Filtr

VSTŘÍC INVESTORŮM

Po dlouhá desetiletí působil Jičín spíše ospalým dojmem. V létě se tu zastavili turisté z Českého ráje, v zimě lyžařské zájezdy na cestě do Krkonoš. Pak se začal Jičín objíždět dopravním obchvatem. Město ale začalo opět ožívat. O změnách posledních let jsme hovořili se starostou MVDr. Jiřím Liškou....

Kategorie: Různé

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Osmnáctého května se Zlín stane dějištěm Regionálního fóra 2000. Hlavním motivem setkání zástupců veřejné správy a podnikatelské sféry - v Academii Centrum Fakulty technologické Zlín (na snímku) - bude diskuze na téma: "Partnerství veřejného a soukromého sektoru". Akci, kterou pořádá Úřad města...

Kategorie: Různé

KATALOG SOS ODPADY

Osmý ročník katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000" vyjde v květnu letošního roku. Příručku připravuje Informační středisko pro životní prostředí REK, Stará Boleslav. Tato již osvědčená pomůcka nabídne podrobné a aktuální informace o tom, kde a jaký odpad je možno zneškodnit či...

Kategorie: Různé

DO KALENDÁŘE

23.-24. 3. EKOSTYL (České Budějovice - Výstaviště) - ekologické technologie, ekologicky šetrné výrobky, ekologické stavby, likvidace odpadů a ekologických havárií, obnovitelné zdroje energie, trvale udržitelný rozvoj 28. 3.-1. 4. CLIMATHERM (Bratislava) - mezinárodní specializovaná výstava...

Kategorie: Různé

ZAČÍNÁ SOUTĚŽ MEZI REGIONY

Jednou z priorit Svazu a měst a obcí (SMO) je příprava samospráv na vstup do Evropské unie (EU). O aktivitách SMO a inspiraci, kterou nám mohou přinést zkušenosti z kandidátských i členských zemí, jsme hovořili s výkonným místopředsedou SMO Ing. Františkem Dohnalem. [*] Jak hodnotíte připravenost...

Kategorie: Různé

RIZIKA JSOU VE FINANCÍCH

Zaměstnavatelské svazy kritizují reformu veřejné správy. V zákonech mj. chybí vymezení odpovědnosti krajů a obcí za veřejné služby nebo koncepce rozpočtových a příspěvkových organizací. Snaha přiblížit státní správu a veřejnou správu občanům a provádět ji tam, kde lze získat konkrétní informace a...

Kategorie: Ekonomika

BOOM NETRVÁ VĚČNĚ

Pro další příznivý rozvoj místních rozpočtů je důležité hledání nových forem financování a zvyšování efektivnosti a odbornosti v nakládání s veřejnými prostředky. To je možné pouze při opuštění tradičních forem a s pochopením moderních alternativ, které nabízejí současné finanční trhy. V polovině...

Kategorie: Ekonomika

FINANČNÍ KONFERENCE

Svaz měst a obcí (SMO) společně s Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) uspořádaly dva ročníky celostátní finanční konference v září 1996 a 1997 pod názvem Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice. V roce 1998 Svaz měst a obcí již jako jediný organizátor...

Kategorie: Ekonomika

V RÁJI HROMADNÉ DOPRAVY

Navštívila jsem místo, kde pro lidi, pracující ve městě a žijící na vesnici, přestává být auto nezbytné. Tímto rájem hromadné dopravy je Štrasburk a jeho okolí. Město má 255 000 obyvatel, ale spíše se o něm hovoří jako o C. U. S. (Communauté Urbaine de Strasbourg), což je společenství Štrasburk...

Kategorie: Ekonomika