Filtr

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu slaví 10 let své existence. Byla oficiálně založena pouhé tři měsíce po událostech na pražské Národní třídě a zaregistrovaná později jako občanské sdružení. Velmi záhy se konstituovala jako nevládní a nezisková organizace - sdružení profesionálních...

Kategorie: Různé

JEDINEČNÉ SOUZNĚNÍ

Český Krumlov se svou rozlehlou zámeckou rezidencí přitahuje v posledním desetiletí pozornost statisíců turistů, ale stojí rovněž v popředí zájmu kulturní a odborné veřejnosti. Mimořádnou hodnotu města vyzdvihlo UNESCO zápisem do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1992....

Kategorie: Různé

VÝSLEDKEM JE STABILIZACE ÚZEMÍ

Pravděpodobně terénní konfigurace města, stísněného až do začátku tohoto století v zaříznutém údolí řeky Jihlavy způsobila, že Třebíč má minimum historicky založených městských parků. Pomineme-li drobnější parkově upravené plochy, jedná se pouze o Máchovy sady, Tyršovy sady a Masarykovy sady....

Kategorie: Různé

OCHRANA VEGETACE PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH

Ať už to někdo vnímá jako výraz pokroku a vývoje, někdo jiný to určitě označí za hřích a lidskou rozpínavost, je zkrátka realitou situace, kdy stále častěji dochází ke stavebním činnostem v těsném dotyku s plochou přirozené či pěstované vegetace. Je mnohdy v nejvlastnějším zájmu investora takové...

Kategorie: Různé

KRÁSA A UŽITEK STROMŮ

Výsadby stromů v českých městech a obcích mají dlouhou tradici. Je potěšitelné, že v souvislosti se zlepšováním životního prostředí nezůstává stranou ani tato problematika. Na mnoha místech se obnovují původní městské aleje, provádějí se dosadby stromů do parků a na významná místa se znovu vysazují...

Kategorie: Různé

TRÁVNÍK DOTVÁŘÍ OBRAZ PARKU

V České republice zaujímají trávníky, respektive travnaté porosty, až 70 % ploch, kterým říkáme zeleň. Naše země dosáhla v posledních letech v mnoha oblastech výrazného pokroku. V oblasti péče o trávníky nás ale čeká ve změně k lepšímu ještě dlouhá cesta. Je však třeba hledat možnosti, jak tento...

Kategorie: Různé

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Různé

TRÁVNÍK DOTVÁŘÍ OBRAZ PARKU

V České republice zaujímají trávníky, respektive travnaté porosty, až 70 % ploch, kterým říkáme zeleň. Naše země dosáhla v posledních letech v mnoha oblastech výrazného pokroku. V oblasti péče o trávníky nás ale čeká ve změně k lepšímu ještě dlouhá cesta. Je však třeba hledat možnosti, jak tento...

Kategorie: Legislativa

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Legislativa

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KRAJŮ

Reforma veřejné správy ALENA MOCKOVČIAKOVÁ Legislativní proces reformy veřejné správy ještě není ukončen. Vládní návrhy zákonů jsou předloženy k projednání Parlamentu ČR. Z celé škály problémů vybírám budoucí možnosti zajištění veřejných služeb územní samosprávou v rámci samostatné působnosti, a to...

Kategorie: Legislativa