Otázka pro…

PhDr. Juttu Kučerovou, starostku města Dubí Jak chcete řešit dopravní kolapsy v Dubí? Nejvíce nás tíží neřešitelnost situace způsobená kompetenčními nejasnostmi ve vztazích Policie ČR, okresního úřadu a krajského referátu dopravy. Město přitom nabízí jednoduché a levné řešení, které by alespoň...

PhDr. Juttu Kučerovou, starostku města Dubí

Jak chcete řešit dopravní kolapsy v Dubí?

Nejvíce nás tíží neřešitelnost situace způsobená kompetenčními nejasnostmi ve vztazích Policie ČR, okresního úřadu a krajského referátu dopravy. Město přitom nabízí jednoduché a levné řešení, které by alespoň omezilo negativní důsledky častých dopravních kolapsů. Dochází k znečišťování životního prostředí, k nebezpečným dopravním situacím. Stěžují si občané i firmy, kterým kolony kamionů brání v průjezdnosti. Kamiony stojí všude. Zvláště v období svátků v Německu je kalamita úporná.

Město přitom vlastní ve své městské části Cínovec parkoviště pro 120 kamionů. Stačilo by umístit vhodně dopravní značku, aby přes parkoviště nákladní vozy jezdily. V případě jakéhokoliv dopravního problému jsme schopni zajistit regulaci dopravy.

Stále hledáme odpověď na otázku, kdo je za situaci zodpovědný. Odpověď zasahuje do doby před třemi lety, kdy zastupitelstvo města přijalo usnesení, dnes známé jako „desatero“. Tehdy předjímalo potíže, jež nastanou po vybudování nového hraničního přechodu. Nejvíce jsme se obávali, že parkoviště, které se vybudováním nového přechodu octlo mírně stranou přímé trasy, nebude plnit svou regulační funkci. Když mělo město vydat souhlas se stavbou nové přeložky, všechny státní orgány s „desaterem“ bez námitek souhlasily. Jakmile dalo město souhlas, státní instituce se necítily být svými sliby vázány.

Město je účastníkem stavebního řízení, které ze zákona zavazuje uživatele dočasné stavby respektovat značení, směřující přes odstavné parkoviště Cínovec. V proceduře schvalování dopravního značení však dochází k porušování zákona. Podle vedoucí referátu dopravy krajského úřadu však není možné zákon překračovat a dopravní značení je nutné schválit v jeho souladu. Problém je ještě o něco složitější, protože na scénu vstupuje okresní i krajský úřad, dopravní policie okresu i kraje.

K problematice byla opakovaně svolána jednání na vysoké úrovni. Pomoc přislíbili i poslanci. Doufáme, že se gordický uzel podaří brzy rozetnout. Město zatím udržuje provoz parkoviště na své vlastní náklady. Policie odklání dopravu na parkoviště až v případě katastrofální situace. Není ale setrvale možné, abychom dotovali miliónovými náklady stát a udržovali parkoviště za své prostředky v provozu. S dopravou v Dubí budou vzhledem k jeho geografické poloze vždy problémy. Jde o to, aby se s nimi dalo žít.