01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Naše IT v evropském kontextu

Koncem listopadu roku 2003 zasedala v Bruselu Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku za účasti ministrů odpovědných za telekomunikace a informační společnost. Českou republiku na jednání zastupoval ministr informatiky Vladimír Mlynář. V centru pozornosti...

Koncem listopadu roku 2003 zasedala v Bruselu Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku za účasti ministrů odpovědných za telekomunikace a informační společnost. Českou republiku na jednání zastupoval ministr informatiky Vladimír Mlynář.

V centru pozornosti byla situace v elektronických komunikacích a oblast rozvoje jejich digitálního obsahu. Zasedání bylo věnováno především úloze e-governmentu.

Program IDA II

Na základě diskuse účastníci schválili prodloužení stávajícího programu IDA II zaměřeného na využití technologického pokroku v informačních a komunikačních technologiích pro podporu rychlé a efektivní elektronické výměny informací mezi veřejnými správami členských zemí EU a orgány ES. Program je koncipován tak, aby usnadnil úředníkům ve veřejné správě elektronickou komunikaci mezi nimi navzájem, dále s podnikateli a občany pomocí široké palety nástrojů a služeb.

Dalším výsledkem jednání je podpora širokého přístupu k novým službám a aplikacím prostřednictvím platforem další generace mobilní komunikace a digitální televize. S účinností od roku 2004 je zřízena Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. Pokračuje rovněž příprava na druhou fázi Světového summitu o informační společnosti (WSIS) pod patronací generálního tajemníka OSN na rok 2005 (první část se konala v prosinci 2003 v Ženevě).

Informační systémy veřejné správy považuje ČR za základní nástroj pro snížení nákladů výkonu veřejné správy, řízení a správu znalostí a zvýšení kvality vztahu občan - stát. Informační technologie mohou být velice významným nástrojem ke zvyšování zaměstnanosti zejména v oblastech s nedostatkem pracovních příležitostí a významně podpořit možnosti vzdělávání na dálku. V ČR se uskutečňuje pětiletý program Státní informační politiky ve vzdělávání, který se zaměřuje na rozšíření a prohloubení počítačové gramotnosti ve všech generačních vrstvách společnosti.

Akční plán eEurope+

Realizace programů v oblasti rozvoje informační společnosti přesahující rámec naší země spadá do působnosti odboru koncepcí Ministerstva informatiky ČR (MI ČR). Ten se kromě již zmíněného programu IDA II zabývá vytvořením podmínek pro naplnění programu eContent, který se orientuje na podporu kvalitních digitálních produktů a služeb vznikajících ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Jde zejména o posílení tvorby aplikací v mnohojazyčném a multikulturním prostředí a zvýšení dynamiky trhu s digitálním obsahem. Hlavní osu pak tvoří několikastupňový akční plán eEurope+ stojící na třech základních pilířích:

- umožnit přístup a využívání informačních a komunikačních technologií všem občanům, domácnostem, školám, podnikům i veřejné správě,

- zvýšit informační gramotnost v Evropě, podporovat tvůrčí a inovační kulturu podnikatelského sektoru,

- během celého transformačního procesu podporovat politiku sociálního začleňování a budovat spotřebitelskou důvěru.

Kandidátské země střední a východní Evropy se k daným cílům přihlásily v červnu 2001 akčním plánem eEurope+. Jeho naplňování například doprovázejí pravidelná šetření, jejímž výsledkem jsou aktuální souhrnná data o využití informačních a komunikačních technologií v České republice, která lze srovnat s obdobnými šetřeními ve státech Evropské unie.

Z hlediska tohoto dlouhodobého vývoje bude Ministerstvo informatiky ČR od letošního roku působit i jako koordinátor a konzultant v rámci Společného regionálního operačního programu a čerpání strukturálních fondů EU.

Informační a komunikační technologie dnes prostupují všemi lidskými činnostmi a proto se očekává, že se jeho činnost promítne do konkrétních opatření prakticky všech zúčastněných resortů. Významná bude především účast ministerstva v monitorovacím výboru, který bude sledovat plnění konkrétních projektů. Pracovníci Ministerstva informatiky České republiky jsou připraveni poskytnout konzultace i konkrétním předkladatelům jednotlivých projektů. Bližší podrobnosti však i oni budou znát teprve po odsouhlasení Společného regionálního operačního programu Evropskou komisí, tedy v průběhu nadcházejícího půlroku.

Peníze na podporu informační společnosti

ČR má možnost čerpat ze strukturálních fondů (SF) na projekty podporující rozvoj informačních a komunikačních technologií, a tím podpořit hospodářský růst, rozvoj a konkurenceschopnost svých regionů. EU nabízí v rámci SROP na podporu rozvoje informační společnosti v letech 2004 - 2006 více než 20 mil. eur. Tyto peníze by se měly využít na vysokorychlostní internetové připojení a prohloubení IT gramotnosti zvláště v sociálních skupinách, jako jsou tělesně postižení nebo senioři. Projekty musí splnit celou řadu podmínek, důležitá je forma spolufinancování.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down