O dotace na bezbariérové přístupy a projekt Euroklíč lze žádat do 8. ledna 2021

V pátek 23. října začal příjem žádostí o podporu pro rok 2021 v programu Bezbariérové obce. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Ministerstvo má nachystáno pro každou podporu po 5 milionech.  

„Obce stále mají zájem o odstraňování bariér. Peníze tak poputují na projekty nejrůznějších plošin a úpravy vstupů do objektů obecních a městských úřadů a domů s pečovatelskou službou. Díky těmto dotacím se postupně zbavujeme bariér, které představují omezení pro naše handicapované spoluobčany. Důležité jsou také finance na dlouhodobý projekt Euroklíč,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Program Bezbariérové obce má dva podprogramy. Cílem prvního z nich s názvem Odstraňování bariér v budovách domů s  pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je zajistit podporu investičních a neinvestičních záměrů obcí při odstraňování bariér v těchto budovách. Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních systémů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

 

Cílem druhého podprogramu nazvaného Euroklíč je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.*

 

Žádosti na všechny projekty budou přijímány nejpozději do 8. ledna 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR. Více informací zde:  https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)

/zr/

Komentáře ke článku 10

Komentáře nejsou povoleny.