Filtr

KOMUNIKACE S OBČANY JR K NEZAPLACENÍ

Město nedaleko Brna, kde se těžilo černé uhlí až do roku 1973 a kde byla o dvacet let později zrušena i známá tepelná elektrárna s velkým spadem popílku, mění svoji tvář. V Oslavanech se rozvíjejí především menší průmyslové podniky, různá řemesla a služby. Zastupitelé města se 4500 obyvateli se v...

Kategorie: Různé

BOLATIČTÍ ZABODOVALI

V soutěži Vesnice roku 1999 získaly Bolatice u Opavy Zlatou stuhu a první místo v severomoravském regionu a v celostátní soutěži také mimořádné ocenění za udržování a rozvoj místních tradic. Obec, která byla za 2. světové války z 80 % zničena, upoutává výstavností a úpravností i zjevnou péčí a...

Kategorie: Různé

ŽÍT CO NEJLÉPE

Obdobně jako v loňském roce se i letos v létě konal v Nových Butovicích v Praze 13 cyklistický závod Sluneční kritérium. Soutěž organizuje Unie amatérských cyklistů ve spolupráci s Cyklistickým spolkem Stodůlky a Městskou částí Praha 13. Je určena nejen závodníkům z řad unie, ale také veřejnosti....

Kategorie: Různé

ODPADOVÉ DNY POKRAČUJÍ

Nový cyklus Odpadové dny 2000 pořádaný ISWA ČR a měsíčníky ODPADY a MODERNÍ OBEC spolu se Svazem odpadového průmyslu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí byl úspěšně zahájen červnovou konferencí v Hradci Králové na téma Hospodaření s komunálními odpady....

Kategorie: Různé

Školní rok v novém

Od poklepání na základní kámen uplynul rok, když starosta Městské části Horní Počernice I. Liška slavnostně otvíral novou školní budovu (viz foto na titulní straně). Do začátku školního roku ji dostala nejstarší škola Horních Počernic ve Stoliňské ulici. Útočiště v ní najde několik tříd prvního...

Kategorie: Různé

GLOBALIZACE RIZIK

Třetí ročník mezinárodní konference Současnost a budoucnost krizového managementu na téma "Globalizace rizik, informační toky a bezpečnost" se koná 29.-30. 11. 2000 v pražském hotelu Olšanka. Konferenci tradičně pořádá Institut krizového managementu VŠE, T-SOFT, s. r. o., a letos také Vysoká...

Kategorie: Různé

ŠKOLY A NEMOCNICE ZADARMO

Sedm databázových služeb pro výměnu informací mezi firmami představuje nový i-server (www.i-server.cz) společnosti European Business Enterprise z Říčan u Prahy. Firmy, školy, nemocnice, městské či obecní úřady zde mohou inzerovat nabídky svých služeb či výrobků, nebo naopak poptávky po výrobcích či...

Kategorie: Různé

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ MALÝCH ČISTÍREN

Obce a města vynakládají vysoké investice na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod (ČOV), které jsou často znehodnocovány následným neprofesionálním řízením provozu. Provoz je tak nehospodárný (elektrická energie, zásahy obsluhy apod.) a riskantní. Provozovatel nemá jistotu, že aktuální...

Kategorie: Různé

Moderní obec – krátce

OBECNÍ KODEX Pravidelnou přílohu Obecní kodex (Moderní obec č. 7 a č. 8) od počátku, tj. od roku 1995, zpracovává AGENTURA STY - odborné vydavatelství právních předpisů. Společnou snahou agentury a redakce je, aby obsahovala vždy nejdůležitější a nejaktuálnější předpisy z oblasti veřejné správy....

Kategorie: Různé

Regionální den

Posázaví a Povltaví se stalo místem konání dalšího Regionálního dne, který se uskutečnil s podporou Okresního úřadu Praha-západ. V červnu byli jeho účastníci pozváni do oblasti kolem města Jílové u Prahy. Zdejší starostka Mgr. Květa Halanová připravila se svými pracovníky zdařilý program,...

Kategorie: Různé