitní servis a služby. Ti se do dobrodružné aukce nepustí. Úsporou 20 % argumentují aukční firmy. Porovnávají totiž standardní ceníky na letošní rok s výsledkem aukce zahrnujícím dodávku i na rok příští. Zákazník, jenž se o cenu a spotřebu energií více zajímá, může od svého dodavatele získat výhodnější produkt s fixací na další rok, i když 20% slevy asi nedosáhne,« řekl Vladimír Vácha.

RWE považuje eAukce za »neefektivní koncept«. »Pořadatelé chtějí za účast provize, ale nejsou schopni a ochotni garantovat počty zákazníků a objemy dodané energie,« uvedl Martin Chalupský. »Jediný, kdo z aukce nakonec bude profitovat, může být její organizátor. U domácností je otázkou, zda se vysoutěžily všechny složky konečné ceny, jsou-li vyčerpávajícím způsobem popsány parametry dodávky. Ti, kdo aukcí prošli, by si měli zkontrolovat, probíhá-li fakturace podle toho, co se vysoutěžilo. Máme signály, že tomu tak vždy nemusí být. Proto zákazníkům, kteří se aukcí zúčastní, doporučujeme pečlivě prostudovat znění smluv a obchodních podmínek.«

Vladimír Vácha za E.ON připojil: »Aby prodej byl rentabilní, musí dodavatel ušetřit na službách pro výherce aukce, příp. náklady hradit z jiných zdrojů. Výše provize bývá poměrně velká: Výpočtem na základě zveřejněných dat u jedné z aukcí činila nejméně 1 mil. Kč, tj. v přepočtu 2000 Kč na domácnost. Naše rozhodnutí aukcí se neúčastnit nechceme měnit do doby, než poklesnou ceny aukčních provizí a než budou v aukcích srovnávány i obchodní podmínky, služby atd. Domníváme se také, že většina zákazníků si chce dodavatele volit na základě vlastního uvážení a v nabídce si vybírat tak, aby výsledek vyhovoval jejich vlastním požadavkům. Soustředíme se proto spíše na rozšiřování nabídky produktů a služeb,« upřesnil mluvčí E.ON.

»ČEZ se v zásadě jako dominantní dodavatel nemůže eAukcí na dodávky elektřiny pro domácnosti účastnit. Nemůžeme různým skupinám zákazníků nabízet různé produkty,« vysvětlil Jan Pavlů. »Druhým důvodem je, že naší strategií není konkurovat jen cenou. Nechceme smrštěním ceny na minimum okleštit veškerý zákaznický servis a všechny doplňkové služby. To by nebylo dlouhodobě udržitelné. S prozákaznickým přístupem, jejž se snažíme prosazovat, nemá taková strategie mnoho společného. Na trhu jistě existují zákazníci, kteří jako hlavní element při rozhodování o dodávkách energií zvažují jen cenu. Pro ně jsou eAukce energií vhodné a je možné, že dodavatele změní. Navíc se domníváme, že řada dodavatelů nabízí takové ceny, které je při vývoji ceny na burze směrem nahoru mohou existenčně ohrozit, čímž mohou zákazníky vystavit mnoha nepříjemnostem.«

KONKURENCESCHOPNÉ A ČITELNÉ TRŽNÍ PROSTŘEDÍ POTŘEBUJEME: POMŮŽE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I LIDEM

Dotazník z ERÚ pošta doručila i do Černošic. »Samozřejmě že nějaká rizika existují a časem se mezi novými dodavateli vyskytne méně kvalitní firma, nějaké problémy apod.,« odpověděl v něm starosta Mgr. Filip Kořínek na otázku, zda má připomínky k eAukcím. »Ale to je na volném trhu normální a přijatelná cena za to, že zákazníci nejsou vystaveni silovému jednání monopolních hráčů,« napsal dále starosta a potvrdil, že v Černošicích zatím mají s elektronickými aukcemi veskrze pozitivní zkušenosti. Filip Kořínek se za svou domácnost eAukce sám zúčastnil, a mohl si proto prostudovat i smlouvu, v níž všichni účastníci aukce byli jejím organizátorem, společností eCENTRE, smluvně zavázáni mj. také k dodržení zákazu jakýchkoliv skrytých navýšení cen, poplatků apod.

»Nejsme zásadně proti eAukcím. Povaižujeme je však pouze za jeden z možných nástrojů pro výběr dodavatele, který však obsahuje i řadu rizik,« odpověděl na přímý dotaz Moderní obce Vladimír Štěpán ze společnosti ENA, která zpracovává vzpomenutou studii pro Energetický regulační úřad. »Bude hotova v listopadu, přičemž v ní zanalyzujeme všechna rizika, ale i přednosti eAukcí pro domácnosti,« podotkl jednatel. »Prodej elektřiny a plynu není totéž co prodej spotřebního zboží. Cena za komoditu je zkrátka jen jedním z faktorů, jež jsou podstatné pro rozhodnutí případného odběratele,« připomněl Vladimír Štěpán. A upozornil, že ve hře jsou jak domácnosti, jež většinou neumí posoudit veškerá smluvní rizika, tak dodavatelé, kteří nemusí mít ani zkušenosti z trhu s energiemi, ani odpovídající odborné a finanční zázemí.

Nad eAukcemi a priori neláme hůl ani ERÚ a už pro jejich účastníky chystá manuál, jak správně postupovat při vstupu do aukcí a jak reagovat na jejich výsledky.

Není však pochyb o tom, že eAukce energií, jejíž konání pro domácnosti zaštítí radnice (poskytne prostory pro kontaktní místa, akci propaguje apod.), se při nevydařeném výsledku může proti ní i politicky obrátit. Byť, jak podtrhla Alice Mazurková, radnice nemá žádnou odpovědnost za pořadatele eAukce. To on řeší proces přípravy dat do aukce, oslovení dodavatelů na trhu, samotný průběh i vyhodnocení aukce, stejně jako veškerou další administrativu. Radnice nepřebírá odpovědnost ani za klienta, jenž se r ozhodne eAukci využít k uzavření výhodnějšího smluvního vztahu s novým dodavatelem energií.

Mluvčí ERÚ Jiří Chvojka upozornil: »Město (obec), na jehož území se eAukce energií pro domácnosti koná, by se mělo zasadit o naprostou informační otevřenost, zveřejnění a porovnání všech obchodních podmínek a sankčních poplatků v rámci aukce, a to i ze strany přihlášených soutěžitelů. Mělo by také upozornit občany na rizika spojená s přechodem k novým dodavatelům a trvat na férovém porovnání údajných úspor oproti stávajícímu řešení,« shrnul.

Sluší se připomenout, že ceny elektřiny a zemního plynu se skládají z více složek. Například u elektřiny výši DPH a spotřební (ekologickou) daň z elektřiny, stejně jako regulované poplatky za distribuci, systémové služby, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů či poplatek za zúčtování operátora trhu sebeúspěšnější eAukcí snížit nelze. Pohybovat s cenou lze jen u tzv. silové elektřiny (pevná sazba za měsíc + reálně odebraná elektřina), která však z celkové ceny proudu tvoří asi 36,7 %. Případná úspora dosažená eAukcí ve výši 20 % tedy o pětinu sníží pouze cenu silové elektřiny.

Proto patrně zaujme informace o snaze ERÚ snížit – podle jeho názoru – neúměrně vysoké marže distributorů elektřiny, což koncem října uvítal i Svaz průmyslu a dopravy. Hovoří se až o 10% snížení z ceny za distribuci elektřiny, jež se na výsledné ceně proudu podílí více než čtvrtinou, konkrétně 26,5 % (ale např. v Rakousku jen 20 %).

