01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpadní vody pod dohledem EU

ČR se zavázala, že se postará o čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel (EO) do roku 2006 a nad 2 tisíce EO do roku 2010. Nesplnění tohoto závazku může EU penalizovat. Seznam měst a obcí, kterých se to...

ČR se zavázala, že se postará o čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel (EO) do roku 2006 a nad 2 tisíce EO do roku 2010. Nesplnění tohoto závazku může EU penalizovat. Seznam měst a obcí, kterých se to týká, je k dispozici v materiálu Ministerstva zemědělství (MZe) Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V něm se uvádí i odhad potřebných finančních prostředků, který činí zhruba 63 mld. Kč.

Fond soudržnosti a strukturální fondy pro oblast čištění městských odpadních vod i zásobování pitnou vodou byly svěřeny do správy Ministerstva životního prostředí (MŽP). I když za splnění požadavků uvedených ve směrnici ručí stát, a ten bude také případné pokuty platit, určité penalizaci se nevyhnou ani obce. Města a obce budou muset vytvořit příslušný projekt, zajistit jeho schválení a maximální míru spolufinancování. V rámci Fondu soudržnosti a strukturálních fondů (SF) je možné počítat se zdroji ve výši zhruba 15 mld. Kč do roku 2006, dále s 1 - 1,5 mld. Kč ročně ze Státního fondu životního prostředí, jednou miliardou korun přispěje MZe. Malou část financí ze svého rozpočtu poskytne také MŽP. Důležitým prvkem spolufinancování jsou však i budoucí příjmy za odvod a čištění odpadních vod a možnost půjček od českých i zahraničních bank. Jedním z nejdůležitějších dokumentů, na jehož základě se stanoví výše spolufinancování EU, bude finanční analýza. EU nebude výrazně kofinancovat projekty, u nichž předpokládaná cena vodného a stočného nedosáhne reálné hodnoty s progresivním nárůstem. Z evropských programů nelze také financovat soukromoprávní instituce. Proto obce, které prodaly svoji infrastrukturu podnikatelským subjektům, budou mít v případě nutných investic do vodárenské infrastruktury určité problémy s výší vodného a stočného.

Ministerstvo financí zpracovalo spolu s MŽP materiál pro vládu Komplexní řešení způsobu provozování vlastnických vztahů a financování rekonstrukce a rozvoje v odvětví vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v rámci plnění závazků ČR k EU a s ohledem na možnosti využívání fondů EU, z něhož mj. vyplývá úkol pro ministra zemědělství připravit návrh na věcné usměrňování cen vodného a stočného prostřednictvím cenového úřadu.

Finanční zdroje do odvětví vodárenství a čištění městských odpadních vod jsou limitovány, stejně tak jako termín uvedení zařízení do provozu. Ten, kdo dříve uplatní svůj dobře zpracovaný projekt, má větší naději na vyšší míru spolufinancování ze zdrojů EU.

Tomáš Oliva
Ministerstvo životního prostředí

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down