01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

NOVÁ KONCEPCE SPRÁVY MAJETKU

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo v říjnu minulého roku novou koncepci správy městského majetku. Jejím předkladatelem byl náměstek primátora Ing. Josef Malý, kterému jsme položili několik otázek. [*] Jak bude vypadat správa obytných domů? Touto správou budou na základě mandátních smluv...

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo v říjnu minulého roku novou koncepci správy městského majetku. Jejím předkladatelem byl náměstek primátora Ing. Josef Malý, kterému jsme položili několik otázek.

[*] Jak bude vypadat správa obytných domů?

Touto správou budou na základě mandátních smluv pověřeny pouze dvě realitní kanceláře. Vzhledem k tomu, že městské bytové domy jsou postupně prodávány, počet spravovaných nemovitostí se tak nadále snižuje. Také z hlediska řízení realitních kanceláří, nákladů i kontrolní činnosti se ukázalo jako nejvhodnější snížit jejich počet o jednu.

[*] S realitními kancelářemi byly uzavřeny nové dodatky mandátních smluv. Co nového tyto smlouvy přinesly?

Bylo to nutné, aby nevznikly problémy s předáváním a správou nemovitostí, protože realitní kanceláře měly na základě výpovědi ukončit k 30. červnu, respektive k 30. září svoji činnost. Původní mandátní smlouvy neumožňovaly předávání spravovaných nemovitostí podle našich představ.

Smlouvy detailně vymezují povinnosti realitní kanceláře v případech finančního hospodaření se spravovanými nemovitostmi, tj. zejména otázky příslušných účetních a daňových evidencí, vedení účetních dokladů a účetních počítačových programů, předávání účetních a daňových informací městu a také principy archivace příslušných materiálů. Podrobně upravují problematiku údržby, oprav a investic spravovaných nemovitostí, a to jak ve vztahu k zákonu č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak i k rozpočtové skladbě a kontrolní činnosti města, kdy mandatář je povinen předkládat rozpočet, plán údržby, oprav a investic na budoucí kalendářní rok.

Smlouvy nově upravují i problematiku vedení operativní evidence spravovaných nemovitostí a subjektů v obligačních a věcněprávních vztazích k těmto nemovitostem, a to jak písemně, tak i v podobě záznamů na nosičích dat včetně pravidelného předávání příslušných dat městu, např. o stavu operativní evidence, dlužníků apod. Sankční ustanovení detailně zachycuje problémové oblasti správy a umožňuje tak kontrolnímu orgánu vytvořit tlak na kvalitu správy.

[*] Jaké změny nastanou ve správě nebytových domů?

Správa těchto objektů je v současné době roztroušena mezi sedm subjektů s různě znějícími mandátními smlouvami, což přináší řadu problémů - organizačních, finančních i kontrolních. Proto by mělo dojít ke sjednocení. Tyto nemovitosti by spravovala prostřednictvím mandátní smlouvy pouze jedna realitní kancelář, vzešlá z výběrového řízení. Tím by došlo k zjednodušení správy nebytových domů a město by se mělo dočkat i finančního efektu.

Tato reforma má několik etap. V úvodní bude vyhlášeno výběrové řízení, vybrána realitní kancelář a uzavřena mandátní smlouva, což proběhne nejpozději do 31. března 2000. Nebytové domy pak budou postupně předávány do 1. ledna 2001. Ve druhé etapě budou této realitní kanceláři předány nebytové domy dosud spravované majetkoprávním a hospodářským odborem Úřadu města Karlovy Vary. Na konec budou předány nebytové domy v závislosti na ukončení mandátních smluv.

[*] Město spravuje také nemovitosti, ve kterých jsou umístěna školská zařízení.

Jejich správa bude prozatím organizačně převedena pod odbor majetkoprávní a hospodářský. V případě, že vítěz výběrového řízení na správu nebytových domů zajistí městu dostatečně výhodné podmínky na správu školských nemovitostí, budou mu rovněž předány.

[*] Momentálně dochází k mapování celkového nemovitého majetku příspěvkových organizací města. S jakým záměrem?

Snažíme se vyčlenit z tohoto majetku nemovitosti nutné pro zajištění činnosti příspěvkových organizací, např. ředitelství, sklady či provozní budovy. Správu těchto, k zajištění činnosti příspěvkových organizací nutných nemovitostí, ponecháme v jejich pravomoci. Ostatní nemovitý majetek převedeme pod odbor majetkoprávní a hospodářský. Ten pak připraví návrhy pro radu a zastupitelstvo města, jak tento majetek využít např. pronajmutím či prodejem. Dále bude možné postupovat obdobně jako u školských zařízení.

[*] Jakým způsobem se bude postupovat v případě ubytovacích zařízení?

Město disponuje šesti ubytovnami, přičemž jedna z nich je rozdělena na část ubytovací a hotelovou. Celková kapacita těchto ubytoven je 215 ubytovacích jednotek. Dále má 17 plně obsazených holobytů. Své ubytovny mají také příspěvkové organizace města - Karlovarský symfonický orchestr a Městské divadlo v Karlových Varech - 56 lůžek ve třech objektech. Postupně by se počet ubytoven měl snížit ze šesti na čtyři.

[*] Je součástí nové koncepce i změna seznamu neprodejných domů?

Původní seznam byl schvalován v roce 1997. S časovým odstupem došlo k přehodnocení definice trvale nebo dočasně neprodejných domů. Nový stav je momentálně podroben rozboru a následně bude radě a zastupitelstvu předložen návrh způsobu prodeje těchto nemovitostí.

HANA KAŇOVSKÁ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down