Filtr

INVESTICE DO ÚSPOR SE VYPLATÍ

Česká energetická agentura je institucí pověřenou snižováním energetické náročnosti. Hospodaří se státními prostředky, které v podobě dotací přiděluje žadatelům na jejich projekty úspor energie. O programech, které budou naše města a obce jistě zajímat, jsme hovořili s ředitelem Ing. Jiřím...

Kategorie: Téma měsíce

ROZPAKY KOLEM KOGENERACE

Kogenerační jednotky vyrábějí elektrickou energii zároveň s teplem, což je levnější než v klasických tepelných kondenzačních elektrárnách, v nichž je palivem zpravidla uhlí. Ty mají účinnost až - 50 % nižší. V současné době se přechází od velkých kogeneračních zdrojů k menším jednotkám, u kterých...

Kategorie: Téma měsíce

V HARTMANICÍCH TOPÍ ODŘEZKY

Hartmanice jsou malá šumavská obec nedaleko Sušice. Žije zde 800 obyvatel, z toho většina na sídlišti v panelových "bytovkách". A co je zde zajímavého? Funguje tu jedna z největších výtopen na biomasu u nás. První část výtopny byla postavena už před pěti lety pomocí dotace ze Státního fondu...

Kategorie: Téma měsíce

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST

Jedním z mála efektivních způsobů získávání sluneční energie (akumulované), je odnímání nízkopotenciální energie z okolního prostředí pomocí tepelných čerpadel. O této aplikaci v ČR, jsme hovořili s Ing. Karlem Guzkem, tiskovým mluvčím největšího prodejce těchto zařízení u nás, firmy Master Therm....

Kategorie: Téma měsíce

SUŠICKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn) před časem nabídlo Sušici, že ve městě postaví nízkoenergetický a zároveň nízkonákladový dům. Město poskytlo pozemek, SEVEn získal na celý projekt grant od Global Environmental Facility (organizace, která po světě financuje projekty na snížení emisí...

Kategorie: Téma měsíce

VYTÁPĚNÍ TEPELNÝMI ČERPADLY

Pro objekty, ke kterým není zaveden zemní plyn nebo centrální zásobování teplem, může být tepelné čerpadlo velmi výhodným zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Oproti běžným ekologickým zdrojům tepla, jako jsou kotelny na propan nebo topný olej, nabízí tepelné čerpadlo stejnou spolehlivost...

Kategorie: Téma měsíce

NUTNÝ AUDIT

Připravovaný zákon o hospodaření s energií bude vyžadovat provedení energetických auditů pro všechny, kteří žádají o státní podporu. Tato povinnost se bude vztahovat i na energetické hospodářství organizačních složek státu, krajů a obcí a fyzických a právnických osob s celkovou spotřebou energie...

Kategorie: Téma měsíce

RACIONÁLNÍ MODERNIZACE

Město Jablonec nad Nisou uzavřelo v roce 1998 s firmou energetických služeb (FES) smlouvu o energetických službách na dobu deseti let. Firma, která celý projekt včetně jeho financování zajistila, je dále odpovědná za celkové technické řešení a realizaci projektu s tím, že jednotlivá navrhovaná...

Kategorie: Téma měsíce

VÝHODY ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Města a obce vlastní celou škálu staveb: od obytných budov, škol a školek až po administrativní objekty. Stranou zájmu při řešení energetických úspor těchto objektů doposud zůstávají vzduchotechnická zařízení, respektive optimální způsoby větrání jejich vnitřních prostor. Vnitřní mikroklima je...

Kategorie: Téma měsíce

ÚKOLY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V programech České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí - podprogram č. IX ČEA podpory "Zpracování energetických koncepcí měst a obcí" a program 2.7.1 SFŽP v oblasti ochrany ovzduší "Koncepty snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší" - je zdůrazňována úloha...

Kategorie: Téma měsíce