Kategorie:
EU

Ohrožené skupiny obyvatel mají šanci i v letech 2007 až 2013

Sociální vyloučení a marginalizace je mnohorozměrný problém, který odráží přístup jednotlivců a celých skupin obyvatelstva k základním zdrojům společnosti, především přístup na trh práce, ale také ke vzdělání, bydlení a zdravotní péči....

Sociální vyloučení a marginalizace je mnohorozměrný problém, který odráží přístup jednotlivců a celých skupin obyvatelstva k základním zdrojům společnosti, především přístup na trh práce, ale také ke vzdělání, bydlení a zdravotní péči. Hlavní zaměření je v současné době – v souladu s novým pojetím Lisabonské strategie – na přístup znevýhodněných skupin obyvatelstva na trh práce jako důsledek růstu nezaměstnanosti.

Hlavní skupiny postižené sociálním vyloučením podle strategického dokumentu Národní akční plán sociálního začleňování 2004 až 2006 (NAPSI) jsou osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, senioři, etnické menšiny, imigranti a azylanti, bezdomovci, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody a oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi. Na ně se také zaměřují strukturální fondy EU v dalším programovacím období 2007 až 2013. Problematika integrace sociálně vyloučených osob bude pravděpodobně součástí globálního cíle připravovaného operačního programu strukturálních fondů Rozvoj lidských zdrojů 2007-2013, který má podpůrnou úlohu a je v souladu s navrhovanou verzí Národního rozvojového plánu na období 2007 až 2013. Možnosti obcí a měst pro financování projektů v oblasti sociální soudržnosti v dalším programovém období jsou tak například v oblasti infrastruktury sociálních služeb, v komunitním plánování sociálních služeb, v podpoře bydlení sociálně potřebných nebo v oblasti bezbariérových přístupů a tras.

Politika sociálního začleňování se v ČR vyznačuje nejen vzájemnou nekoordinovaností jednotlivých aktérů, nekoncepčností podpůrných aktivit, nízkou politickou podporou, nedostatečným legislativním zázemím, ale i slabým všeobecným povědomím veřejnosti. Proto je hlavním cílem projektu STOP sociálnímu vyloučení seznámit důležité aktéry v oblasti sociálního začleňování s evropským kontextem a významem tohoto úsilí a přispět k zapojení obyvatel, kterých se chudoba bezprostředně dotýká, do rozhodovacích procesů. Jde zejména o šíření informací a příkladů dobré praxe mezi všechny důležité partnery. Jednou z aktivit zaměřených na představitele obcí a krajů je distribuce CD ROM, který obsahuje základní informace o sociálním začleňování a jeho dopadu na místní úroveň, nebo uskutečnění již druhého semináře na toto téma v únoru příštího roku. Více informací o projektu STOP sociálnímu vyloučení lze nalézt na internetové adrese www.mepco.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *