Nejde o soupeření regionů, ale o efektivnější prezentaci

Čtrnáctý ročník veletrhu cestovního ruchu GO a třináctý ročník Regiontouru se opět konaly v Brně (8. - 11. ledna) za účasti více než tisícovky vystavovatelů z 24 zemí.

Cílem těchto akcí je mimo jiné podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionech. Po opadnutí zájmu o domácí turistiku začátkem 90. let se nyní projevuje opačný trend. Souvisí to i s růstem kvality poskytovaných služeb a větší oblibou cykloturistiky.

Místem oficiálního zahájení veletrhů GO a Regiontour byla expozice hostitelského Jihomoravského kraje. „Turisty rádi přivítáme s otevřenou náručí a sklenkou vína nejen v našich krásných městech, ale i vesnicích – vždyť každý druhý rok vítězíme v soutěži Vesnice roku,“ zval k návštěvě jižní Moravy hejtman Stanislav Juránek.

Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec, potěšen všeobecným odhodláním regionů rozvíjet domácí cestovní ruch, konstatoval, že i letos bude pokračovat trend nastoupený v druhém pololetí roku 2003, kdy se podařilo zlomit negativní vývoj turistiky a obrátit čísla směrem vzhůru. Odborné veřejnosti představil aktuální opatření pro podporu tohoto odvětví v oblasti legislativy a financování. Připomněl důležitost rozvoje cestovního ruchu zejména pro regiony, které pomocí investic do turistiky řeší problémy spojené s restrukturalizací.

Prezentace Krajů

Tradičně turisticky atraktivní Jihočeský kraj sdílel veletržní expozici s Plzeňským krajem. Novinkou byla účast Jihočeské centrály cestovního ruchu, založené na jaře 2003. „Pole působnosti máme rozděleno zhruba tak, že krajský úřad se více věnuje propagaci v zahraničí a centrála v tuzemsku. Regiontour je však natolik významnou akcí, že jsme tady společně. Centrála vystavuje produkty celého kraje, zatímco města a obce se představují odděleně,“ řekla nám Darja Bártová, vedoucí odboru cestovního ruchu Jihočeského kraje.

V poslední době se zviditelňuje také Vysočina. „Mnozí obyvatelé Brna mají chaty a chalupy na Vysočině, zejména ve Žďarských vrších. Pro ty představujeme různé tipy na cyklistické nebo motoristické výlety po okolí. Ostatním nabízíme možnost ubytování v klidných venkovských penzionech. Rozvoji agroturistiky se věnujeme zejména poslední dva roky. Na vzdělávání pracovníků 35 informačních turistických center jsme loni dostali finanční prostředky z Fondu malých projektů Phare CBC. Dvakrát ročně pořádáme setkání, na nichž si pracovníci navzájem vyměňují zkušenosti a vznášejí požadavky. Oni z terénu nejlépe vědí, co turisté žádají, jaké služby jim chybějí,“ sdělila nám Ivana Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Za účasti všech hejtmanů se letos na Regiontouru podruhé v historii uskutečnil Hejtmanský den. Stanislav Juránek pochválil aktivní přístup pořadatelů veletrhu k loňským kritickým připomínkám.

Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů a hejtman Moravskoslezského kraje, vidí obrovskou příležitost pro svůj region v turistice a přírodním bohatství: „Věřím, že Regiontour tomu napomůže. Neprezentujeme kraj jako celek, ale spíše společnou aktivitu mnoha lidí působících v cestovním ruchu. Společná účast měst, obcí, euroregionů i menších oblastí dokazují, že spolupráce u nás funguje, že nejde o soupeření mezi regiony, ale o efektivnější prezentaci s cílem uspět v evropské konkurenci. Lidé začínají vnímat, že cestovní ruch souvisí i s ekonomickým rozvojem daného místa.“

Venkovská turistika

Zájem o agroturistiku se v posledních letech zvyšuje v celé Evropě. Česká republika nezůstává pozadu. S jejími novými produkty se mohli návštěvníci veletrhu seznámit na odborném semináři. Předseda a zároveň generální sekretář Evropského centra po eko-agroturistiku České republiky (ECEAT) Michal Burian uvedl, že venkovská turistika se může významně podílet na rozvoji jednotlivých regionů, pomáhat motivovat a vzdělávat obyvatele venkova. Umožňuje rozmělnit četnost turistů a eliminovat negativní dopady „masové turistiky“ na krajinu a prostředí. Tím, že vytváří pracovní příležitosti, přispívá ke snížení odlivu lidí z venkova.

Rozvinutou agroturistiku má například sousední Rakousko a Bavorsko. Tam se jí ale věnují malé rodinné farmy, jejichž infrastruktura u nás chybí. Česká republika však může využít jiný potenciál ubytování a služeb.

Michal Burian vidí jako jednu z překážek malou informovanost o možnostech podnikání v cestovním ruchu na venkově. ECEAT společně se Svazem podnikatelů ČR v agroturistice a venkovské turistice proto nabízejí motivaci a kvalifikační program všem zájemcům. Jeho součástí jsou mj. informační servis a odborné poradenství. Na Regiontouru byly představeny tři produkty, které by měly podpořit vznik, rozvoj a využití venkovských kapacit: Prázdniny na venkově, Zelené prázdniny a Stezky dědictví. Všechny zaručují kvalitu prostřednictvím mezinárodní kompatibilní „eko-certifikace“.

Soutěž o nejlepší doprovodný program

Zvýrazněným tématem letošního veletrhu byla Kulturní turistika, propagující české hrady, zámky, muzea, galérie a další historické památky či kulturní zařízení. Ty zvyšují atraktivitu svých stálých expozic a výstav nejrůznějšími doprovodnými akcemi pro různé skupiny návštěvníků. ČCCR – CzechTourism s podporou ministra Pavla Němce vyhlásila soutěž o nejlepší doprovodný program pod názvem Pojďte s námi do muzea. Výsledky budou zveřejněny na příštím Regiontouru, který se uskuteční 13.-16. ledna 2005.