Filtr

CENA MODERNÍ OBCE

REGENERACE NENÍ JEN OBNOVA PAMÁTEK Výjimečného výsledku v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón dosáhlo Uherské Hradiště. V uplynulých letech se ve zdejší městské památkové zóně podařilo obnovit naprostou většinu památkových objektů. Město za tyto aktivity získalo cenu časopisu...

Kategorie: Různé

URBANISTICKÁ STUDIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Na základě rozhodnutí Regionální koordinační skupiny byla v prosinci 1999 vypracována ve smyslu novelizovaného stavebního zákona urbanistická studie Pardubického kraje. Jejím hlavním cílem je koordinace rozvoje řešeného území a definování základních limitů jeho využití v návaznosti na území...

Kategorie: Různé

EMOCE ŠKODÍ OBĚMA STRANÁM

ŠKOLSTVÍ Reforma veřejné správy vzbudila silné emoce zejména ve školském rezortu. Hlavním důvodem byl styl, jakým se o chystaných změnách učitelé dověděli. Zatímco nad připravovanou reformou školství už více než rok s jejími tvůrci, zaštítěnými ministerstvem školství, diskutují, zásahy do rezortu...

Kategorie: Různé

KOMU VADÍ MALÉ OBCE?

NÁZOR Svou životaschopnost v uplynulých deseti letech potvrdily i malé obce. Jejich rozvoj je znatelný. Jsou samozřejmě výjimky, a ty si vždycky najdou naše média, neboť je třeba ukazovat úhyn, senzace, špatnosti... Dobrá věc se ale sama neprosadí. A sdělovací prostředky ovlivňují, jsou filtrem...

Kategorie: Různé

OBYVATEL MĚST UBÝVÁ

Při hodnocení hladiny urbanizace v určité zemi se používá několika klasifikací. Jedna z nich vychází z podílu obyvatelstva obcí určité velikosti. Dříve - od roku 1938 až do poválečné doby - to byla ve smyslu mezinárodních doporučení dokonce hranice 2000 obyvatel, později se hranice posunula k 10...

Kategorie: Různé

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

Již před osmi lety se objevila na našem trhu ekologická zařízení na spalování dřeva pomocí pyrolytické reakce. Verner, a. s., z Červeného Kostelce v uplynulém období věnovala mnoho úsilí řešení problému, jak proces spalování zautomatizovat a učinit jej pro obsluhu co nejpohodlnější. Vynález a...

Kategorie: Různé

ROZDÍLNOST – ŠANCE I RIZIKO

Evropská unie stojí před problémem značných ekonomických rozdílů mezi jednotlivými regiony. Zatímco kulturní a jazyková diversita toto společenství obohacuje, představuje rozdílný ekonomický vývoj potenciální riziko. S pojmem regionální politiky se pak na národní úrovni i na úrovni Evropské unie...

Kategorie: Různé

KONFLIKT NEBO PARTNERSTVÍ?

Umění komunální politiky spočívá především v umění komunikovat s veřejností, voličů s občany. Tato schopnost byla léty nečinnosti zapomenuta a nyní je mnohdy těžce a složitě objevována. Jak ukazují nizozemské i naše zkušenosti, komunikovat neznamená jen seznamovat s vlastnímu názory, ale také...

Kategorie: Různé

PŘEKVAPENÍ ISSS 2000

Hradec Králové byl koncem března dějištěm mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě - ISSS 2000. Překvapením letošního ročníků byla účast sto osob z 22 zemí, kteří přijeli kvůli semináři TeleCities. Ten se konal poprvé v zemích střední a východní Evropy. Celkový počet účastníků...

Kategorie: Různé

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

POLEMIKA V Moderní obci č. 7, 8 a 11/99 jsme publikovali články Štěpána Mlezivy "Okresní samospráva", "Stačí se jen inspirovat osvědčenými recepty" a "Decentralizace", které se dotýkají reformy veřejné správy v ČR. Jejich obsah vyvolal zájem našich čtenářů. Důkazem je i následující polemický...

Kategorie: Různé