Filtr

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

V květnu letošního roku projednávala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, v prvním čtení přikázaný Rozpočtovému výboru, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Výboru pro evropskou integraci. Co nás při studiu...

Kategorie: Legislativa

Nové právní předpisy

[*] Zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, je dalším ze základních zákonů přijatých k realizaci reformy veřejné správy. V částkách 38 a 39 Sbírky zákonů 2000 již byly publikovány zákony, které stanoví institucionální rámec a působnosti v rámci reformy veřejné správy. Zásadní změnou je...

Kategorie: Legislativa

ÚZEMNÍ PLÁN A JEHO ZMĚNY

Jak územní plán ovlivňuje rozhodování v území a jak vzniká? Je při jeho pořizování zohledněna ochrana veřejného zájmu? ODPOVĚĎ: Územní plán je závazným dokumentem pro rozhodování v území, který vzniká procesem podle stavebního zákona. Celý proces je záměrně koncipován tak, aby zainteresoval všechny...

Kategorie: Legislativa

OBEC A SRAŽENÁ DAŇ Z ÚROKU

Naše obec získala z hospodářské činnosti finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že zahájení plynofikace obce se posunulo o půl roku, hodláme peníze uložit na tuto dobu na termínovaný vklad. Úroky zdaní při výplatě banka. Sražená daň obecně lze započíst na celkovou daňovou povinnost. Jak je tomu ale...

Kategorie: Legislativa

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet tak, že o něm hlasovalo, aniž by se občané dozvěděli, co návrh obsahuje. Na náš dotaz bylo sděleno, ať si požádáme o informaci v rámci nového zákona o poskytování informací, že nám bude v zákonné lhůtě odpovězeno. Je tento postup správný? ODPOVĚĎ: Jde o...

Kategorie: Legislativa

REGISTR ADRESNÍCH MÍST

Celostátní územně identifikační registr adresních míst v ČR, který se označuje zkratkou UIR-ADR, je v současné době jako veřejný datový zdroj zpřístupněn širokému okruhu uživatelů. O informace k projektu jsme požádali Ing. Martina Procházku, ředitele společnosti OKsystem, která se podílela na...

Kategorie: Různé

NEJLÉPE SE STARÁ VLASTNÍK

Městská část Praha 5 spravuje rozsáhlý bytový fond, zčásti ve staré zástavbě, zčásti v nově budovaných sídlištních komplexech. Na opravy a údržbu tohoto bytového fondu vydává každoročně značné prostředky. Jak uvedl zástupce starosty Milan Jančík, dosahuje tato částka od roku 1998 téměř 150 mil. Kč...

Kategorie: Různé

KONGRESOVÉ CENTRUM

Zmodernizovaná budova Kongresového centra v Praze se v září stane dějištěm zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Objekt má osm sálů s kapacitou 4500 míst a třicet salonků s dalšími 1500 místy. Nově postavený hotel nabízí 261 pokojů, kanceláře i obchodní plochy. K zásadním změnám,...

Kategorie: Různé

CITLIVÁ REKONSTRUKCE

V Praze 1, v ulici Politických vězňů vyrůstá nové obchodně-administrativní centrum Bredovský dvůr. Jedná se rekonstrukci dvou starších domů propojených stavbou moderní budovy včetně úpravy uzavřeného dvora obohaceného zelení. Náklady na celý komplex dosáhnou 770 mil. Kč. Areál má být uveden do...

Kategorie: Různé

PRAŽSKÝ PŘÍKLAD

Majitelé malých domácích zvířat založili před dvěma lety v pražském chráněném území Troja-Draháň hřbitůvek (na místě původní divoké skládky) pro své oblíbence - Zahradu přátel nejvěrnějších. Své miláčky ukládají v přírodně upraveném prostředí na pozemku o celkové rozloze 5600 m2. Na hrobečky jsou...

Kategorie: Různé