OKRESNÍ ASPEKTY NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

V průměru let 1995-1998 připadalo na 1000 obyvatel ve stavbách pro bydlení dokončení 1,42 bytů. Intenzita dokončené výstavby se z roku na rok pozvolně zvyšovala. (V roce 1995 činila 1,06 bytů, v následujících letech 1,22 1,47 1,95.) V úhrnu všech čtyř let měly nejvyšší intenzitu bytové výstavby...

V průměru let 1995-1998 připadalo na 1000 obyvatel ve stavbách pro bydlení dokončení 1,42 bytů. Intenzita dokončené výstavby se z roku na rok pozvolně zvyšovala. (V roce 1995 činila 1,06 bytů, v následujících letech 1,22 1,47 1,95.)

V úhrnu všech čtyř let měly nejvyšší intenzitu bytové výstavby okresy v zázemí hl. města Prahy: Praha – západ, Praha – východ a Benešov.

Nejnižší úhrnnou bytovou výstavbu vykázaly během čtyř sledovaných let okresy Teplice, Most a Kladno – všechny se mezi okresy s nejnižší bytovou výstavbou umístily ve všech čtyřech kalendářních letech. Podrobněji lze rozmístění bytové výstavby podle okresů sledovat v přehledné tabulce na poslední straně této přílohy.

V dokončené bytové výstavbě let 1995 až 1998 se vysokým podílem na zvyšování ukazatele intenzity bytové výstavby podílely byty dokončované v rodinných domech, a to jednak formou bezprostřední nové bytové výstavby domů, jednak formou vestaveb, přístaveb a nástaveb k těmto domům. Tato druhá forma bytové výstavby je důležitou součástí celkové výstavby bytového fondu. V průměru let 1995-1998 připadalo na byty dokončené v novostavbách nebo přístavbách a nástavbách k rodinným domům 57,6 % všech dokončených bytů v těchto letech. Podíl bytů dokončovaných v rodinných domech včetně přístaveb a nástaveb sice postupně klesal, avšak nadále hrál významnou roli. V některých okresech (Rokycany, Praha-západ, Vyškov) překračoval hranici 90 % všech dokončených bytů. Nejnižší podíly bytů v rodinných domech celkem logicky vykazovala velkoměsta.

Vyšší ukazatele bytové výstavby v letech 1995-1998 se nyní začínají soustřeďovat do oblastí historicky vyšší bytové výstavby původně vyhraněně urbanizovaných oblastí, ale nyní jde spíše o příměstské okresy největších měst. To vše souvisí s rostoucím významem bytové výstavby rodinných domů, která má v posledních letech výrazný podíl na celkovém rozsahu bytové výstavby v naší republice.