Filtr

OSTRAVSKÝ KRAJ

NOVÉ KRAJE Ostravský kraj jako budoucí vyšší územní samosprávný celek (VÚSC) byl vytvořen z bývalého Severomoravského kraje a zaujímá jeho severovýchodní část. Zahrnuje šest okresů - Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál. Základní charakteristikou sídelní struktury...

Kategorie: Různé

MORAVSKÉ KOPANICE MAJÍ SVOJI AGENTURU

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o. p. s., vznikla koncem roku 1997 na moravskoslovenském pomezí. Patří bezesporu k nejmenším agenturám v ČR. O jejím působení a záměrech jsme hovořili s jejím ředitelem RNDr. Pavlem Kučou. [*] Proč tato regionální rozvojová agentura...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Ve stručnosti se podíváme na stránky dvou ministerstev. Prvním z nich je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s adresou www.msmt.cz. Z titulní nabídky upozorňujeme především na následující položky: Informační stránka - najdeme zde mimo jiné oddíl Informace, pokyny a věstníky s velkým...

Kategorie: Různé

MIKROREGION PODLUŽÍ SPOLÉHÁ NA SPOLUPRÁCI

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem...

Kategorie: Různé

JAK ZVOLIT VHODNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Městské informační systémy (MIS) jsou svébytnou součástí informačních systémů a slouží pro podporu administrativy v městských a obecních úřadech. Význam dobře fungujícího MIS je pro dnešní města a obce nenahraditelný. Zabezpečuje centrální správu dat městského úřadu včetně jejich bezpečného...

Kategorie: Různé

POD TLAKEM INVESTORŮ

Praha - Dublin. Dvě města sobě velmi nepodobná, přesto ale s velmi podobným osudem. Dublin byl po dlouhou dobu hlavním městem relativně chudé země s vysokou nezaměstnaností a emigrací. Od počátku 90. let začal v Irsku prudký ekonomický růst. Bylo to dáno kombinací faktorů - otevřením trhů po...

Kategorie: Různé

RENOVA POTŘETÍ

Počátkem března (2.-4.) se v Olomouci uskuteční již 3. ročník národního veletrhu RENOVA zaměřeného na obnovu kulturního dědictví našich měst a venkovských sídel. Co je možno na RENOVĚ najít? Můžete zjistit, čím se zabývají památkáři v památkových ústavech. Můžete zde potkat školy, které připravují...

Kategorie: Různé

PROČ PORADCE PRO SAPARD?

I malé obce by si měly najímat poradce. O důvodech a také o příležitosti, která se otevírá českému venkovu, jsme hovořili s PhDr. Oldřichem Čepelkou z liberecké agentury TiMa (www.tima-liberec.cz). [*] Co získá obec, když si najme poradce? Poradce brání "firemní slepotě", tj. stereotypnímu vidění...

Kategorie: Různé

ŠKOLA PRO ÚŘEDNÍKY

Bakaláře i pro radnice a státní správu bude od podzimu připravovat soukromá Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) se sídlem v Praze 3. Akreditovaný je 3,5letý studijní program s oborem veřejná správa a veřejné finance a dalšími ekonomickými obory. Škola se nyní chystá na zahájení prvního...

Kategorie: Různé

PŘEČTĚTE SI

V nakladatelství Portál vyšla práce pěti autorů Pedagogika volného času, která poprvé přináší souborný přehled předchozího vývoje, současného stavu i výhledu volného času dětí a mládeže. Publikace je rozčleněna do osmi kapitol: [*] úvodní zamyšlení nad volným časem a působení výchovných institucí v...

Kategorie: Různé