01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Olomoucký kraj pomáhá při přípravě ekologických projektů

Ekologické projekty mají většinou širší územní vazby a jejich realizace přesahuje mnohdy finanční i odborné možnosti zejména menších měst a malých obcí. Několik zajímavých opatření pro podporu ochrany životního prostředí přijal Olomoucký kraj. Jak říká Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, nejdůležitější je v tomto směru systematická příprava a volba vhodné strategie.

Záměry se daří uskutečňovat především propojením s Operačním programem Olomouckého kraje (OPOK). Tento program každoročně určuje formou tzv. opatření témata, která je třeba z hlediska kraje aktuálně řešit. Podle těchto témat mají možnost města a obce, nebo i jiné subjekty, požádat o podporu konkrétních projektů. Operační program letos tvoří 19 opatření, na které je vyčleněno 42 miliónů korun. Sedm z nich se bude realizovat formou veřejných zakázek, ostatní formou grantů. Jen o podporu formou grantů žádá letos na 300 projektů. Oblast životního prostředí je zde zastoupena opatřením Separace a recyklace komunálního odpadu s celkovou vyčleněnou částkou 3 milióny korun a Ekologická infrastruktura cestovního ruchu s celkovou vyčleněnou částkou 2,5 miliónu korun. S ekonomickým rozvojem souvisí mezioborové opatření Podpora využití biomasy a s rozvojem lidských zdrojů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Olomoucký kraj také zahájil ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj práce na vytvoření databáze projektů, jejichž předkladatelé chtějí získat podporu z fondů Evropské unie. Současně vznikla pracovní skupina pro výběr projektů v oblasti životního prostředí předkládaných k spolufinancování v rámci prostoru Evropské unie. Jejími členy se stali kromě zástupců krajské samosprávy, krajského úřadu a odborných gestorů také zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí.

Dvě úskalí

Projekty spolufinancované z prostředků EU mají dvě úskalí. Prvním je především zpracování projektové dokumentace a celková příprava projektu. Nápadů na zlepšení životního prostředí i skutečně aktuálních palčivých problémů je v Olomouckém kraji mnoho. EU se však obává, že v momentě, kdy ČR bude moci čerpat finanční prostředky z fondů EU, tedy v příštím roce, nebudou zdejší subjekty na tuto situaci připraveny, a to nejen po stránce organizační, ale i finanční a technické. Prioritou krajského úřadu je proto především metodická pomoc při přípravě projektů.

Druhé úskalí spočívá v tom, že každý projekt schválený do realizace musí být spolufinancován i žadatelem o podporu z fondu EU. Tady se bude snažit sehrát v příštím roce významnou roli Olomoucký kraj podporou některých předkládaných projektů o příspěvek z fondů EU i v rámci Operačního programu Olomouckého kraje. Krajský úřad se snaží vytvořit určitý systém, který bude účelně koordinovat jednotlivé aktivity a vytvářet podmínky pro jejich uskutečňování. Snahou je, aby podpora ze strany EU mohla přicházet v co největší míře a především bezproblémově. Dva projekty se již podařilo připravit tak, že žádost o podporu na jejich realizaci z Fondu soudržnosti, může být předložena bezprostředně po vstupu naší země do Evropské unie: Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část a Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy.

Krajský průvodce

Metodickou pomoc zaměřuje krajský úřad na konkrétní oblasti. Jednou z forem jsou odborné semináře. V Olomouci se domnívají, že období velkých konferencí zaměřených na globální řešení už pominulo, neboť obecné trendy a směry jsou známé. Jeden velký seminář, byť s účastí špičkových odborníků a speakerů na vládní úrovni, dnes už nic nového nemůže přinést. Proto se v současné době zaměřili na menší setkání, která pomáhají řešit konkrétní úkoly v jednotlivých lokalitách. Je to dáno především geografickou tváří kraje a rozmanitostí jeho podmínek. V podstatě každý z bývalých okresů je jiný, má jiné podmínky. Základní metodickou pomůckou je publikace Krajský průvodce Evropskou unií - projektová příprava. Materiál formou otázek, odpovědí a příkladů seznamuje zájemce s možností přípravy projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a Kohezního fondu, s podmínkami, které je třeba splnit, a zdroji dalších informací a potřebnými kontakty. Tento "průvodce" se stal také součástí měsíčníku Olomoucký kraj, který ji zdarma distribuuje v nákladu 254 tisíc výtisků do všech domácností v kraji.

Olomoucký kraj již uskutečnil několik pilotních projektů v oblasti životního prostředí, jejichž výsledek je viditelný na první pohled. Markantním příkladem je obnova alejí podél silnic II. a III. třídy na Hané. Je to zajímavý projekt, který výrazně přispívá k oživení krajinotvorby. Na Olomoucku se tak patrně za čas mezi silničáři objeví i zahradníci a sadaři.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down