Filtr

ZÁKAZ VYSÍLÁNÍ

Může obec zakázat lokálnímu vysílání kabelové televize vysílat záznam zasedání obecního zastupitelstva? ODPOVĚĎ: Tento problém souvisí se skutečností, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná, a také s právem občanů na informace, které je zakotveno Ústavou ČR a nyní dokonce zvláštním zákonem. V...

Kategorie: Legislativa

VYKÁZÁNÍ NOVINÁŘE

Lze vykázat ze zasedání zastupitelstva novináře a jiné osoby, kteří nemají v obci trvalý pobyt (s odkazem na § 7 zákona o obcích)? ODPOVĚĎ: Paragraf 7 odst. 2 zákona o obcích uvádí, že občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství...

Kategorie: Legislativa

ÚNĚTICE OŽÍVAJÍ

O současných Úněticích nelze tvrdit, že jsou jenom místem, odkud se vyjíždí za prací většinou do Prahy a kde se po návratu všichni lidé uzavírají do svých domů. Obec v posledních letech ožívá. Psal se rok 1994, kdy první nadšenci, mezi které stále patří starosta Ing. Vladimír Vytiska, spontánně...

Kategorie: Různé

SPOLEČNÁ DEVÍZA

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBEC SENIORŮM Město Šternberk klade velký důraz na zlepšování podmínek života seniorů nejen po stránce zdravotní a sociální, ale i v oblasti rekreačního a kulturního vyžití. Koncepce sociální politiky Šternberka byla přijata v roce 1992 a je po dopracování součástí programového...

Kategorie: Různé

JENOM DOBRÁ VŮLE NESTAČÍ

Doubravice v okrese Trutnov jsou malou obcí se 365 obyvateli. Leží asi 7 km od Dvora Králové n. L. Když jsme vyplňovali přihlášku do soutěže "Obec seniorům", nenapadlo nás, že bychom se mohli nějak významněji umístit. V té době se práce na našem projektu sociálního a zdravotního centra chýlily ke...

Kategorie: Různé

VŽDY JE TO V LIDECH

Svatý Jan pod Skalou - tak zní plný název obce, která v soutěži Vesnice roku 1999 zvítězila ve středočeském regionu a v rámci celostátní soutěže skončila třetí. Jednu z nejmenších obcí okresu Beroun tvoří tři části - vlastní Svatý Jan, osada Sedlec a chatová oblast Záhrabská. Starostou je od roku...

Kategorie: Různé

MUSÍME SE UMĚT POSTARAT

V prosinci loňského roku ministr práce a sociálních věcí, pověřený i řízením Ministerstva zdravotnictví Vladimír Špidla navštívil okres Hodonín, kde si prohlédl Domov důchodců v Hodoníně a navštívil Ústav sociální péče pro děti a mládež a Výrobní družstvo invalidů Kyjovan v Kyjově. Při této...

Kategorie: Různé

URBIS POSEDMÉ

Veletrh pro města a obce URBIS 2000 se letos uskuteční již posedmé. Ve dnech 16.-20. dubna se společně s Mezinárodním stavebním veletrhem IBF, veletrhem technických zařízení budov SHK BRNO a logistickým veletrhem INTRAMA podělí o prostor brněnského výstaviště. URBIS je skutečně veletrhem pro...

Kategorie: Různé

VLIV STRATEGIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základním koncepčním dokumentem regionální politiky v České republice je Strategie regionálního rozvoje ČR. Tento dokument byl vypracován na základě vládního usnesení č. 235/98, o zásadách regionální politiky, na období zhruba do roku 2010. Výsledným cílem přípravy tohoto materiálu je především...

Kategorie: Různé

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech. Informační centrum o odpadech a...

Kategorie: Různé