Ostrava se chystá na ojedinělé třídění odpadu. Do jedné nádoby bude možné společně vkládat plasty, papír, nápojové kartony i kovové obaly.

V Ostravě odstartuje pilotní projekt: V jednom z tamních městských obvodů budou přistaveny speciální kontejnery na tříděný odpad fungující na základě systému single-stream (sběru využitelných složek odpadu do jedné nádoby s následným dotříděním na lince).

Zvýšení míry separace komunálního odpadu má za cíl pilotní projekt, který bude již v říjnu zahájen v ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice. Tamní obyvatelé  budou jako první v Ostravě třídit plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream), přistavené přímo k jejich rodinnému domu. V obvodu tak bude rozmístěno 650 unikátních nádob na tříděný odpad, každá o objemu 240 litrů. Nádoby budou mít netradiční modro-žluté provedení, které napovídá, že do nich patří stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic. Víko je označeno nápovědou, co do nich patří.

K uskutečnění tohoto pilotního projektu byl záměrně vybrán obvod, který se trvale potýká se zhoršeným životním prostředím, konkrétně znečištěním ovzduší a kde město kromě jiného v současnosti pomáhá například s revitalizací zelených ploch a vznikem nových parků,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí. „Snažíme se obyvatelům této části města vyjít vstříc například i chystaným usnadněním třídění odpadu. Přistavení nádob na využitelné složky odpadu přímo k rodinným domům je jednou z mála možností, jak v Ostravě ještě více zdokonalit propracovaný systém sběru tříděného odpadu. Pokud se tento v České republice ojedinělý způsob separace osvědčí, budeme v jeho zavádění pokračovat i v dalších ostravských obvodech,“ dodává Kateřina Šebestová a připomíná, že Ostrava jde cestou snižování množství směsného komunálního odpadu. „Jedním ze zásadních kroků v oblasti separace odpadu bylo v roce 2016 přistavení BIO popelnic na zelený odpad ke všem rodinným domům ve městě,“ upozorňuje náměstkyně primátora.

Cílem projektu je nejen zjednodušení třídění odpadu pro občany, ale také zlepšení životního prostředí.

U dosavadních stanovišť na separaci se potýkáme s tím, že odpady tam vyhazují i lidé, kteří v našem městském obvodě nebydlí a jen projíždějí z Šenova a Havířova. Kontejnery bývají často přeplněné, odpad končí i na zemi a znečišťuje okolí. Věříme, že se to nyní změní. Pokud se pokus osvědčí, chtěli bychom takto třídit v celém obvodu,“ říká Aleš Boháč, místostarosta obvodu Radvanice a Bartovice, který oceňuje, že většina místních obyvatel vnímá třídění odpadu jako vlastní příspěvek k ochraně životního prostředí. „Jsem rád, že jsme díky společné diskusi s městem a společností OZO Ostrava našli nový způsob, jak zvýšit kvalitu životního prostředí v obvodu.“

Odpad vložený do modro-žlutých nádob bude dále precizně roztříděn na třídicí lince a využit materiálově (zhruba z 25 %) nebo energeticky formou výroby tuhého alternativního paliva pro cementárny PALOZO (přibližně ze 75 %).

Tento nový způsob separace odpadu neznamená, že bychom jeho třídění vzdali. Právě naopak! Naší snahou je zvýšit množství separovaného odpadu i komfort třídění pro občany. Z dosavadních bartovických stanovišť zmizí modré a žluté kontejnery, do nichž občané původně třídili zvlášť plasty a zvlášť papír. Zároveň se zavedením nových nádob na třídění se také po dobu pilotního projektu sníží četnost svozu směsného komunálního odpadu,“ upřesňuje jednatel společnosti OZO Karel Belda s tím, že ve zbývajících částech Ostravy zatím zůstává vše tak, jak jsou Ostravané zvyklí.

Neustále pokračujeme v zavedeném způsobu třídění, novinka se zatím týká jen rodinných domů ve vybrané části Bartovic. I v případě, že se právě zaváděný projekt rozšíří do dalších ostravských obvodů, bude zacílen jen na zástavby rodinných domů, kde to má většina obyvatel ke kontejnerům na třídění daleko. Na ostravských sídlištích jsou už nyní nádoby na odpad umístěny prakticky před každým domem,“ přibližuje další záměry Karel Belda.

Po celou dobu trvání pilotního projektu, tedy do konce roku 2019, bude společnost OZO v dané oblasti sledovat množství svezeného směsného a separovaného odpadu i náklady na svoz odpadu. A teprve po důkladném zhodnocení přínosu pilotního projektu bude rozhodnuto o tom, zda bude systém „single-stream“ použit i v jiných ostravských obvodech s rodinnou zástavbou.

* Domácnosti, které budou do projektu zapojeny, obdrží počátkem září dopis s informací o termínu veřejného projednání a také letáčky s potřebnými informacemi i harmonogramem rozvozu popelnic.

* Nádoby budou modro-žluté a budou mít na víku informaci o tom, co do nich lze vyhazovat.

/zr/

K foto:

Nádoby fungující podle systému single-stream a do nichž bude možné současně vkládat plasty, papír, nápojové kartony i kovové obaly, budou v netradičním modro-žlutém provedení. To napovídá, že do nádob o obsahu 249 litrů patří stejné druhy odpadu jako do současných modrých a žlutých popelnic. Víko je označeno nápovědou, co do nádob patří. Zároveň budou z veřejných stanovišť ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice odstraněny dosavadní žluté a modré kontejnery o obsahu 1100 litrů na plasty a papír.*

Foto: archiv OZO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *