01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MORAVSKÉ KOPANICE MAJÍ SVOJI AGENTURU

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o. p. s., vznikla koncem roku 1997 na moravskoslovenském pomezí. Patří bezesporu k nejmenším agenturám v ČR. O jejím působení a záměrech jsme hovořili s jejím ředitelem RNDr. Pavlem Kučou. [*] Proč tato regionální rozvojová agentura...

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o. p. s., vznikla koncem roku 1997 na moravskoslovenském pomezí. Patří bezesporu k nejmenším agenturám v ČR. O jejím působení a záměrech jsme hovořili s jejím ředitelem RNDr. Pavlem Kučou.

[*] Proč tato regionální rozvojová agentura (RRA) vznikla právě na Moravských Kopanicích?

Moravské Kopanice představují z hlediska charakteru krajiny, životního stylu místních obyvatel a omezených možností hospodářského rozvoje specifický region tvořený obcemi kolem Starého Hrozenkova. Vedle jedinečných přírodních krás a dochovaného folklóru je pro území charakteristická vysoká nezaměstnanost a drsné životní podmínky.

To je vlastně důvod, proč zde rozvojová agentura vznikla. Jejím hlavním zakladatelem je Sdružení pohraničních obcí Moravských Kopanic, tj. seskupení obcí Žítková, Vyškovec, Vápenice a Lopeník. Starostové těchto obcí tvoří správní a dozorčí radu RRA.

[*] Jaké byly její začátky?

Velmi těžké. Agentura nemohla počítat s tím, že ji budou financovat obce. Díky projektům z Programu obnovy venkova "přežila" RRA ve svém dvojčlenném obsazení (ředitel a administrativní síla z úřadu práce) svůj první rok působení. K těmto projektům patřilo i zpracování Strategického rozvojového plánu Moravských Kopanic.

Z jejích činností lze uvést např. poradenskou činnost obcím, realizaci projektu podporovaného Nadací pro rozvoj občanské společnosti "Obnova tradičních řemesel na Moravských Kopanicích" společně s obcí Žítková a přípravu řady rozvojových projektů. Dále jsou to nejrůznější aktivity zaměřené na podporu cestovního ruchu, prezentaci Moravských Kopanic a iniciativní jednání v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Po svém založení agentura navázala úzkou spolupráci s RRA pro rozvoj Střední Moravy se sídlem v Olomouci.

[*] Co tvoří náplň práce agentury?

V minulém roce vzniklo velmi silné Sdružení Uherskobrodska. Kromě rozmanité škály jeho členů mu dala mandát 2 města (Uherský Brod a Bojkovice) a 29 obcí. Společně tvoří přirozený mikroregion s přibližně 50 000 obyvateli. Hlavním iniciátorem tohoto sdružení je představitel významného podniku - Slováckých strojíren, a. s. Do centra tohoto regionu, do Uherského Brodu, přenesla RRA těžiště své činnosti a zde také našla velkou podporu ze strany zmíněného podniku. Za předpokladu, že mikroregion bude i v budoucnu plnit své funkce, bude také problematika Moravských Kopanic snáze řešitelná.

V těchto podmínkách se agentura zaměřila na tvorbu rozvojových dokumentů a iniciování rozvojových projektů. Vedle Regionální agentury Východní Moravy se sídlem ve Zlíně je hlavním řešitelem Strategického rozvojového plánu mikroregionu, do kterého se zapojily všechny jeho obce a města. Kromě toho se výrazným způsobem podílí na realizaci projektu Phare - CREDO pro podporu cykloturistiky "Cykloturistické a turistické trasy v pohraničí SR - ČR". Hlavním řešitelem je Slovenský cykloklub Stará Turá a partnerem pro ČR je jedna z kopaničářských obcí - Žítková. V roce 1999 RRA také asistovala v prvopočátcích dnes již připravovaného euroregionu Bílé - Biele Karpaty.

Předpokladem pro naši činnost je těsná součinnost s RA Východní Moravy. V praxi to znamená, že naše agentura tvoří vlastně detašované pracoviště RRA Východní Moravy se sídlem ve Zlíně pro poskytování služeb Uherskobrodsku.

[*] Je možné, aby tak malá agentura plnila v regionu svoji funkci?

Je to možné za předpokladu úzké spolupráce s rozvojovou agenturou, která působí v rámci vyššího územního samosprávného celku. Největší výhodou takového malého pracoviště je velmi dobrá znalost místních poměrů, která je pro práci každé regionální rozvojové agentury naprosto nezbytná.

[*] Jaké jsou vaše další záměry?

Chceme navázat na výstupy Strategického rozvojového plánu mikroregionu, pomáhat při tvorbě konkrétních projektů a iniciovat nové rozvojové aktivity. V podmínkách daného mikroregionu se bude jednat zejména o podporu rozvoje cestovního ruchu a využívání lidských zdrojů. Větší pozornost se budeme snažit věnovat přeshraniční spolupráci se Slovenskem.

JAN PETŘINSKÝ

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down