Dost možná tak u nás cenu elektřiny (i) pro domácnosti sníží nejen vývoj na světových energetických burzách a pohotová adekvátní reakce klíčových hráčů na českém energetickém trhu na něj či obchodní zdatnost pořadatelů eAukcí a spolupracujících dodavatelů. Ale časem třeba i aktivity ERÚ při hledání možností snížení poplatků za distribuci elektřiny…

O eAukcích čtěte rovněž na str. 35.

 

Hlasy ze tří měst: Dobře připravené eAukce pro domácnosti s sebou problémy nepřinášejí

ANKETA

1) Týkají se možná rizika, o nichž hovoří Energetický regulační úřad, i domácností, které vstoupily do eAukce podporované vaším městem?

2) Kolik domácností z vašeho města využilo možnosti vstoupit do eAukce a jaké jsou nyní jejich reakce na přechod k novému dodavateli?

3) Co byste poradili jiným radnicím, jež se teprve chystají, že eAukce pro své obyvatele podpoří?

Ing. Michal Brunclík, místostarosta města Krnov (okr. Bruntál)

1) První eAukce k nákupu elektřiny a zemního plynu pro domácnosti se u nás konala letos koncem května. Tedy v době, kdy ještě nemohlo být zcela zřejmé, jak se bude energetický trh vyvíjet a že i »velcí hráči« na něm budou zlevňovat. Osobně se domnívám, že tomuto trendu napomohly i hromadné eAukce. Nevýhodných podmínek u nových smluv pro domácnosti si nejsem vědom: Nikdo z účastníků se na nás v tomto slova smyslu neobrátil s podnětem. Lidé do eAukce vstupovali dobrovolně, nevedla se žádná agresivní masová kampaň. Občané, kteří se jí účastnili, obvykle chtěli změnit dodavatele, ale současně se obávali, aby nenaletěli pochybným podomním prodejcům. Mnozí dokonce městu za pomoc děkovali. Většina účastníků zahajuje odběr od nových dodavatelů od 1. 11. 2013, další větší skupina od 1. 1. 2014.

2) Sto čtyřicet domácností. Aukce jsem se zúčastnil i já se svým odběrným místem na elektrickou energii, podepsal jsem smlouvu a rozhodně nelituji. A jak jsem uvedl výše, na radnici se se stížností, např. na nevýhodně nastavené obchodní podmínky, neobrátil žádný občan. O dalším »kole« e-Aukcí pro domácnosti v nejbližších měsících však město nyní neuvažuje. Je totiž třeba vyhodnotit si tuto naši první reálnou zkušenost s náběhem nových dodavatelů i případné komplikace – prostě celou akci analyzovat.

3) Určitě je dobré i u eAukcí pro domácnosti využít již prověřeného realizátora. My se letos v květnu spolehli na společnost eCentre, která pro město již v minulých letech zajistila dvě eAukce na elektřinu, díky nimž jsme ušetřili několik milionů korun oproti standardním ceníkovým cenám společnosti ČEZ.

Mgr. Filip Kořínek, starosta města Černošice (okr. Praha-západ)

1) Všichni dodavatelé, kteří se účastnili eAukcí pořádaných společností eCENTRE, s ní podepsali smlouvu, v níž mj. stvrdili akceptaci některých zásadních podmínek k ochraně svých budoucích zákazníků. Jednotlivým domácnostem pak vítězové aukcí kromě návrhu smluv předložili také své potvrzení, že tyto závazky budou respektovat. Sám jsem jako účastník eAukce dostal od vítěze písemně např. potvrzení, že nebudou účtovány žádné skryté poplatky a sankce atd. Věřím, že to, co v otázce zmiňujete, jsou obavy liché, zčásti asi přiživované dosud dominantními hráči, kteří nyní přicházejí o značnou část trhu – a pochopitelně se brání. Nicméně současně sami nedávno ohlásili slevy pro své zákazníky, a tak jen potvrzují, že pro snižování cen existuje značný prostor a využít jej nemusí být na úkor kvality. Noví hráči na trhu, kteří ke své činnosti získali od státu potřebná oprávnění, se jistě snaží na trhu vybudovat pozici dlouhodobě. Myslím, že zákazníci (domácnosti a podnikatelé) u nás dnes tahají za delší konec.

