OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Jako zastupitel jsem žádal o odpověď na otázku, která se týká samostatné působnosti obce. Dostal jsem ji až za 84 dnů, v ústní podobě. Byl v tomto případě porušen zákon o obcích? ODPOVĚĎ: Zcela jednoznačně. Zastupitel má právo na odpověď ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud jde o formu, je...

Jako zastupitel jsem žádal o odpověď na otázku, která se týká samostatné působnosti obce. Dostal jsem ji až za 84 dnů, v ústní podobě. Byl v tomto případě porušen zákon o obcích?

ODPOVĚĎ: Zcela jednoznačně. Zastupitel má právo na odpověď ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud jde o formu, je důležité, jak zněla žádost. Domnívám se, že žádá-li zastupitel odpověď písemnou, má mu být vyhověno. Pokud jde o odpověď ústní, prokazatelně ji lze obdržet pouze na veřejném zasedání, z něhož se pořizuje zápis, a je možné ji takto vyžadovat, byť opakovaně. Vždy je však nutné dodržet přímo v zákoně určenou lhůtu 30 dnů. Nelze tedy odpověď odepřít proto, že zasedání je až za 7 týdnů a odpověď bude poskytnuta až na tomto zasedání.

Může starosta podepsat nějakou smlouvu týkající se obce (obecní samosprávy) bez souhlasu zastupitelstva, eventuálně obecní rady?

ODPOVĚĎ: Jde o složitou problematiku statutárního zástupce obce, ale na takto položenou otázku existuje pouze jediná odpověď: starosta sám bez souhlasu některého z orgánů obce není oprávněn podepsat jakýkoli smluvní závazek a není oprávněn uzavírat sám jakékoli dodatky či změny smluvních závazků již uzavřených. Co patří do působnosti rady a co do působnosti zastupitelstva, řeší zákon o obcích.

Podpis smluvního závazku bez souhlasu zastupitelstva je možné považovat za překročení pravomoci. Vznikne-li tímto jednáním obci újma nebo jinému prospěch, můžeme uvažovat i o trestněprávní odpovědnosti.

Je možné v obecním zastupitelstvu hlasovat o tom, že se nebude hlasovat?

ODPOVĚĎ: Podle mého názoru je to možné v jediném případě – a to kdyby hlasování odporovalo zákonu, například kdyby některý zastupitel chtěl dát hlasovat o tom, že obec přijme vlastní zákon o nakládání s odpady nebo že v jednacím řádu zakotví ustanovení, které je v rozporu se zákonem o obcích apod. (Kdyby k hlasování přesto došlo, je zde systém nápravy nesprávných opatření dle zákona o obcích). Jinak dát hlasovat o tom, že o návrhu některého ze zastupitelů se vůbec nebude hlasovat nebo dokonce jednat, je v rozporu se zákonem o obcích. Mám za to, že se příčí i Ústavě ČR.

Znamenalo by to, že např. návrhy opozičních zastupitelů se po dobu celého volebního období nemusí dostat na pořad jednání, a bylo by jim znemožněno vykonávat svou funkci.

Mgr. JANA HAMPLOVÁ,

stálá spolupracovnice redakce

Komentáře ke článku 1

 • Zastupitel

  Dobrý den,

  mám otázku na kterou jsem nikde nenašel odpověď.
  Na obci je zvoleno 7 zastupitelů, co se stane, když jeden z nich rezignuje na svůj post, ale nikdo z náhradníku dle výsledků z voleb nepřevezme jeho post?
  Pro upřesnění: u voleb se vybíralo ze tří kandidátek. Dvě z nich se do voleb probojovali v poměru křesel 4:3.

  Děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *