Na prvním místě je využití průmyslové zóny

Valašské Meziříčí leží na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. První zmínka o něm je již v roce 1297 a městem se stává o 80 let později. Odedávna se tam dařilo řemeslům, později průmyslu a obchodu. Významnou místní šlechtou byli Žerotínové. Renesanční zámek, který postavili, je dnes nejrozsáhlejší kulturní památkou v kraji.

Starostou města, s přestávkou čtyř let, kdy byl zastupitelem, je již druhé volební období JUDr. Jiří Kubeša. Jak sám přiznává, při svém druhém zvolení se již zbavil řady naivních představ, se kterými šel do funkce poprvé. Rozhodně je nejen on, ale i celé zastupitelstvo města, realističtější.

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY

„Dohodli jsme se na investičním záměru nejen na čtyři roky, ale na podstatně delší časové období. V prvé řadě je třeba stabilizovat městský rozpočet. Z minulého období máme bohužel dluh ve výši přes sto miliónů korun. Tuto částku jsme vynaložili na přípravu průmyslové zóny a na další investice, které mají sloužit příštímu rozvoji města,“ vysvětluje starosta.

A dodává: „Město musí tento dluh postupně splatit. V posledním období se však podmínky pro využití průmyslových zón výrazně změnily. Když se průmyslová zóna buduje, je cíl jasný – připravit podmínky pro vznik dalších pracovních míst, která jsou v regionu s vysokou nezaměstnaností tolik potřebná. Proto budování průmyslové zóny byla nutnost. Problém však je, když se to dělá pro určitého investora, ale ten si to v průběhu přípravy rozmyslí.“

I když získat investory do Valašského Meziříčí není jednoduché, už se začíná blýskat na lepší časy. Jako první byla v areálu průmyslové zóny otevřena nová tovární hala španělské společnosti CIE Chequia, s. r. o., kde se budou vyrábět plastové díly pro automobily. Španělé chtějí na Valašsku v průběhu příštích let investovat dalších 414 miliónů a vytvořit zhruba 100 pracovních míst. V nejbližší době se uskuteční druhá etapa výstavby španělského závodu zhruba ve stejném rozsahu, jako je první. Podle starosty se rýsují i další investoři, kteří vytvoří nová pracovní místa.

„Vše je ještě ve stádiu vyjednávání, při kterém se klade důraz i na to, aby napříště zahraniční podnikatelé využívali nejen manuální práci, ale i naše technologie a hlavně um a znalosti našich lidí,“ dodává starosta.

DALŠÍ ROZVOJ MĚSTA

Jak dále uvádí, na prvém místě je využití průmyslové zóny a stabilizace městského rozpočtu. Jsou však i další významné akce. Ve městě se staví hospic, připravuje se výstavba 52 rodinných domků.

„Letos jsme dokončili rekonstrukci stávajícího otevřeného bazénu a to tak, že bude v budoucnosti už důstojným doplňkem pro krytý bazén, jehož výstavbu zastupitelstvo schválilo. Mnohé se již udělalo pro lepší průjezdnost městem. Byly vybudovány okružní křižovatky, o kterých se sice hodně diskutuje – údajně zpomalily dopravu přes město – ale rozhodně přispěly k bezpečnosti dopravy, a o to nám jde především. Připravujeme rekonstrukci sportovního areálu a sociálních zařízení ve škole v Křižné ulici. Budoucí areál bude tvořit polyfunkční hřiště, dvě stě metrů dlouhý běžecký ovál se čtyřmi dráhami, vrhačský skokanský sektor apod.,“ vysvětluje JUDr. Jiří Kubeša.

Zámek Žerotín byl ještě počátkem 90. let opravdu v žalostném stavu. Postupně se objekt rekonstruuje a v opravených prostorách se pořádají nejrůznější kulturní a společenské akce. Měly by tam být i restaurace a hotel. Na své využití čeká také zámecká kaple a druhé nádvoří zámku. Návrhů bylo několik. Vybrán byl projekt Ing. arch. Karla Buše, který propojuje zámek a sýpky jako budoucí zázemí kulturního zařízení podzemním průchodem. Využívá historického sklepení sýpky a kapli ponechává po rekonstrukci jako víceúčelový prostor.

„Víme, že nemůžeme konkurovat třeba Rožnovu pod Radhoštěm s jeho vyhlášeným skanzenem. Ale rozhodně je u nás pěkně a ve městě je na co se podívat. Např. naše náměstí i s přilehlými ulicemi je chráněná kulturní památka. Nejvýznamnější budovou je radnice z roku 1677. Fasády domů jsou nové a náměstí působí, musím si to jako správný valašskomeziříčský patriot pochválit, opravdu krásným dojmem,“ říká starosta.

Ve zdejší gobelince, nejstarší svého druhu v naší republice, se rekonstruují gobelíny z tuzemska i ze zahraničí a také vyrábějí na zakázku nové. Jsou určeny třeba až do Japonska. Zajímavá je místní tradiční sklářská výroba. Je zde pěkné muzeum, které je umístěné v empírovém zámku Kinských. Jakmile bude dokončena obnova zámku Žerotínů, bude v něm i galerie a konečně se město pochlubí sbírkou obrazů, kterou prozatím nemá kde předvést. Ve městě je hvězdárna, za procházku stojí Masarykova ulice s barokními sochami svatých…

Město otevřelo již druhý, moderní pavilón penzionu pro seniory. O přidělení bytu požádalo více než 200 občanů, ale bytů je v něm jen čtyřicet čtyři. Proto bytová komise stanovila kritéria pro zařazení do seznamu. Přednost mají žadatelé, kteří vrátí městu obecní byt, lidé s trvalým pobytem ve Valašském Meziříčí a ti, jejichž žádost patří mezi nejstarší.

„Chtěli bychom, pokud to dovolí finanční prostředky, ve zřizování podobných zařízení napříště pokračovat,“ dodává JUDr. Jiří Kubeša.

Starosta si pochvaluje i spolupráci s místními podnikateli: „V mnohém nám i pomáhají. Pravidelně, jednou za půl roku svoláváme – jak my říkáme – radu ředitelů. Jsou to zástupci dvanácti nejvýznamnějších podniků z Valašského Meziříčí. Společně se radíme, jak řešit nastalé problémy a probíráme záležitosti města, včetně životního prostředí apod. Oni vyslechnou nás a my naopak velice pozorně nasloucháme jim, protože jsou to oni, kdo dávají zdejším lidem práci. Pokud potřebují s něčím pomoci, a je to v našich silách, pomůžeme. Jejich podnikatelské záměry se řeší v návaznosti na územní plán města. Například Kraft Foods ČR, s. r. o., uvažuje o rozšíření svého areálu o nové objekty, což by přineslo sto nových pracovních míst.“

MILIARDA Z FONDU EU

A co by starosta svému městu do budoucna přál?

„Moje přání rozhodně nejsou nesplnitelná. Myslím, že ani dnes se v našem městě špatně nežije a pokud se bude rozvíjet stejně jako dosud, ani napříště nebude. Co mě velice těší, je skutečnost, že jsme plně zapojeni do projektu Čistá Bečva. Jen na naší části budou investice představovat 260 mil. Kč. Město by mělo v letech 2004 až 2006 investovat z vlastních zdrojů 75 mil. Kč, další získáme ze Státního fondu životního prostředí a hlavně nemalou část z EU. Cílem projektu je vyčištění Rožnovské a Vsetínské Bečvy, včetně jejich přítoků od splašků vybudováním kanalizace a čistíren. Je to největší regionální akce svého druhu v ČR. Její celková hodnota činí 1,5 mld. Kč a z toho celá miliarda poplyne z fondů EU. Na naše město připadá největší finanční podíl ze všech patnácti zúčastněných obcí vsetínského regionu.“