2) Do červencové eAukce bylo zapojeno 246, do srpnové pak dalších 122 domácností. Některé nakupovaly elektřinu i plyn, některé jen na jedno odběrní místo, jiné přidaly i další (chatu, byt). Nyní probíhají poslední várky podpisů nových smluv mezi domácnostmi a vítězi aukcí, zatímco těm, kdo nové smlouvy podepsali již v září, už začínají přícházet vyrozumění o přijetí výpovědi smlouvy stávajícími dodavateli. A s nimi také přesvědčovací dopisy, že by nám také vlastně mohli ceny snížit, a předvyplněné formuláře pro zpětvzetí výpovědi. To první však měli udělat už dávno, jakmile to podmínky na světovém trhu dovolily. To druhé domácnosti již nyní udělat nemohou, protože by tím porušily podmínky účasti v aukci – ale ani k tomu nemají žádný velký důvod.

3) Doporučil bych spolupracovat s agenturou, která má v oboru dostatečně velké zkušenosti a dostatečně silné postavení. Aby totiž dokázala do své aukční síně přivést všechny významné hráče na trhu a zároveň je zavázat k plnění takových podmínek, za nichž by zájmy domácností byly do budoucna ochráněny. Určitě existují nějaká rizika: To platí ve svobodné a tržní ekonomice vždy, a u nových věcí a v přelomových okamžicích vývoje na trhu dvojnásob. Nám se však zatím využití eAukcí a spolupráce s alternativními dodavateli vyplatily. Naše město samotné nakupuje elektřinu a plyn na burze již třetím rokem. Jediné problémy, jež zatím nastaly, byly administrativní komplikace při zápočtech záloh, avšak na celkové výhodnosti našeho rozhodnutí to nic nezměnilo. Kromě vlastních dobrých zkušeností a přesvědčení o prospěšnosti volné soutěže vycházím také z předpokladu, že spotřebitele v tomto strategickém oboru chrání stát a zákony. Takže vysoutěžit si lepší ceny rozhodně všem doporučuji.

Petr Hable, starosta Nového Města nad Metují (okr. Náchod)

1) Určitě je nutné, aby se město spojilo s takovým realizátorem eAukce, jenž zadávací podmínky připraví tak, aby dodavatel nemohl uplatňovat vůči odběratelům žádné skryté poplatky, nevýhodné podmínky apod. Je-li dobře připravena dokumentace, kterou musejí uchazeči respektovat, chtějí-li se aukce účastnit, zavazuje je to k jejich dodržení následně při uzavírání smluv s domácnostmi. V Novém Městě nad Metují máme vlastní několikaleté zkušenosti s realizacemi eAukcí na nákup energií pro město, příspěvkové organizace, ale i pro 15 obcí v rámci DSO Novoměstsko. Díky tomu jsme přistoupili k realizaci aukcí tak, abychom eliminovali případné možné komplikace s uzavíráním nových smluvních vztahů pro domácnosti a drobné firmy. Město k tomu uzavřelo smlouvu o spolupráci s firmou A-Tender, s. r. o., která aukce organizuje.

2) Do prvního kola aukce vstoupilo zhruba 150 domácností, několik společenství vlastníků bytových jednotek, ale i drobných provozoven soukromých podnikatelů.

3) Využití této možnosti úspor v rozpočtech měst i domácností bych určitě doporučil. Jde o proces, který vyžaduje znalosti a přehled v dané oblasti. Proto je nezbytný dobrý výběr partnera, který aukci zorganizuje tak, aby byli občané maximálně spokojeni a s náležitostmi celého procesu podrobně seznámeni. Dlouhodobý efekt budeme moci nejdříve vyhodnotit až po dvou letech, kdy bude ukončeno smluvní období prvních dodávek energií. A nepochybně se vyplatí, když se této problematice soustavně věnuje konkrétní zaměstnanec radnice – u nás je to Renata Konvalinová z hospodářské správy.

 

Sdružené nákupy energií pro domácnosti na komoditních burzách prostřednictvím dohodce jako alternativa k eAukcím jsou vyloučeny, říká MPO

Komoditní burza PROFIT se sídlem v Mohelnici již umožňuje prostřednictvím dohodce výhodné nákupy sdružených dodávek elektřiny i zemního plynu pro municipality. Burza na svém webu www.kbprofit.cz uvádí, že by nákupy energií prostřednictvím dohodce ráda zprostředkovávala i domácnostem. Burza však zároveň tvrdí (její aktuální stanovisko se nám nepodařilo zajistit), že tento její záměr stále zůstává v režimu připomínek ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Co brání nákupům energií pro domácnosti na komoditních burzách prostřednictvím dohodce? Zeptali jsme se MPO.

Miroslav Kynčl z jeho tiskového oddělení sdělil: »Podle názoru MPO není přímá účast domácností v burzovních obchodech dle platné legislativy možná, protože domácnosti nejsou osobami oprávněnými k uzavírání burzovních obchodů ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Osobami oprávněnými k burzovním obchodům jsou osoby, které jsou členy burzy podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona o komoditních burzách, a dále jiné osoby, pokud mají oprávnění k výrobě nebo zpracování zboží, jež je předmětem burzovních obchodů, anebo k obchodu s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto zbožím souvisejí, a obdrží vstupenku na burzovní shromáždění. Specifickou skupinou jsou pak právnické osoby zřízené zákonem za účelem regulace trhu komodit nebo vytváření a ochraňování hmotných rezerv (SSHR). Požadavek existence „oprávnění“ znamená, že může jít pouze o osoby s vymezeným předmětem činnosti, který vyplývá ze zákona či správního rozhodnutí, tj. účastníky burzovních obchodů nemohou být subjekty, které nemají žádný specificky vymezený předmět činnosti, příp. nesouvisí-li tento předmět s výrobou či zpracováním komodity. Spotřebitel – domácnost nakupované zboží zásadně nezpracovává tak, že by jej používal pro další výrobu, ani s ním dále neobchoduje, ale spotřebovává jej pro vlastní potřebu.

Základní charakteristikou burzovního obchodu je to, že se ho mohou účastnit pouze osoby k tomu oprávněné. Pokud burza umožňuje, aby k burzovním obchodům měly přístup osoby, které k tomu ze zákona nejsou oprávněné, pak tyto obchody nemohou být kvalifikovány jako „burzovní obchody“ ve smyslu zákona o komoditních burzách, přestože jsou uzavírány „na burze“. Nedodržováním základních burzovních principů na straně burzy tak dochází ke zpochybnění transparentnosti a věrohodnosti instituce burzy jako takové, tedy i k riziku zpochybnění transparentnosti a věrohodnosti dalších obchodů na této burze uzavřených. Takovou situaci je nutné pak ze strany burzy posoudit jako porušení povinnosti řádně organizovat burzovní obchody se sankčními dopady ve smyslu příslušných ustanovení zákona o komoditních burzách.«

Podle Miroslava Kynčla je proto organizování obchodu na burzovních principech pro zájemce z řad domácností vyloučeno. »Funkčním mechanismem, který může přispět k rozšíření možností domácností, které chtějí spotřebovávat energie za nižší ceny, může být vedle výběru dodavatele energií s příznivějšími smluvními podmínkami i uzavírání obchodů v elektronických aukčních systémech,« dodal zástupce MPO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *