Filtr

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech. Informační centrum o odpadech a...

Kategorie: Různé

Sháníte peníze a víte jak na to?

Podělte se s námi a poraďte svým kolegům, jak řešíte ve vaší obci, městě finanční služby a financování. Máte-li dobré nebo i špatné zkušenosti, nabídněte nám je do přílohy Finanční služby pro města a obce. Dokážete-li najít vlastní originální přístup k těmto problémům, rádi jej zveřejníme, případně...

Kategorie: Různé

PRIMÁTOŘI PROTI NÁVRHU

Návrh zákona "O rozpočtovém určení výnosů některých daní" je pro města a obce výrazně demotivující. Tento fakt konstatovalo Kolegium primátorů statutárních měst na svém lednovém zasedání v Plzni. Podle kolegia ruší návrh vazbu mezi aktivitou obcí a možným daňovým výnosem na jejich území. Princip...

Kategorie: Různé

STAVBA STOLETÍ

Prezentovat české stavebnictví a architekturu od roku 1900 je cílem ankety Stavba století. Akci pořádají Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Brněnské veletrhy a výstavy. Veřejná anketa má mj. napomoci rozvoji cestovního ruchu v regionech. Nominované stavby jsou rozděleny do tří kategorií:...

Kategorie: Různé

KONZULTAČNÍ DNY

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny, zaměřené na metodicko-poradenskou činnost pro obce jako vlastníky bytového fondu a okresní úřady, v otázkách souvisejících s politikou bydlení, správou a provozem bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor a regulace...

Kategorie: Různé

DO KALENDÁŘE

24.-26. 2. FOR ARCH ZNOJMO (Znojmo - Sportovní hala) - výstava stavebnictví a bydlení 24.-26. 2. OKNA - DVEŘE - SCHODY (Praha - Výstaviště) - specializovaná výstava oken, dveří, schodů a schodišť, doplňků, součástí a stavebních prvků s tím souvisejících 2.-4. 3. RENOVA (Olomouc - Výstaviště Flora),...

Kategorie: Různé

INVESTIČNÍ PROJEKT A JEHO ZÁKLADNÍ ASPEKTY

(mezinárodní metodický přístup) ZPRACOVAL Ing. JIŘÍ HERMAN, konzultant Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) TECON, s. r. o., Praha Komunální a regionální politika a rozvoj jsou neodlučitelně spjaty s různými investičními projekty, jejich předběžným posuzováním, rozhodováním o...

Kategorie: Různé

TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (STUDIE PROVEDITELNOSTI)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky: [*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením...

Kategorie: Různé

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Metodika, resp. terminologie UNIDO rozlišuje analýzu finanční a ekonomickou. Finanční (též komerční) analýza se zabývá projektem z hlediska investora, podnikatele, resp. banky jako zdroje úvěrů, zatímco pod pojmem ekonomická analýza se rozumí pohled národohospodářský, tedy analýza vlivů projektu na...

Kategorie: Různé

ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU

Pro analýzu budoucího finančního a ekonomického chování projektu je třeba disponovat informacemi o budoucím, očekávaném vývoji nákladů investičních i provozních, tržbách, případně provozního kapitálu a zdrojích financování. Z těchto informací (plus ještě zdanění a možné úlevy) je třeba získat...

Kategorie: Různé