Filtr

ZAJÍMAVÉ ADRESY

Při "brouzdání" po internetu poměrně často najdeme webové stránky obcí, které jsou kvalitní po obsahové i grafické stránce, ale zcela izolované od okolí. Taková stránka sice detailně popisuje každou místní pozoruhodnost, její návštěvník se však nedozví, kde má dotyčnou obec na mapě hledat a jestli...

Kategorie: Ekonomika

ROZDÍLNÉ PODMÍNKY, SROVNATELNÉ VÝSLEDKY

Praha a Kralupy nad Vltavou - tato dvě města mají rozdílné výchozí podmínky, organizační strukturu a systémy nakládání s odpady. To byl důvod, proč jsme se právě zde pokusili srovnat podmínky pro domácnosti ke zneškodnění odpadů tříděnou a netříděnou formou, zejména systémy plateb. Legislativu ve...

Kategorie: Ekonomika

PŘÍPRAVY VRCHOLÍ

SAPARD V těchto týdnech vrcholí přípravy programu SAPARD, který má z Evropské unie (EU) přinést České republice ročně asi 800 miliónů Kč na podporu rozvoje zemědělství a venkova. Aby mohl být program zahájen, musí být Evropskou komisí schválen "Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období...

Kategorie: Ekonomika

RESPEKT I NADĚJE

Jaké máte zkušenosti se zaváděním tříděného sběru v obcích? Co přináší obcím novela zákona o odpadech č. 37/2000 Sb.? Na tyto otázky nám odpověděla Ing. Květoslava Vojáčková, pracovnice referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek-Místek: V našem okrese je zaveden systém tříděného sběru...

Kategorie: Ekonomika

ČESKÉ SVĚTOVÉ PROJEKTY

Výstava EXPO 2000 v Hannoveru je nyní doslova hitem zejména pro návštěvníky z hostitelské země. Není divu, že před některými pavilóny stojí dlouhé fronty. K nejvyhledávanějším patří vedle německého pavilónu také japonský, nizozemský, mexický, norský, finský, kanadský, monacký, Planeta vizí a další....

Kategorie: Ekonomika

VLÁDNÍ NÁVRH PODROBEN KRITICE

Cena paliv a energie je u nás oproti její skutečné hodnotě nízká, a to zejména s ohledem na jejich budoucí nedostatek. Stále pak je ekonomicky (byť z krátkodobého horizontu) levnější spotřebovat více energie, než uskutečnit úsporná energetická opatření. Návratnost investic pro tato opatření je v...

Kategorie: Téma měsíce

EPC versus EC

Energy Performance Contracting a Energy Contracting jsou na první pohled výrazy velmi podobné. Energy Performance Contracting (EPC) v češtině nemá vhodný ekvivalent. Používá se tedy uvedený anglický výraz nebo ještě běžněji zkratka prvních tří písmen. Realizací projektu řešeného metodou EPC se...

Kategorie: Téma měsíce

INVESTICE DO ÚSPOR SE VYPLATÍ

Česká energetická agentura je institucí pověřenou snižováním energetické náročnosti. Hospodaří se státními prostředky, které v podobě dotací přiděluje žadatelům na jejich projekty úspor energie. O programech, které budou naše města a obce jistě zajímat, jsme hovořili s ředitelem Ing. Jiřím...

Kategorie: Téma měsíce

ROZPAKY KOLEM KOGENERACE

Kogenerační jednotky vyrábějí elektrickou energii zároveň s teplem, což je levnější než v klasických tepelných kondenzačních elektrárnách, v nichž je palivem zpravidla uhlí. Ty mají účinnost až - 50 % nižší. V současné době se přechází od velkých kogeneračních zdrojů k menším jednotkám, u kterých...

Kategorie: Téma měsíce

V HARTMANICÍCH TOPÍ ODŘEZKY

Hartmanice jsou malá šumavská obec nedaleko Sušice. Žije zde 800 obyvatel, z toho většina na sídlišti v panelových "bytovkách". A co je zde zajímavého? Funguje tu jedna z největších výtopen na biomasu u nás. První část výtopny byla postavena už před pěti lety pomocí dotace ze Státního fondu...

Kategorie: Téma měsíce