NisaInvest 2001

NisaInvest 2001 Tradiční akce libereckého regionu, NisaInvest, pořádaná Agenturou regionálního rozvoje Liberec (ARR) pod záštitou statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje, prošla změnou koncepce a představila se v nové podobě. Cílem říjnového NisaInvestu bylo zaměřit se především na...

NisaInvest 2001

Tradiční akce libereckého regionu, NisaInvest, pořádaná Agenturou regionálního rozvoje Liberec (ARR) pod záštitou statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje, prošla změnou koncepce a představila se v nové podobě. Cílem říjnového NisaInvestu bylo zaměřit se především na vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi soukromými subjekty, samosprávou a státní správou v oblasti rozvoje a investic Libereckého kraje. Hlavní důraz byl kladen na diskuse a jednání formou workshopu. Zároveň se zde prezentovalo zhruba 50 firem z Libereckého kraje i celé ČR.

Workshop se skládal z devíti sekcí na daná témata, kde každá měla svého odborného garanta z řad předních firem a institucí. Všechna témata měla společný podtext – rozvoj kraje. Z tohoto důvodu byla akce pojata jako regionální a v tomto duchu byly vybrány i konkrétní, pro region aktuální problémy. Na programu se svými zkušenostmi podílely významné firmy a instituce Libereckého kraje.

Účastnili se zástupci z více než 350 významných firem a společností z oblastí Liberecka, Jablonecka, Českolipska a Semilska – stavební firmy, banky, developerské firmy, dopravní firmy, sklářské firmy, textilní firmy, projekční kanceláře, energetické firmy, investorské firmy v oblasti informačních technologií a množství dalších.

Zastoupena byla města a obce kraje, krajská hospodářská komora, Euroregion Nisa,

EuroInfo Centrum, CzechInvest, okresní úřady, finanční úřady a úřady práce. Vzniklo tak nejširší diskusní fórum v Libereckém kraji všech, kteří jsou ochotni se zapojit do jeho rozvoje. Tato skutečnost je velmi významná pro navázání další spolupráce.

NisaInvest 2001 můžeme na základě ohlasů hodnotit jako velmi úspěšný. Organizátory příjemně překvapil především zájem soukromých subjektů a firem, kde jejich podíl na akreditovaných účastnících činil zhruba 80 %. Výstupem, který také bude uveřejněn na webových stránkách www.nisainvest.cz, bude hodnocení odborných garantů a jejich shrnutí práce v jednotlivých sekcích.

Přestože letošní NisaInvest byl koncipován jako regionální akce, účastnila se řada velmi významných hostů z Česka i ze zahraničí. Jednalo se především o primátory českých i slovenských měst, představitele bavorského Augsburgu a další hosté – čelní představitelé nadnárodních společností.

Svých znalostí a zkušeností nejen s hledáním investorů pro region a problematikou jeho rozvoje chce pořádající agentura využít při realizaci příštího ročníku – NisaInvest 2002. Další ročník již překročí regionální hranice a bude se snažit o zprostředkování setkání na mezinárodní úrovni.

Robert Korselt,

ředitel Agentury regionálního rozvoje

Liberec