Autor
Kategorie:
Polemika

Návrh na zavedení Registru smluv opět na scéně. Má být schválen?

Už v minulém volebním období Poslanecké sněmovny její člen, starosta Semil Jan Farský, usiloval o uzákonění tzv. Registru smluv. V něm by se povinně elektronicky zveřejňovaly jak všechny smlouvy uzavřené s veřejným sektorem, tak veškeré faktury a objednávky. Bez zveřejnění s lhůtou do tří měsíců...

Už v minulém volebním období Poslanecké sněmovny její člen, starosta Semil Jan Farský, usiloval o uzákonění tzv. Registru smluv. V něm by se povinně elektronicky zveřejňovaly jak všechny smlouvy uzavřené s veřejným sektorem, tak veškeré faktury a objednávky. Bez zveřejnění s lhůtou do tří měsíců smlouva jako by neexistovala. Návrh příslušného zákona předpokládal, že nezveřejní-li smlouvu povinný subjekt ze státní správy a samosprávy, může tak už po sedmém dnu učinit jeho obchodní partner. Poté, co v dolní parlamentní komoře návrh prošel už druhým čtením, spadl loni v srpnu pod stůl rozpuštěním Poslanecké sněmovny.

Jan Farský obhájil svůj poslanecký mandát v říjnových předčasných volbách a již v prosinci sněmovně předložil nový návrh zákona o Registru smluv, podporovaný i iniciativou Rekonstrukce státu.

Návrh však má také své odpůrce. Např. nemálo starostů poukazuje na další administrativní zatížení, a to nejen úřadů menších obcí. Podle kritiků registru již teď existuje celý systém zákonných opatření, která umožňují kontrolu činnosti vedení obcí a měst a při jejich pochybení definují opatření k nápravě chyb (odvolání z funkce, osobní trestní zodpovědnost apod.). Navíc současná podoba zákona o veřejných zakázkách, byť nikoliv ideální, neumožňuje zadat zakázku, v níž by radnice plýtvala veřejnými penězi. Odpůrci často soudí, že k hlavnímu úniku veřejných peněz dochází hlavně na úrovni ústřední státní správy. Proto namítají, že místo »byrokratického řešení«, jak bránit plýtvání veřejnými prostředky, by se raději mělo přemýšlet o tom, jak snížit objem státem přerozdělovaných peněz a v daleko větší míře než dosud je svěřit do kompetence obcí.

PRO

Mgr. JAN FARSKÝ

starosta Semil, poslanec (Poslanecký klub TOP 09 a Starostové)

Registr smluv podmiňuje účinnost smlouvy jejím zveřejněním. Smlouva, která zveřejněna není, jako by nebyla. Návrh zákona o Registru smluv vychází ze základního předpokladu, že my politici jsme pouze dočasnými správci občany svěřeného majetku a že občané mají právo o správě svého majetku vědět. Právo otevřeného nakládání s majetkem bychom mohli občanům upřít pouze v případě, že by to nebylo možné nebo že by to bylo neekonomické.

Zveřejnit všechny smlouvy však díky internetu možné je. A případné neekonomičnosti jsme předešli maximální jednoduchostí. Smlouvu není před zveřejněním nutné skenovat, zveřejňuje se pouze text smlouvy, která je v počítači. Samotné zveřejnění smlouvy tak zabere podobně času jako odeslání mailu s přílohou. Zkuste si na Portálu veřejné správy, kde samotný Registr smluv už více než rok funguje.

Přirozeně se objevují i námitky. Dvěma nejčastějšími jsou následující:

Navázat účinnost na zveřejnění je nesmysl. Není. Naopak jen tak Registr smluv dává smysl. Pouze tato podmínka donutí radnice zveřejňovat smlouvy. Jinak by to byla další administrativní »buzerace«, která by obtěžovala slušné, zatímco neslušní by se jí vyhnuli. A není to nic nového v právu – viz vklad do katastru nemovitostí či zveřejnění záměru obcí při nakládání s nemovitým majetkem.

Obce budou administrativně zahlceny. Tato námitka se v praxi nepotvrdila. Například v Semilech, kde jsem starostou (9 tis. obyvatel, 150 mil. Kč rozpočet), se zveřejňují průměrně dvě smlouvy za den. Ale umím si představit, že o subjektech, které budou povinny zveřejňovat, ještě povedeme diskusi. Všemi obcemi proteče jen zhruba 10 % veřejných prostředků, na které by se měl Registr smluv vztahovat. Navíc nakládání s veřejnými prostředky je zvláště v menších obcích pod drobnohledem občanů. A představitelé obcí jsou voleni i odvolatelní. Takže, nebude-li se zákon o Registru smluv vztahovat na menší obce, nic hrozného se nestane. Podstatné je posvítit si na stamiliardové toky ústřední státní správy. Odhalí se tak plýtvání a uspořené prostředky můžou být základem třeba pro další navýšení rozpočtového určení daní.

PROTI

Mgr. MARTIN KUPKA

starosta Líbeznic (okr. Praha-východ), místopředseda ODS

Je samozřejmě nepopulární negativně se vyjádřit k legislativnímu návrhu, kterému dal autor tak lákavou značku »Nejkrásnější zákon«. Kdo něčemu takovému netleská, musí být zkrátka korupčník a jen se brání tomu, aby mu bylo vidět pod prsty. Je pravděpodobné, že po zařazení do koaliční smlouvy současné vlády toto dílo poslance TOP 09/SLK Jana Farského tak jako tak projde. Jistě, zákon přinese i něco dobrého. Rozhodně však přidělá vrásky mnoha starostům. Podle návrhu totiž všechny smlouvy a jejich přílohy bude nutné zveřejnit v centrálním registru, bez zveřejnění budou od začátku neplatné.

Jenže už teď musí každá obec na svém profilu veřejného zadavatele zveřejnit všechny smlouvy, jejichž finanční plnění přesahuje půl milionu korun. Tím se nepochybně daří nejvýznamnější rizika omezovat. Jaký reálný efekt však může mít zveřejnění smlouvy o záboru veřejného prostranství třeba s výší plnění 300 Kč? Odeslání takové smlouvy o dvou stranách do registru mnoho času nezabere. Větší komplikace přinese skenování a odesílání příloh, jimiž i v tomto jednoduchém případě bývají plánek a výpis z katastru nemovitostí. Z jednoduchého úkonu se tak klidně může stát záležitost na 10 minut. Ovšem je-li takových smluv více, vše se nezanedbatelně nasčítá, přičemž výsledný čas by se v praxi starosty zejména malé obce mohl využít i jinak, třeba ke kontrole probíhající stavby nebo k zorganizování úklidu místních komunikací. Zákon přitom se smlouvou nic závratného neprovede. I bez něj by přece byla veřejně dostupným dokumentem, který lze kdykoli zkontrolovat.

Návrh zákona je však bohužel i dalším příspěvkem, který veřejnosti podprahově sděluje: »Většina starostů jsou podvodníci, lupiči a korupčníci. Proto musíme vytvořit další nástroj, abychom jim zabránili v jejich rejdech.« Mám štěstí, že ve svém okolí znám pouze starosty, kteří prostě dělají dobré věci a opravdu se nesnaží svou funkci jakkoli zneužívat. Právě jim by nová zbytečná administrativa vzala další energii a čas, který má patřit především obci.

Přimlouvám se za co nejracionálnější pohled na zákon o Registru smluv. Věřím, že při jeho projednávání se podaří přijmout rozumné úpravy, aby v tomto případě opravdu převažovaly pozitivní dopady nad negativy.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *