Filtr

EFEKTIVNOST VÝDAJŮ STATUTÁRNÍCH MĚST

V územně nečleněných statutárních měst. Na základě dostupných objektivních informací (zejména dokladů o hospodářských výdajích příslušných měst) se pokusím zhodnotit efektivnost činnosti orgánů vybraných statutárních měst s ohledem na jejich územní členění. Prezentované skutečnosti by měly buď...

Kategorie: Ekonomika

VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Metodika financování energetických projektů z budoucích úspor, tzv. Energy Performance Contracting (EPC), je v současnosti probírána z mnoha úhlů. Stejně tak i otázky týkající se územních energetických dokumentů - energetických generelů. Obě odlišné problematiky spolu úzce souvisejí, a to zejména v...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (VII) Moderní management si vytvořil účinné nástroje pro operativní řízení, ale stále chyběla zpětná vazba o stavu strategických procesů. V posledních letech nastal významný posuv v pojetí interního auditu jako nástroje ovládání rizik spojených s podnikáním...

Kategorie: Ekonomika

Ekonomika

ETICKÝ KODEX INTERNÍCH AUDITORŮ [*] Při plnění svých povinností a úkolů budou auditoři postupovat čestně, objektivně a s patřičnou důkladností. [*] Auditoři budou dodržovat zásadu loajality ve všech záležitostech týkajících se společnosti. Vědomě se však nezapojí do žádné nezákonné či nepatřičné...

Kategorie: Ekonomika

ALTERNATVNÍ TRESTY A NOVÁ PROFESE

Pro úspěšnou aplikaci obecně prospěšných prací je třeba rozvíjet probační a mediační službu. Základ byl vytvořen v roce 1996, kdy byla na jednotlivých soudech zřízena místa probačních pracovníků. Od ledna 2001 bude probační a mediační služba zřízena jako samostatná organizace. O této nové službě...

Kategorie: Ekonomika

SLUNEČNÍ MĚSTO

Přímo ve středu městské části v Praze-Zbraslavi se na náhorní rovině rozprostírá obecní pozemek o výměře 4,5 hektaru. Léta parcela ležela ladem, což starostu Ing. Františka Kadlečka nenechávalo klidným. Věděl, že toto místo v nerušeném okolním prostředí je atraktivní pro bytovou zástavbu. O byty je...

Kategorie: Ekonomika

PŘÍPRAVA NA ČLENSTVÍ

Hospodaření obcí a měst dozná po našem vstupu do Evropské unie zásadních změn. Uvádíme proto zkušenosti především mladších členů Unie, které mohou pro předpokládaný vývoj poskytnout inspiraci. S postupnou integrací souvisejí i takzvané předvstupní fondy. Rovněž se věnujeme moderním formám správy...

Kategorie: Téma měsíce

ÚŘAD PRO POMOC KRAJŮM

Čerpání peněz z fondu pro přeshraniční spolupráci (CBC Phare) Evropské unie má umožnit vznik Centra pro regionální rozvoj ČR (CCR), jehož zřízení schválila vláda. Nové centrum nebude vyžadovat příliš zvýšené náklady, protože nahradí dosavadní středisko při Ministerstvu pro místní rozvoj. Zároveň...

Kategorie: Téma měsíce

MILIARDY PROTI NEZAMĚSTNANOSTI

Za osm let své existence přispěly programy podpory malého a středního podnikání téměř 11 tisícům projektů částkou 10,2 miliardy korun. Do letošního devátého roku vstoupily s 2 miliardami korun. O těchto programech jsme hovořili s předsedou představenstva a generálním ředitelem Českomoravské záruční...

Kategorie: Téma měsíce

FINANCOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH AKCÍ

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní institucí, která vznikla na základě Česko-německé deklarace z ledna 1997. I našim městům a obcím nabízí možnost spolufinancování kulturních, společenských, sportovních a dalších projektů. Úkolem Česko-německého fondu budoucnosti (FB) je podporovat...

Kategorie: Téma měsíce