Filtr

Výzva k založení asociace

Od platnosti zákona o odpadech uplynuly již dva roky. Navzdory tomu se jeho záměry v praxi nenaplnily. Důvody spočívají ve vágních a naprosto nedostatečných dikcích této právní normy. Základním problémem je výběr finančních prostředků od občanů na úhradu nákladů spojených s využitím a likvidací...

Kategorie: Téma měsíce

POTŘEBUJEME SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

Ústí nad Labem - nažloutlá mlha, smogové dny a "pohřebné". Většině z nás se tak stále ještě vybavuje město stejně jako celé severozápadní Čechy. Dýchacích obtíží se už obyvatelé bát nemusí. Ústí získalo koncem loňského roku právě za péči o ovzduší cenu v soutěži "Města v souladu s požadavky...

Kategorie: Různé

FONDY PODPOŘÍ STRUKTURÁLNÍ POLITIKU

Nevratná finanční podpora Evropské unie (EU) přichází do České republiky od roku 1990 ve formě vybraných programů a projektů. Jen za poslední období 1995-1999 činily celkové dotace Phare víc než 330 miliónů EUR, přičemž jejich čerpání ještě probíhá. Největší podíl prostředků - asi 45 % - je určen...

Kategorie: Ekonomika

VÝZVA PRO MĚSTA

Mottem světové výstavy EXPO 2000, která bude zahájena 1. června v Hannoveru, je "Člověk - Příroda - Technika". Má ukázat na trvalost a nutnost utváření nového vztahu člověka k přírodě a technice na prahu 21. století. K tomuto aktuálnímu tématu budou zaměřeny expozice všech 192 zemí a mezinárodních...

Kategorie: Ekonomika

ASPEKTY REGENERACE

jižního města Na sídliště pražského Jižního Města přicházely před více než dvaceti lety především mladé rodiny, což předurčilo i současnou strukturu obyvatel. Stárnou nejen nájemníci, ale i domy, v nichž bydlí. Se zástupkyní starosty Městské části Praha 11 Ing. Radkou Soukupovou jsme hovořili o...

Kategorie: Ekonomika

ŘEŠENÍ NEJEN PRO MALÉ OBCE

Za slůvkem odpad se skrývá kdeco. Určitá věc dokonce pro někoho může být odpadem a pro jiného pokladem. Je na to tolik rozdílných pohledů, kolik je lidí. Stejná rozmanitost panuje, pokud jde o velikost či skupenství odpadu. Máloco se nám podaří uklidit tak jednoduše jako třeba text z paměti...

Kategorie: Ekonomika

JAK SI PORADIT S GRAFFITI

Důvody, proč se čmárá a stříká sprejem, jsou různé. Pokud jde o umělecké vyjádření, bývá znakem prostorově velmi náročná grafická malba, málokdy realizovaná jinde než na k tomu určených plochách. Záměrem není vandalský čin, ale umělecké vyjádření. Častěji se setkáváme s malůvkami bez umělecké...

Kategorie: Ekonomika

MÝTY A REALITY INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Dovedu si živě představit duševní rozpoložení starosty, který má v pokladně volných deset miliónů korun z prodeje akcií a zhruba deset let na to, aby je optimálně zhodnotil. Na straně jedné si uvědomuje příležitost k značnému zhodnocení, na straně druhé si je vědom toho, že se nachází v politicky...

Kategorie: Ekonomika

GRANTOVÝ PROGRAM

O Programu obnovy venkova (POV), jehož součástí je možnost podání projektů na připojení k síti internet, se v současné době mezi knihovnickou veřejností hovoří téměř běžně. Společně s PhDr. Janou Krulišovou z Národní knihovny jsme začátkem roku 1999 připravily základní informace pro veřejné...

Kategorie: Ekonomika

OBECNÉ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

 Pro poskytování dotací platí Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č. j. 11295/97-22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. 1 (č. j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998).  Žádost o poskytnutí dotace musí...

Kategorie: Ekonomika