Kategorie:
Nezařazené

Olomouc bude opět hostit ojedinělé setkání strážníků městských policií ze tří zemí

Na dvě stovky účastníků V. Mezinárodní konference obecních policií se setká v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 16. – 18. 9. 2020. Jedná se o ojedinělé a největší mezinárodní setkání obecních a městských policí ve střední Evropě. Účastníci se mohou těšit na více než dvě desítky odborných přednášek ve čtyřech tematických panelech, bohatý doprovodný program, ale také nadstandardní hygienická opatření.

O účast na konferenci organizátoři každoročně vnímají obrovský zájem, od počátku limitovaný počet 200 míst v auditoriu bývá vždy před oficiálním uzavřením registrace vyčerpán. Ne jinak tomu bylo i letos na jaře, kdy se mělo setkání konat v řádném termínu a obdobně je tomu i v tom nadcházejícím náhradním. „Naše konference je ojedinělým setkáním strážníků z různých koutů republiky, respektive napříč třemi státy. Za ty roky vznikla řada přátelství, a tak ten zájem je velký a je poznamenán obrovskou chutí a motivací se osobně setkat a vyměnit si zkušenosti. Obzvláště, když jsme na jaře museli naši konferenci na poslední chvíli zrušit. Ano, jsme technologická společnost a mohli bychom připravit elegantní konferenci v kyberprostoru, ale pak by celá akce ztratila tu báječnou atmosféru, kvůli které do Olomouce přijíždějí hosté z České republiky, Polska a Slovenska,“ vysvětluje Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a.s. Ta je hlavním organizátorem této ojedinělé platformy pro setkávání a výměnu zkušeností mezi obecními a městskými policiemi ze tří států a organizaci konference bere jako „přidanou hodnotu“ (Goodwill) k podnikatelským aktivitám společnosti.

Konference se však neúčastní pouze zástupci obecních a městských policií. Je určena rovněž pro reprezentanty státní správy a samospráv, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních sborů, partnerských organizací a v neposlední řadě i akademické sféry. Právě díky různorodosti auditoria a podpoře ze strany řady institucí podílejících se na organizaci konference se daří vytvořit ojedinělý odborný program, který má navíc hned několik doprovodných aktivit. „Těší nás, že se nám daří oslovovat experty, kteří mají poutavé přednášky, a mohou tak konferenci velmi obohatit. Na programu se podílí řada institucí, čímž se potvrzuje vzájemná kooperace a provázanost témat složek integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy s obecními a městskými policiemi,“ upozorňuje Bednařík. Že se jedná o správný formát, navíc nekomerčního charakteru, dokládá každoroční podpora ze strany profesních sdružení zastupující obecní a městské policie v již zmíněných zemích. „Budoucnost městských policií byla tématem předcházejícího ročníku. Účastníci vyřkli jasný závěr, že je nutná určitá změna v práci a přístupu k obecním a městským policiím, protože nestane-li se tak, může u nich dojít k personálnímu kolapsu,“ připomíná jeden ze závěrů uplynulého ročníku Bednařík. Co se od posledního setkání podařilo a co ne, to bude určitě předmětem diskuzí i nyní. Hlavní téma již pátého ročníku konference je dáno: Strážník v 21. století. I když poněkud možná bude ve „stínu“ současného dění kolem onemocnění covid-19. „Na konferenci exkluzivně zazní hned několik příspěvků na toto téma, navíc z úst zástupců všech tří zemí. Takže bude také prostor k porovnání činností jednotlivých městských policií v tomto nešťastném období,“ podotýká Bednařík. Vir „ovlivnil“ i doprovodný program. Ten byl vždy pojat v duchu poznávání krás a historických zákoutí hanácké metropole. Zajistit prohlídku za dodržení všech protiepidemických opatření by ale bylo velice náročné a především pro účastníky nekomfortní. Organizátoři konference se proto dohodli s tvůrci filmového dokumentu „V SÍTI“ o sexuálních predátorech na projekci tohoto snímku a besedě. Očekávají, že diskuze s tvůrci nad tímto závažným tématem bude značně odborná, jelikož se odehraje na bezpečnostní konferenci a navíc za účasti řady odborníků na technologie.

Obecně lze přitom říci, že na konferenci se bude hodně debatovat i o podobě „ideálního strážníka“, lze-li to tak říci, a o možnostech, které se naskýtají obecním a městským policiím při případném nahrazování „lidských zdrojů“ například technologiemi. Bednařík doufá, že se do této debaty aktivně zapojí nejen samotné obecní a městské policie, ale i další instituce, které jsou na konferenci zastoupeny. „Ti všichni by měli mít zájem o věcnou debatu o podobě strážníka, který bude dbát o jejich bezpečnost, kterého budou potkávat v ulicích,“ zdůrazňuje Bednařík. Strážníci jsou totiž jeden z důležitých pilířů při zajišťování veřejného pořádku – již před lety se tak stalo mottem konference: „Jsme v první linii…“. Každodenní činnost strážníků to dokládá. I proto se organizátoři snaží dát co největší prostor v programu konference „příběhům“ a zkušenostem, které mohou být nejen inspirací, ale také určitým varováním před již učiněnými chybami.

„Věříme, že to naše úsilí, jelikož konferenci organizujeme letos de facto podruhé, bude korunováno úspěchem a všem se v Olomouci bude líbit. Děkujeme za důvěru nejen účastníkům, přednášejícím, partnerům, ale i dodavatelům. Díky Vaší podpoře se na setkání a přátelskou a odbornou debatu na naší konferenci moc těšíme a věříme, že se nám společně podaří navodit skvělou atmosféru, na kterou jsme v Olomouci zvyklí,“ uzavírá Bednařík.

 

  1. Mezinárodní konference obecních policií začíná ve středu 16. 9. neformální uvítací večeří „Vítáme Vás v Olomouci…“, samotný odborný program pak pokračuje ve dvou následujících konferenčních dnech (17. a 18. 9.). Bližší informace jsou publikovány na www.fttech.org/konference2020. Aktuální informace o konferenci a z jejího průběhu jsou a budou publikovány také na www.facebook.com/FTTechnologiesOlomouc.

 

Nadstandardní hygienická opatření – bezpečnost účastníků je nejvyšší prioritou

Zorganizovat konferenci v takovém rozsahu přitom není v dnešní době nikterak jednoduché. „Vnímáme realitu kolem nás a již při přípravě konference v jarním termínu jsme plánovali určitá opatření, která měla zvýšit komfort a pocit bezpečí našich hostů. Právě bezpečnost účastníků konference je pro nás největší prioritou,“ upozorňuje Daniel Bednařík. Průběžně tak jsou aktualizovaná hygienická opatření vycházející z jednání s odborníky a samozřejmě také platných nařízení úřadů přijímaných v souvislosti s pandemií covid-19. A jelikož je bezpečnost účastníků konference nejvyšší prioritou, jsou některá organizátory přijímaná opatření nadstandardní.*

Komentáře ke článku 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *