Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Obce nechtějí suplovat úlohu státu

Města a obce privatizují už delší dobu poměrně masivně svůj bytový fond. O přístupu k privatizaci vypovídá malá sonda, v níž odpovídají dva primátoři na následující otázky: 1. Do jaké míry jste privatizovali obecní domy a byty a jaký je cílový stav? 2. Privatizovali jste domy ještě před tím, než...

Města a obce privatizují už delší dobu poměrně masivně svůj bytový fond. O přístupu k privatizaci vypovídá malá sonda, v níž odpovídají dva primátoři na následující otázky:

1. Do jaké míry jste privatizovali obecní domy a byty a jaký je cílový stav?

2. Privatizovali jste domy ještě před tím, než byly opraveny?

3. Je žádoucí, aby si obec ponechala určitou část bytového fondu pro sociální účely?

4. Je spravedlivé, když dosavadní nájemníci takto získávají byty velmi levně, zatímco nebydlící musí zaplatit plnou cenu?

5. Stavíte bytové domy s využitím státní dotace? Pokud ano, vyhovují vám nové podmínky?

@autor anketa funkce:primátor města Liberec

1. Veškeré obecní byty až na domy s pečovatelskou službou či objekty v rozvojových územích obce podléhají privatizaci a jsou nabídnuty ke koupi. Cílový stav není závazně stanoven. Ale sečtou-li se byty, které privatizaci nepodléhají, lze za cílový stav označit prodej zhruba 1200 až 1300 bytových jednotek.

2. Ano. Hlavními důvody privatizace byl špatný technický stav převzatého bytového fondu a zejména výše finančních prostředků potřebných na jeho opravu.

3. Město či obec by neměly suplovat úlohu státu a doplácet na nedokonalý systém svými zdroji. V bytové politice by mělo být vytvořeno takové prostředí, které zajistí například za zvýhodněných podmínek mladým a v odůvodněných případech i sociálně slabším rodinám a těm, kteří se ocitnou v nouzi, startovací byty. Nemělo by se to však odehrávat masově a pouze na účet obce. V diskusi na toto téma se zapomíná na jeden podstatný fakt: Obecní byty s regulovaným nájemným jsou obsazeny, možnost, že budou uvolněny, je při nynější legislativě prakticky nulová. A hlavně „vlastnictví“ nájemní smlouvy na obecní byt je důsledkem historického vývoje a se sociální situací nájemníka nemá nic společného.

4. Takto otázka nestojí. V první řadě zde byl zájem nabídnout k prodeji bytový fond města z výše uvedených důvodů. S ohledem na to byla stanovena pravidla i ceny bytů (domů). Cena domu víceméně odpovídala trhu (bylo vyhlášeno výběrové řízení). Cena bytu byla nastavena tak, aby umožňovala nájemci si jej koupit. V přepočtu se ceny bytů a domů tolik nelišily.

5. Město Liberec využívá státní dotace v poměrně široké míře. Touto formou bylo postaveno více než 1000 bytů. Podmínky pro přidělení státní dotace nejsou zcela vyhovující. Problém spatřuji hlavně v nejasnostech kolem podmínek pro obsazování bytů, konkrétně při prokazování příjmu žadatele. Postup v případě, že po přidělení bytu příjem žadatele stoupne nad stanovenou hranici, je nejasný. Fakt, že se na výstavbě se státní dotací mohou podílet jen právnické osoby, nám žádné problémy nezpůsobuje.

@autor anketa funkce:primátor města Teplice

1. Privatizaci bytového fondu jsme zahájili v roce 1992 s cílem ponechat si pouze domy s pečovatelskou službou. Bylo zprivatizováno celkem 1623 objektů, což představuje asi 13 tisíc bytů. Nyní město vlastní jen sedm domů s pečovatelskou službou s 205 byty. Neprivatizovali jsme byty, ale zásadně celé domy, a to buď prodejem nájemcům (celkem 626 objektů s 3233 byty), ve veřejné dražbě jsme prodali 470 objektů s 2189 byty, a na bytová družstva převedli 481 objektů se 7573 byty. V restituci bylo vydáno 46 objektů s 66 byty.

Výsledkem privatizace je skutečnost, že většina domů je opravených, panelové domy jsou zateplené, město nemá miliónové pohledávky na nájemném, trh s byty funguje a korupce je nulová, protože není koho uplácet.

2. Ano. Domy jsme privatizovali v pořadí podle roku výstavby, aby je noví vlastníci mohli rychle modernizovat. Privatizace totiž trvala několik let a nejstarší domy by se jí nemusely dožít.

3. Diskuse o tom, kolik si má obec ponechat bytů pro sociálně slabé občany, byly v mnoha městech příčinou toho, že se privatizace bytového fondu zastavila. Bydlení sociálně slabých rodin lze řešit i jinou formou, například příspěvkem na bydlení nebo na nájemné.

4. Hledání absolutní spravedlnosti je další důvod, proč některá města mají s privatizací bytového fondu problémy. Nastavují tak složitá „spravedlivá“ kritéria, že vedou ke zpomalení privatizace. Skutečně nespravedlivá je pouze ta skutečnost, že nebydlící lidé musí většinou platit neregulované nájemné, zatímco staronájemci platí nájemné regulované.

5. Nové bytové domy nestavíme, protože se domníváme, že je mají stavět soukromé firmy. Již tři ministři pro místní rozvoj přislíbili podporu soukromé výstavbě, ale nikdy se tak nestalo. My novou výstavbu podporujeme pomocí stavebníkům rodinného nebo bytového domu: těm, kteří si ve veřejné dražbě koupí od města pozemek a stavbu dokončí do 24 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy (u staveb o více než dvou bytových jednotkách do 30 měsíců) vracíme 75 % kupní ceny pozemku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *